Usługa - TWORZENIE APLIKACJI SIECI WEB ASP.NET CORE MVC

Logo Dagma sp. z o.o.

4.5/5 z 212 ocen

Tytuł TWORZENIE APLIKACJI SIECI WEB ASP.NET CORE MVC

Numer usługi 2022/09/23/17164/1536265

Dostawca usług Dagma sp. z o.o.

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

3 290,00 zł netto za osobę

4 046,70 zł brutto za osobę

82,25 zł netto za osobogodzinę

101,17 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w sektorze IT, spełniających poniższe wymagania:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (materiały w języku angielskim, szkolenie w języku polskim);
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji internetowych za pomocą Microsoft Visual Studio i Microsoft ASP.NET;
 • biegłe posługiwanie się .NET Framework;
 • znajomości języka C#;
 • wykorzystanie wyrażeń lambda;
 • podstawowa znajomość HTML, CSS, JavaScript, podstawowa znajomość standardów XML i JSON.
Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 03-10-2022
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Moduł 1: Omówienie ASP.NET Core MVC - zajęcia teoretyczne (wykład)

 • Przegląd technologii internetowych firmy Microsoft
 • Zdefiniowanie ASP.NET 4.x

Moduł 2: Wprowadzenie do ASP.NET Core MVC - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)

 • Lab: Odkrywanie aplikacji Razor Pages, eksploracja aplikacji interfejsu API sieci Web, odkrywanie aplikacji MVC

Moduł 3: Projektowanie aplikacji internetowych ASP.NET Core MVC - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)

 • Planowanie w fazie projektowania projektu
 • Projektowanie modeli, kontrolerów i widoków w projekcie
 • Lab: Planowanie klas modeli, kontrolerzy planowania, widoki planowania, architektura i aplikacja internetowa MVC.

Moduł 4: Konfigurowanie oprogramowania pośredniczącego i usług w ASP.NET Core - zajęcia teoretyczne (wykład)

 • konfigurowanie składowych warstwy pośredniej (Middleware)
 • konfigurowanie usług niezbędnych do działania aplikacji ASP.NET Core
 • Lab: Praca z plikami statycznymi, tworzenie niestandardowego oprogramowania pośredniego.

Moduł 5: Programowanie kontrolerów aplikacji ASP.NET Core MVC  - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)

 • pisanie kontrolerów aplikacji
 • konfiguracja rozwiązywania adresów URL (Routing)
 • programowanie filtrów akcji
 • Lab: Dodawanie kontrolerów i akcji do aplikacji MVC, konfigurowanie routingu.

Moduł 6: Programowanie widoków - zajęcia teoretyczne (wykład)

 • Tworzenie widoków ze składnią Razor
 • Korzystanie z pomocników HTML
 • Ponowne używanie kodu w widokach
 • Lab: Dodawanie widoków do aplikacji MVC, dodanie częściowego widoku oraz jego komponentu

Moduł 7: Tworzenie modeli - zajęcia teoretyczne (wykład)

 • Projektowanie modeli MVC
 • Praca z formularzami i sprawdzanie poprawności aplikacji MVC
 • Lab: Dodawanie modelu, praca z formularzami, dodawanie walidacji.

Moduł 8: Wykorzystanie środowiska Entity Framework Core w ASP.NET Core - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)

 • wprowadzenie do Entity Framework Core
 • praca z Entity Framework Core
 • połączenia do SQL Server w klasach Entity Framework Core
 • Lab: Dodanie Entity Framework Core, użycie go do pobierania i przechowywania danych, Entity Framework Core w połączeniu z Microsoft SQL Server.

Moduł 9: Używanie layoutów, CSS i JavaScript w ASP.NET Core MVC  - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)

 • wykorzystanie układów (Layouts)
 • dołączanie styli kaskadowych CSS i skryptów JavaScript
 • wykorzystanie bibliotek rozszerzeń na przykładzie jQuery
 • Lab: tworzenie modeli MVC( layout’s), praca z formularzami.

Moduł 10: Programowanie warstwy logiki klienta - zajęcia teoretyczne (wykład)

 • zaawansowana stylizacja
 • praca z zadaniami (Task Runners)
 • responsywna aplikacja
 • Lab: Stylizacja za pomocą Sass, korzystanie z Bootstrap.

Moduł 11: Testowanie i rozwiązywanie problemów - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)

 • Testowanie aplikacji MVC
 • Wdrażanie strategii obsługi wyjątków
 • Rejestrowanie aplikacji MVC
 • Lab: Testowanie modelu, testowanie kontrolera przy użyciu fałszywego repozytorium, Wdrożenie repozytorium w projekcie MVC.

Moduł 12: Zarządzanie bezpieczeństwem - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)

 • Uwierzytelnianie w ASP.NET Core
 • Autoryzacja w ASP.NET Core
 • Obrona przed atakami
 • Lab: Używanie tożsamości, dodawanie autoryzacji, unikanie ataków między lokacjami.

Moduł 13: Zarządzanie wydajnością i wymianą informacji - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)

 • strategie cache
 • zarządzanie stanem aplikacji/sesji
 • komunikacja dwukierunkowa
 • Lab: Wdrażanie strategii buforowania, dwukierunkowa komunikacja.

Moduł 14: Wdrażanie interfejsów API - zajęcia teoretyczne (wykład)

 • wprowadzenie do Web API
 • dodawanie Web API do aplikacji
 • wywołania Web API w aplikacjach klasycznych i mobilnych
 • Lab: Dodawanie działań i wywoływanie ich za pomocą przeglądarki Microsoft Edge, wywołanie interfejsu API przy użyciu kodu po stronie serwera oraz przy użyciu jQuery.

Moduł 15: Wdrażanie aplikacji na system hostujący - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)

 • wdrożenia lokalne
 • wykorzystanie subskrypcji Microsoft Azure
 • podstawowa charakterystyka środowiska Azure

Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić długość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 40 godz. lekcyjnych). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1: Omówienie ASP.NET Core MVC - zajęcia teoretyczne (wykład)
Data realizacji zajęć
10-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2: Wprowadzenie do ASP.NET Core MVC - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
10-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3: Projektowanie aplikacji internetowych ASP.NET Core MVC - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
10-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4: Konfigurowanie oprogramowania pośredniczącego i usług w ASP.NET Core - zajęcia teoretyczne (wykład)
Data realizacji zajęć
11-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5: Programowanie kontrolerów aplikacji ASP.NET Core MVC  - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
11-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 6: Programowanie widoków - zajęcia teoretyczne (wykład)
Data realizacji zajęć
11-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 7: Tworzenie modeli - zajęcia teoretyczne (wykład)
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 8: Wykorzystanie środowiska Entity Framework Core w ASP.NET Core - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 9: Używanie layoutów, CSS i JavaScript w ASP.NET Core MVC  - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 10: Programowanie warstwy logiki klienta - zajęcia teoretyczne (wykład)
Data realizacji zajęć
13-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 11: Testowanie i rozwiązywanie problemów - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
13-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 12: Zarządzanie bezpieczeństwem - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
13-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 13: Zarządzanie wydajnością i wymianą informacji - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
14-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 14: Wdrażanie interfejsów API - zajęcia teoretyczne (wykład)
Data realizacji zajęć
14-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 15: Wdrażanie aplikacji na system hostujący - zajęcia praktyczne (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
14-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest dostarczenie kompetencji z zakresu tworzenia aplikacji sieci WEB ASP.NET CORE MVC dzięki którym uczestnik będzie samodzielnie tworzyć aplikację MVC odporną na złośliwe ataki, projektować architekturę i implementację aplikacji internetowej, które będzie spełniać zestaw wymagań funkcjonalnych i wymagań dotyczących interfejsu użytkownika.
Uczestnik po ukończonym szkoleniu nabędzie kompetencje społeczne takie jak samokształcenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność w działaniu.

Efekty uczenia się

 • Projektuje architekturę i implementację aplikacji internetowej, która będzie spełniać zestaw wymagań funkcjonalnych, wymagań dotyczących interfejsu użytkownika i adresować modele biznesowe.
 • Konfiguruje potok aplikacji internetowych ASP.NET Core przy użyciu oprogramowania pośredniczącego i wykorzystuje iniekcję zależności w aplikacji MVC.
 • Opracowuje aplikację internetową, która korzysta z aparatu routingu ASP.NET Core, aby przedstawić użytkownikom przyjazne adresy URL i logiczną hierarchię nawigacji.
 • Tworzy modele MVC i pisze kod, który implementuje logikę biznesową w metodach, właściwościach i zdarzeniach Modelu.
 • Pisze kod JavaScript działający po stronie klienta i wykorzystujący bibliotekę skryptów jQuery do optymalizacji czasu reakcji aplikacji internetowej MVC.
 • Dodaje pakiety po stronie klienta i konfiguruje programy uruchamiające zadania.
 • Pisze aplikację MVC, która uwierzytelnia i upoważnia użytkowników do bezpiecznego dostępu do treści przy użyciu tożsamości.
 • Tworzyć aplikację MVC odporną na złośliwe ataki.
 • Opisuje, czym jest internetowy interfejs API i dlaczego programiści mogą dodać internetowy interfejs API do aplikacji.
 • Opisuje, jak wdrożyć aplikację internetową ASP.NET Core MVC z komputera deweloperskiego na serwer sieci Web.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się będzie ustalony indywidualnie z klientem - co jest zgodne z zapisami w Standardzie Usług Zdalnego Uczenia Się.

Walidacja przyjmie formę ankiety/quizu, wywiadu z trenerem lub samodzielnie wykonywanych ćwiczeń w środowisku wirtualnym - pod okiem trenera - by ocenić posiadaną wiedzę przed i po szkoleniu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 290,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto4 046,70 zł
Koszt osobogodziny netto82,25 zł
Koszt osobogodziny brutto101,17 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Palenga

Agnieszka Palenga

email: palenga.a@dagma.pl

tel: (+48) 322 591 139

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzyma:

 • materiały dydaktyczne w formie elektronicznej (e-book, lub dostęp do materiałów autorskich, przygotowanych przez trenera) przesyłane na adres mailowy uczestnika
 • dostęp do przygotowanego środowiska wirtualnego

Warunki uczestnictwa

Prosimy o zapisanie się na szkolenie przez naszą stronę internetową www.acsdagma.com.pl w celu rezerwacji miejsca.

Informacje dodatkowe

 • Jedna godzina lekcyjna to 45 minut
 • W cenę szkolenia nie wchodzą koszta związane z dojazdem, wyżywieniem oraz noclegiem.
 • Szkolenie nie zawiera egzaminu.
 • Uczestnik otrzyma zaświadczenie ACS o ukończeniu szkolenia
 • Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji po zrealizowanej usłudze, sporządzając ją w formie pisemnej (na wniosku reklamacyjnym) i odsyłając na adres szkolenia@dagma.pl. Reklamacja zostaje rozpatrzona do 30 dni od dnia otrzymania dokumentu przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe DAGMA.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

WARUNKITECHNICZNE:

 a) platforma/rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa:

 • ZOOM 
 • w przypadku kilku uczestników przebywających w jednym pomieszczeniu, istnieją dwie możliwości udziału w szkoleniu:

1) każda osoba bierze udział w szkoleniu osobno (korzystając z oddzielnych komputerów), wówczas należy wyciszyć dźwięki z otoczenia by uniknąć sprzężeń;

2) otrzymujecie jedno zaproszenie, wówczas kilka osób uczestniczy w szkoleniu za pośrednictwem jednego komputera

- Można łatwo udostępniać sobie ekran, oglądać pliki, bazę handlową, XLS itd.

 b) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

 • Uczestnik potrzebuje komputer z aktualnym systemem operacyjnym Microsoft Windows lub macOS; aktualna wersja przeglądarki internetowej, zgodnej z HTML5 (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge); mikrofon. Opcjonalnie: minimalna rozdzielczość ekranu 1920 x 1080, kamera, drugi monitor lub inne urządzenie, na którym będziesz mógł przeglądać materiały

c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

 • łącze internetowe o przepustowości minimum 10Mbit,

d) niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

 • uczestnik na tydzień przed szkoleniem otrzyma maila organizacyjnego, ze szczegółową instrukcją pobrania darmowej platformy ZOOM.

e) okres ważności linku:

 • link będzie aktywny od pierwszego dnia rozpoczęcia się szkolenia do ostatniego dnia trwania usługi (czyt. od 10października do 14 października)

Szczegóły, związane z prowadzonymi przez nas szkoleniami online, znajdziesz na naszej stronie: https://www.acsdagma.com/pl/szkolenia-online

Ciasteczka>