Usługa - Kurs "Operator ŁADOWAREK JEDNONACZYNIOWYCH klasa I wszystkie, wraz z egzaminem państwowym - Kierunek Kariera Zawodowa Gorlice

Logo Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego"

4.6/5 z 847 ocen

Tytuł Kurs "Operator ŁADOWAREK JEDNONACZYNIOWYCH klasa I wszystkie, wraz z egzaminem państwowym - Kierunek Kariera Zawodowa Gorlice

Numer usługi 2022/09/23/39178/1536242

Dostawca usług Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego"

Miejsce usługi Gorlice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

2 500,40 zł netto

2 500,40 zł brutto

26,32 zł netto za godzinę

26,32 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby chcące zdobyć nowe lub poszerzyć posiadane umiejętności oraz uzyskać  uprawnienia operatora ładowarek jednonaczyniowych  klasy I  - WSZYSTKIE

Usługa  adresowana jest dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2022
Liczba godzin usługi: 95
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. BHP  - 8 godz.

2. Ogółna budowa i obsługa układów napędowych  -16 godz.

2.Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych  - 8 godz.

3.Ogólna budowa i obsługa ładowarek jednonaczyniowych  klasy III -9 godz.

4.Technologia robót realizowanych ładowarkami jednonaczyniowymi klasy III  - 11 godz.

5. Zajęcia praktyczne wykonywane ładowarkami jednonaczyniowymi klasy III  masy całkowitej do 25 ton - 15 godz.

6. Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w ładopwarkach jednonaczyniowych klasy I - 8 godz.

7.Technologia i organizacja robót realizowanych ładowarkami  jednonaczyniowymi klasy I - 8 godz.

8.Zajęcia praktyczne wykonywane ładowarkami jednonaczyniowymi klasy I masy całkowitej przekraczającej 25 ton   - 12 godz.

Razem 95 - 71  godz 15 minut 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
bhp
Data realizacji zajęć
01-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej wszystkie w zakresie I klasy uprawnień, zgodnie z obecnie obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną .

Efekty uczenia się

1) obsługuje maszyny i urządzenia stosowanych w robotach ziemnych i drogowych;

2) planuje czynności związane z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych;

3) przygotowuje maszyny do transportu

4) organizuje roboty związane z budową dróg i drogowych obiektów inżynierskich;

4) wykonuje roboty związane z utrzymaniem nawierzchni dróg i drogowych obiektów inżynierskich.

- ZRK

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Testy przeprowadzone na początku i na koniec szkolenia. EGZAMIN

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji ZRK? Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (834209) od 1 września 2017r.
Kod kwalifikacji ZRK 3P01700608
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Warszawa
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Warszawa
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Koszt usługi netto2 500,40 zł
Koszt usługi brutto2 500,40 zł
Koszt godziny netto26,32 zł
Koszt godziny brutto26,32 zł
w tym koszt walidacji netto221,40 zł
w tym koszt walidacji brutto221,40 zł
w tym koszt certyfikowania netto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Józefa Michalusa 1/4, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne: Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" - ul.Michalusa 1/4, 38-300 Gorlice Zajęcia praktyczne: Plac manewrowy - ul.Przedmieście Dolne 75, 38-340 Biecz

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dariusz Konarczak

Dariusz Konarczak

wykładowca na kursach dla operatorów maszyn ziemnych

Zdjęcie ANDRZEJ   SIKORSKI

ANDRZEJ SIKORSKI

wykładowca na kursach dla operatorów maszyn ciężkich

Zdjęcie Piotr Roman

Piotr Roman

Wykładowca na kursach dla operatorów maszyn ciężkich

Zdjęcie Stanisław  Roman

Stanisław Roman

Wykładowca na kursach dla operatorów maszyn ciężkich

Zdjęcie Kamil Dziki

Kamil Dziki

Instruktor zajęć praktycznych na kursach dla operatorów koparki jednonaczyniowej klasy III i klasyI

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Grazyna Dyląg

Grazyna Dyląg

email: cszgor@poczta.onet.pl

tel: (+48) 185 346 324

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców;

Podręcznik "Maszyny do robót ziemnych ABC OPERATORA"

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat,

- zaświadczenie lekarskie , stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,

dla uczestników projektu Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę  egzaminacyjną.
 

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kariera Zawodowa"

Egzamin wymagany.

 Dodatkowy wykładowca Jerzy Kuczek, Dariusz Gizara, Wiesław Ćwiklik, Jerzy Bubak, Józef Mikrut, Oliwia Oleksyk, Grzegorz Karaś

Część zajęć teoretycznych pokrywa z zajęciami teoretycznymi kursu koparkoładowarki i koparki jednonaczyniowej

Kurs obejmuje 95 godz. dydaktycznych  co odpowiada 71 godz i 15  minut godzin

zegarowych

Ciasteczka>