Usługa - Badania Ultradźwiękowe UT1 i UT2

Logo SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT SPAWALNICTWA

4.5/5 z 591 ocen

Tytuł Badania Ultradźwiękowe UT1 i UT2

Numer usługi 2022/09/26/13652/1537898

Dostawca usług SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT SPAWALNICTWA

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

9 500,00 zł netto za osobę

11 685,00 zł brutto za osobę

59,01 zł netto za osobogodzinę

72,58 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Personel kontroli jakości oraz nadzoru spawalniczego.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 30-11-2022
Liczba godzin usługi: 161
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Wprowadzenie: terminologia, zadania i historia badań nieniszczących. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w badaniach ultradźwiękowych
 2. Podstawy fizyczne badań ultradźwiękowych i wiedza związana
 3. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania ultradźwiękowego oraz innych technik badań nieniszczących
 4. Wyposażenie do badań ultradźwiękowych
 5. Dane niezbędne do rozpoczęcia badania ultradźwiękowego
 6. Techniki badań ultradźwiękowych
 7. Ocena wskazań i dokumentowanie
 8. Ocena wyników badań ultradźwiękowych
 9. Zagadnienia jakości w badaniach ultradźwiękowych
 10. Kierunki rozwoju badań ultradźwiękowych
 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca urządzeń ciśnieniowych
 12. Szkolenie praktyczne  UT1 i 2
 13. Egzamin

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma wiedzę na temat podstaw fizycznych badań UT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania oraz z zakresu przepisów związanych; posiada umiejętności praktycznego wykonywania badań UT. Może te badania wykonywać przed, w trakcie i po procesie i oceniać samodzielnie, a następnie sporządzić protokół; rozumie znaczenie wykonania badań dla bezpieczeństwa konstrukcji, wagę prawidłowego wykonania połączenia w każdym aspekcie związanym z użytkowaniem elementów.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma  wiedzę na temat podstaw fizycznych badań UT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania oraz z zakresu przepisów związanych; posiada umiejętności praktycznego wykonywania badań UT. Może te badania wykonywać przed, w trakcie i po procesie  i oceniać samodzielnie, a następnie sporządzić protokół; rozumie znaczenie wykonania badań dla bezpieczeństwa konstrukcji, wagę prawidłowego wykonania połączenia w każdym aspekcie związanym z użytkowaniem elementów. Szkolenie w pełni uświadamia uczestnikowi potrzeby i rangi badań nieniszczących w przemyśle w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz niezawodności pracujących urządzeń i konstrukcji. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada kompetencje społeczne, które zdecydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności. Uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji zgodny z normą międzynarodową ISO 9712 oraz  legitymację spawacza, która potwierdzi nabycie kwalifikacji.  Instytut posiada akredytację PCA na certyfikowanie personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami tej normy.

Po zdanym egzaminie i spełnieniu wymagań z normy ISO 9712 uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji personelu NDT.

Dodatkowe informacje:

Uczestnik po odbyciu szkolenia:

-nabywa wiedzę na temat wykonania i interpretacji badań oraz wykrywania nieciągłości wewnętrznych

-wykrywa wszelkie niejednorodności materiałowe badanych elementów, takich jak: pęknięcia, przyklejenia, pęcherze i wtrącenia

-wykrywa niezgodności płaskie

-wykorzystuje  metodę echa do kontroli jakości wyrobów metalowych

-nabywa kompetencje społeczne, które decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Po zdanym egzaminie i spełnieniu innych wymagań uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji zgodny z normą międzynarodową ISO 9712. Instytut posiada akredytację PCA na certyfikowanie personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami tej normy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Ośrodek Certyfikacji
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Ośrodek Certyfikacji
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto9 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto11 685,00 zł
Koszt osobogodziny netto59,01 zł
Koszt osobogodziny brutto72,58 zł
w tym koszt walidacji netto700,00 zł
w tym koszt walidacji brutto861,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto100,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto123,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Błogosławionego Czesława 16-18, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Siedziba Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa Sale wykładowe oraz ćwiczeniowe Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ryszard Krawczyk

Ryszard Krawczyk

Sterowanie łukiem elektrycznym w procesach spawalniczych. Warunki nagrzewania indukcyjnego w procesach technologicznych. Warunki tarcia w procesie zgrzewania metali. Mechanizacja i automatyzacja prac spawalniczych. Kontrola połączeń spawanych.

Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej (o specjalności spawalnictwo) oraz praktyk z zakresu badań nieniszczących
Doktor Inżynier z zakresu nauk technicznych, specjalista z badan NDT
Wieloletni wykładowca Politechniki Częstochowskiej oraz Instytutu Spawalnictwa

Zdjęcie Rafał Kaczmarek

Rafał Kaczmarek

Rafał Kaczmarek Specjalista w zakresie badań nieniszczących złączy spawanych, w szczególności nowoczesnych technik badań ultradźwiękowych Phased Array i TOFD, inspektor spawalnictwa, spawalnik. Autor i współautor 20 artykułów naukowych i naukowo-technicznych z zakresu badań ultradźwiękowych. Posiada certyfikaty kompetencji w metodach i technikach: VT3, PT3, MT3, UT3, RT2-ORS, UT2-TOFD, UT2-Phased Array a także dyplomy Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) i Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego (IWI-C). Prowadzenie i uczestnictwo w projektach badawczych, opracowywanie procedur badań nieniszczących, realizacja ekspertyz z zakresu ultradźwiękowych badań złączy spawanych, itp. dr inż. w dyscyplinie naukowej Inżynieria Mechaniczna (rozprawa doktorska pt. Kryteria wykrywalności przyklejeń brzegowych w badaniach ultradźwiękowych techniką Phased Array). Studia doktoranckie na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn. Studia magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn spec. Spawalnictwo. Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Materiałowa. Studia podyplomowe „Wymagania i Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika”. Wykładowca na kursach badań ultradźwiękowych w Instytucie Spawalnictwa od 2014r. W latach 2013 – 2018 prowadzenie zajęć akademickich z zakresu badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych, spawalnictwa oraz materiałoznawstwa.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Alicja Borysewicz

Alicja Borysewicz

email: ndt@is.gliwice.pl

tel: (+48) 32 3358 325

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe w postaci prezentacji, protokołów oraz instrukcji. Podczas ćwiczeń uczestnik kursu korzysta z próbek ćwiczeniowych, sprzętu udostępnionego na czas kursu. Uczestnik otrzymuje materiały biurowe.

Warunki uczestnictwa

Minimalne warunki wstępne :

-kandydat posiada wykształcenie zawodowe techniczne i min. 1,5 roku praktyki w prowadzeniu badań nieniszczących w metodzie w której stara się o przyjęcie na kurs

lub

-kandydat posiada średnie wykształcenie techniczne z zakresu obróbki metali

lub

-kandydat może posiadać średnie wykształcenie ogólne lub innej specjalności, lecz musi uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej

Informacje dodatkowe

Składowe ceny usługi :

-koszt szkolenia 8700PLN/osoby

-koszt egzaminu certyfikującego 800PLN/osoby

Przerwy podczas szkolenia są ustalane  z uczestnikami kursu.

Przerwwa kawowa 15 min.

Przerwa obiadowa 30 min.

Harmonogram zawiera godziny zegarowe.

Szkolenie w pełni uświadamia uczestnikowi potrzeby i rangi badań nieniszczących w przemyśle w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz niezawodności pracujących urządzeń i konstrukcji. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa kompetencje społeczne, które decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności 

Ciasteczka>