Usługa - Szkolenie Piaskarz Konstrukcji Stalowych i Wyrobów Metalowych

Logo SYNERGIS BDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.9/5 z 25 ocen

Tytuł Szkolenie Piaskarz Konstrukcji Stalowych i Wyrobów Metalowych

Numer usługi 2022/09/26/115939/1538551

Dostawca usług SYNERGIS BDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Zabrze

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 906,50 zł netto za osobę

4 805,00 zł brutto za osobę

97,66 zł netto za osobogodzinę

120,13 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Program szkolenia został opracowany dla poczatkujących piaskarzy  przemysłowych wykonujących zabezpieczenia antykorozyjne 

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 09-01-2023
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Sposób organizacji zajęć teoretycznych:

Szkolenia teoretyczne odbywają się w odpowiednio  wyposażonej sali szkoleniowej o pow. 35m2 (ilość uczestników – max. 12),
prowadzony jest wykład na podstawie prezentacji multimedialnej, podczas której Inspektor przedstawia i tłumaczy kolejno każdy slajd oraz odpowiada na pytania uczestników.

Sposób organizacji zajęć praktycznych :

Zajęcia praktyczne odbywają się w formie pracy indywidualnej oraz grupowej. Uczestnicy wspólnie przygotowują stanowiska pracy oraz profile ćwiczeniowe, następnie każdy z nich uczy się technik poprawnego przygotowania powierzchni .
Baza lokalowa, w której odbywać będą się zajęcia praktyczne zawierać będzie oddzielne stanowisko do nauki dla każdej z osób. Stanowisko do nauki praktycznej będzie wyposażone w niezbędne  sprzęty i narzędzia tj.: oczyszczarka strumieniowo-ścierna, kompresor, papier ścierny, nożyki, taśma klejąca, piasek , maski, kombinezon, okulary , filtry, rękawice.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Sposoby i metody przygotowania powierzchni do malowania
Data realizacji zajęć
16-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowy sprzęt kontrolno-pomiarowy - omówienie i prezentacja pomiarów warunków klimatycznych, zgodnie z ISO 8502-4
Data realizacji zajęć
17-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczna nauka podłączenia urządzeń do czyszczenia strumieniowo-ściernego
Data realizacji zajęć
18-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczna nauka przygotowania powierzchni metodą ręczną oraz strumieniowo ścierną
Data realizacji zajęć
19-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Ocena jakości przygotowania powierzchni do malowania: stopnie przygotowania podłoża, czystości powierzchni, chropowatość podłoża, stopień zapylenia, pomiar zanieczyszczeń jonowych
Data realizacji zajęć
20-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie Piaskarz Konstrukcji Stalowych i Wyrobów Metalowych przygotowuje do samodzielnego wykonywania zadań Piaskarza oraz operatora oczyszczarki strumieniowo- ściernej tj. przeprowadza cały proces czyszczenie powierzchni, ocenia stopień czystości, dobiera strój BHP oraz kontroluje warunki klimatyczne.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu:

- obsługuje oczyszczrkę strumieniowo- ścierną,  sprężarkę
- posługuje sie narzędziami ręcznymi do czyszczenia powierzchii
- kontroluje i ocenia warunki klimatyczne zezwalające na prace antykorozyjne
- przygotowuje niezbędy ubiór piaskarza  przemysłowego zgodny z bhp
- charakteryzuje rodzaje oraz mechanizmy korozji
- przeprowadza samodzielnie proces czyszczenia powierzchni 
- ocenia stopień czystości powierzchni
- pracuje zarówno samodzielnie jak i w grupie
- rozróżna zabrudzenia powierzchni
- rozróżnia wady powierzchni 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test sprawdzający wiedzę uczestnika oraz ocena pracy końcowej 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 906,50 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto4 805,00 zł
Koszt osobogodziny netto97,66 zł
Koszt osobogodziny brutto120,13 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jana Karłowicza 10, 41-800 Zabrze, woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jarosław Mateja

Jarosław Mateja

Technikum zawodowe o specjalności budownictwo, Certyfikat Norsok M-501, Baril, Falch; 25 letnie doświadczenie w branży budowlanej i antykorozyjnej, jako inspektor nadzoru

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Laura Bodnar

Laura Bodnar

email: laura.bodnar@renowacje.org

tel: (+48) 605 381 513

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-konsultacje poszkoleniowe, pomoc w znalezieniu pracy.
-serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu)
-materiały szkoleniowe ( notes, długopis, katalogi, materiały BHP niezbędne podczas zajęć praktyczych)

Warunki uczestnictwa

- ukończony 18 rok życia
- brak przeciwskazań zdrowotnych do odbycia kursu.

Informacje dodatkowe

Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983)

Ciasteczka>