Usługa - Logistyka w przedsiębiorstwie (firmie)- organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych

Logo Effect Group Sp. z o.o.

4.4/5 z 416 ocen

Tytuł Logistyka w przedsiębiorstwie (firmie)- organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych

Numer usługi 2022/09/23/5339/1535985

Dostawca usług Effect Group Sp. z o.o.

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 950,00 zł netto za osobę

2 398,50 zł brutto za osobę

88,64 zł netto za osobogodzinę

109,02 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego tj. działów; zakupów, zaopatrzenia, planowania, gospodarki magazynowej, transportu, dystrybucji oraz gospodarki materiałowej jeśli taki funkcjonuje w przedsiębiorstwie.

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 14
Data zakończenia rekrutacji: 17-04-2023
Liczba godzin usługi: 22
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Elementy systemu logistycznego

 • cele i znaczenie logistyki na współczesnym rynku,
 • podstawowe kompleksy systemu logistycznego,
 • wymagania procesów logistycznych,
 • infrastruktura procesów,
 • struktura przepływu materiałów.

Strategiczna rola logistyki w skali mikro i makro

 • znaczenie organizacji logistyki dla konkurencyjności,
 • integracja procesów produkcyjnych i logistycznych,
 • potrzeby wdrożenia logistyki do przedsiębiorstwa,
 • uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wdrożenia logistyki.

Struktura organizacyjna logistyki w przedsiębiorstwie

 • miejsce i rola logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • kompleksowy system organizacji logistyki przedsiębiorstwa,
 • zintegrowane łańcuchy dostaw,
 • jakość i niezawodność w łańcuchach dostaw.

Obsługa klienta jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku

 • charakterystyka potrzeb i wymagań klienta,
 • standardy obsługi klienta,
 • strategia obsługi klienta,
 • elementy i ocena poziomu obsługi klienta,
 • wykorzystanie mierników obsługi klienta w zarządzaniu.

Organizacja procesów zakupowych i zaopatrzeniowych

 • miejsce komórek zakupowych i zaopatrzeniowych w strukturze przedsiębiorstwa,
 • zadania i priorytety działów zakupów i zaopatrzenia,
 • kryteria wyboru dostawców,
 • procedura wyboru dostawców,
 • metody i zasady współpracy z dostawcami,
 • trendy w realizacji procesów zakupowych i zaopatrzeniowych.

Zarządzanie zapasami i przepływami towarowymi w logistyce

 • prognozowanie popytu,
 • funkcje i czynniki kształtowania zapasów,
 • rodzaje popytu i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów,
 • metody zarządzania zapasami,
 • ekonomiczna wielkość zamówienia,
 • strategie zarządzania zapasami.

Funkcjonowanie magazynów w przedsiębiorstwie

 • infrastruktura procesów magazynowania i manipulacji towarów,
 • technizacja operacji magazynowych,
 • projektowanie wielkości i zagospodarowania magazynów,
 • trendy w realizacji procesów magazynowych.

Realizacja zadań transportowych na szczeblu przedsiębiorstwa

 • czynniki zewnętrzne i wewnętrzne realizacji zadań transportowych,
 • warunki realizacji zadań transportowych – Incoterms 2010,
 • outsourcing usług transportowych,
 • analiza wielkości stawek transportu,
 • kryteria i metody wyboru firm świadczących usługi transportowe,
 • kierunki (trendy) w realizacji procesów transportowych.

Koszty logistyczne przedsiębiorstw

 • wyodrębnienie i podział kosztów logistycznych,
 • potrzeby i możliwości optymalizacji poszczególnych grup kosztów,
 •  budżet kosztów logistycznych przedsiębiorstwa.

Miernikii wskaźniki oceny funkcjonowania systemu logistycznego

 • mierniki poziomów obsługi klienta,
 • mierniki poziomu zapasów,
 • mierniki oceny funkcjonowania gospodarki magazynowej,
 • mierniki procesów transportowych,
 • mierniki i wskaźniki kosztowe.

Problematyka wdrażania i usprawnień  logistyki przedsiębiorstwa

 • ocena stanu istniejącego,
 • planowanie wdrożenia systemu logistycznego,
 • procedury wdrażania zmian.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia
Data realizacji zajęć
24-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia
Data realizacji zajęć
25-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia
Data realizacji zajęć
26-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo – dystrybucyjnych, współzależności i relacji między nimi oraz określenie stanu i dróg wdrożenia zasad logistyki, dla usprawnienia przepływu środków materiałowych i informacji w celu jak najlepszego zabezpieczenia potrzeb zgłaszanych przez klientów z jednoczesną optymalizacją kosztów tych procesów.

Efekty uczenia się

określenie kompleksowych założeń logistyki w przedsiębiorstwie,
kontrolę i koordynację działań logistycznych w przedsiębiorstwie,
podejmowanie decyzji logistycznych,
określenie powiązań pomiędzy poszczególnymi komórkami łańcucha logistycznego oraz   dokonanie ich analizy,
określenie wielkości zapasów, czasu zamawiania i organizację ich przepływu,
kontrolę i koordynację działań w magazynach,
ukształtowanie umiejętności menedżerskich,
zaprojektowanie założeń do wdrożenia zmian logistycznych,
analizę i ocenę wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Możliwość przeprowadzenia pre i post testu

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 950,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 398,50 zł
Koszt osobogodziny netto88,64 zł
Koszt osobogodziny brutto109,02 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Aleja "Solidarności" 165, 00-876 Warszawa, woj. mazowieckie

Hotel IBIS Centrum

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Sławomir Kempka

Sławomir Kempka

Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstw, zarządzanie zapasami, koszty logistyczne, łańcuch dostaw, procesy logistyczne, gospodarka materiałowa oraz organizacja funkcjonowania i projektowania magazynów.
Na początku swojej działalności współpracował między innymi z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Dziś jest niezależnym trenerem i doradcą z zakresu logistyki i restrukturyzacji przedsiębiorstw, współpracującym od 8 lat ściśle z firmą szkoleniową Effect Group. Doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych zarówno w Polsce, jak również; w Belgii, Holandii i Niemczech. Prowadził szkolenia i warsztaty doskonalące umiejętności kierownicze i zarządcze osób funkcyjnych, pracujących w logistyce i związanych z organizacją funkcjonowania łańcuchów dostaw wielu przedsiębiorstw.
Autor programów kształcenia i różnorodnych materiałów szkoleniowych.

dr Sławomir Kempka jest doktorem nauk ekonomicznych. Studiował Zarządzanie i Marketing w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Systemów Logistycznych pod kierunkiem jednego z najwybitniejszych w Polsce i na świecie specjalistów z logistyki - prof. dr. hab. Stefana Abta. Specjalista z logistyki i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a głównie z zakresu: zarządzania logistycznego przedsiębiorstw, zarządzania zapasami, kosztów logistycznych, łańcuchów dostaw, procesów logistycznych, gospodarki materiałowej oraz organizacji funkcjonowania i projektowania magazynów.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Porzycka

Barbara Porzycka

email: szkolenia@effectgroup.pl

tel: (+48) 224 165 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały rozdawane podczas szkolenia

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 950 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

REGULAMIN SZKOLEŃ.pdf
Ciasteczka>