Usługa - Egzamin TGLS- WCELC A2 /angielski w środowisku pracy/ Kierunek Kariera Zawodowa, Łap Skilla, MBon plus

Logo Zygmunt Łenyk Poliglota Szkoła Języków

4.9/5 z 1818 ocen

Tytuł Egzamin TGLS- WCELC A2 /angielski w środowisku pracy/ Kierunek Kariera Zawodowa, Łap Skilla, MBon plus

Numer usługi 2022/09/28/16109/1541924

Dostawca usług Zygmunt Łenyk Poliglota Szkoła Języków

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

465,00 zł netto za osobę

465,00 zł brutto za osobę

116,25 zł netto za osobogodzinę

116,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby posługujące się językiem angielskim w środowisku pracy na poziomie A2 chcące uzyskać certyfikat potwierdzający ich poziom zaawansowania.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2022
Liczba godzin usługi: 4
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Egzamin TGLS - WCELC  sprawdza po kolei:

  • rozumienie ze słuchu   

  • rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej oraz komunikację pisemną

  • komunikację ustną 

Egzamin TGLS WCELC znajduje się w papierowym pakiecie egzaminacyjnym, na którym uczestnicy mogą robić notatki, natomiast wszystkie wybrane przez siebie odpowiedzi muszą zostać przeniesione w wyznaczonym czasie na kartę odpowiedzi. Tylko odpowiedzi ujęte na karcie odpowiedzi będą ocenione.

Przebieg egzaminu.

Egzamin obejmuje: 

1. Czynności wstępne tj. powitanie, sprawdzenie dokumentów tożsamości uczestników, instrukcja dotycząca przebiegu egzaminu, czytanie informacji dla kandydatów, - 30 minut

2. Część pisemna egzaminu - 90 minut 

3. Częśc ustna egzaminu - 30 minut

4. Korekta - 90 minut.

Usługa realizowana w godzinach zegarowych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin TGLS z języka angielskiego czynności wstępne
Data realizacji zajęć
22-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin TGLS z języka angielskiego część pisemna
Data realizacji zajęć
22-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin TGLS z języka angielskiego część ustna
Data realizacji zajęć
22-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin TGLS z języka angielskiego korekta
Data realizacji zajęć
22-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Egzamin TGLS- WCELC A2 /angielski w środowisku pracy/" potwierdza przygotowanie do samodzielnego komunikowania się w języku angielskim w środowisku pracy w stopniu zaawansowania właściwym dla poziomu A2. Po zakończonej usłudze Uczestnik jest kompleksowo przygotowany do posługiwania się językiem angielskim na poziomie A2.

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu TGLS WCELC z języka angielskiego biznesowego.

Osoba posługująca się językiem Business English na poziomie A2 rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia) oraz z pracą zawodową jak: prowadzenie prostej korespondencji biznesowej, rozmów telefonicznych w pracy, marketing i reklama, rozmowy handlowe, język prezentacji, negocjacje, promocja. Zna najbardziej podstawowe słownictwo dotyczące finansów, prawa, zarządzania. Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin TGLS-WCELC z języka angielskiego na poziomie A2 składa się z dwóch części:

- część pisemna (Reading Comprehension, Listening Comprehension, Use of English, Writing)

- część ustna.

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Egzaminy TGLS odnoszą się do poziomów biegłości językowej CEFR i są zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-20, i wytycznymi projektu kompetencji językowych EuroPass.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Zygmunt Łenyk Poliglota Szkoła Języków
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Fundacja The Global Language System Polska
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto465,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto465,00 zł
Koszt osobogodziny netto116,25 zł
Koszt osobogodziny brutto116,25 zł
w tym koszt walidacji netto225,00 zł
w tym koszt walidacji brutto225,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto240,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto240,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Długa 88, 31-146 Kraków, woj. małopolskie

Egzamin jest przeprowadzany przez Centrum Egzaminacyjne -Poliglota. Miejsce realizacji egzaminu: Kraków, ul. Długa 88

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Fyda

Agnieszka Fyda

email: poliglota@poliglota.pl

tel: (+48) 508 178 357

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Próbne testy.

Warunki uczestnictwa

Egzamin dla osób, które realizują w Poliglocie kurs językowy w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa i mają podpisaną umowę ze szkołą.

Warunkiem uczestnictwa dla osób uczących się angielskiego w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa jest zapisanie się na egzamin poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

Aby egzamin mógł się prawidłowo rozpocząć, kandydaci muszą spełnić poniższe wytyczne:

  • przybyć na miejsce 10-15 minut przed terminem rozpoczęcia egzaminu, aby Koordynator (Poliglota Szkoła Języków) mógł sprawdzić tożsamość kandydatów i listę obecności;

  • posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem; jeśli zdający nie posiada dowodu osobistego dopuszczalne jest prawo jazdy, paszport bądź legitymacja studencka/uczniowska. W przypadku braku dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zdającego, nie może on przystąpić do egzaminu;

  • wchodząc na salę podpisać się na liście obecności i skierować się do stanowiska wskazanego przez Koordynatora;

Informacje dodatkowe

Poliglota Szkoła Języków w ramach projektu Kierunek Kariera działa na podstawie umowy z WUP w Krakowie.

Wszelkie materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminyu TGLS słuchacze uzyskują na zajęciach w Poliglocie. Koszt materiałów wliczony jest w cenę kursu.

Egzamin dla osób, które realizują w Poliglocie kurs językowy w ramach projektu Kierunek Kariera i mają podpisaną umowę ze szkołą.

Ciasteczka>