Usługa - Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych. Kurs praktyczny.

Logo Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii Jan Mazur, Wiesław Jakubowski S.C.

4.6/5 z 1997 ocen

Tytuł Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych. Kurs praktyczny.

Numer usługi 2022/09/23/22033/1535982

Dostawca usług Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii Jan Mazur, Wiesław Jakubowski S.C.

Miejsce usługi Zamość

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

75,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do lekarzy neurologów neurochirurgów, radiologów, chirugów ogólnych. Osoba chcąca wziąć udział w szkoleniu musi posiadać wykstałcenie medyczne. Szkolenie skierowane jest do osób zarówno rozpoczynających diagnostykę ultrasonograficzną jak również posiadających podstawowe umiejętności pozwalające na samodzielne wykonanie badania jego opisu i intepretacji. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 02-01-2023
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 19 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 159)
Zakres uprawnień: kursy doskonalące, sympozja naukowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program szkolenia przewiduje przerwy wynikające z potrzeb Uczestników szkolenia. Przerwy nie wliczają się do ogólnej liczby godzin usługi.

Szkolenie realizowane jest w godzinach dydaktycznych.

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie celu: Osoba chcąca wziąć udział w szkoleniu musi posiadać wykstałcenie medyczne. Szkolenie skierowane jest do osób zarówno rozpoczynających diagnostykę ultrasonograficzną jak również posiadających podstawowe umiejętności pozwalające na samodzielne wykonanie badania jego opisu i intepretacji.

Zajęcia praktyczne, zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, odbywają się w grupach 4-5 osobowych na stanowisku diagnostycznym wyposażonym w 1 wysokiej klasy aparat usg, leżankę, komputer wyposażony w profesjonalny program do opisu badań. Do dyspozycji uczestników jest 12 stanowisk diagnostycznych. W trakcie warsztatów uczestnicy szkolenia będą samodzielnie wykonywać badania pacjentów z problemami zdrowotnymi pod nadzorem wykwalifikowanych Konsultantów/Trenerów. 

Dzień I 

09.00 – 10.30  Podstawy technik USG – wykład

10.30 – 13.30  Podstawy technik Dopplerowskich – wykład

14.30 – 15.30  Wprowadzenie do  hemodynamiki dopplerowskiej - wykład

15.30 – 17.00  Kontrasty i obrazowanie harmoniczne, elastografia  – wykład

17.00 – 19.00  Tętnice szyjne i kręgowe – anatomia, technika.

                           Ocena blaszki  miażdżycowej – wykład

Dzień II 

09.00 – 10.30   Tętnice szyjne – pokaz 

10.30 – 12.30   Aorta i tętnice biodrowe – wykład 

12.30 – 13.30   Przetoki dializacyjne. Powikłania po nakłuciach – wykład

14.30 – 16.30   Tętnice trzewne i nerkowe, transplantologia – wykład 

16.30 – 18.30   Pokazy badań aorty, tętnic biodrowych, tętnic trzewnych, nerkowych 

Dzień III 

08.30 – 10.00   Hemodynamika przepływu w tętnicach szyjnych 

10.00 – 11.00   Tętnice szyjne i kręgowe – zwężenia, patologia 

11.00 – 14.00   Zajęcia praktyczne – tętnice szyjne

15.00 – 16.00   Zakrzepica żył głębokich 

16.00 – 17.00   Żylaki kończyn dolnych – cz.1

Dzień IV 

08.30 – 10.00   Badanie żył kończyn dolnych – technika badania – pokaz

10.00 – 11.30   Żylaki kończyn dolnych – wykład- cz.2

11.30 – 14.00   Zajęcia praktyczne 

15.00 – 16.30   Tętnice kończyn dolnych - wykład 

16.30 – 19.00   Zajęcia praktyczne  

19.00 – 20.00   Wykład wieczorny – wątroba oraz onkologia.

          

Dzień V 

08.15 – 09.00 Badanie naczyń krwionośnych kończyny górnej- pokaz badania

09.-00 - 12.00   Zajęcia praktyczne 

12.00 – 12.45   Tętnice i żyły kończyn górnych - wykład 

Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat w momencie osiągnięcia celu głównego szkolenia.

Główny cel szkolenia jest osiągnięty w momencie samodzielnego wykonania badania ultrasonograficznego jego opisu oraz intepretacji – ocenia to Konsultant/Trener nadzorujący zajęcia praktyczne. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy technik USG
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy technik Dopplerowskich
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do  hemodynamiki dopplerowskiej
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Kontrasty i obrazowanie harmoniczne, elastografia
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Tętnice szyjne i kręgowe – anatomia, technika.Ocena blaszki  miażdżycowej – wykład
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Tętnice szyjne – pokaz
Data realizacji zajęć
14-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Aorta i tętnice biodrowe
Data realizacji zajęć
14-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Przetoki dializacyjne. Powikłania po nakłuciach
Data realizacji zajęć
14-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Tętnice trzewne i nerkowe, transplantologia
Data realizacji zajęć
14-02-2023
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Pokazy badań aorty, tętnic biodrowych, tętnic trzewnych, nerkowych 
Data realizacji zajęć
14-02-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Hemodynamika przepływu w tętnicach szyjnych 
Data realizacji zajęć
15-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Tętnice szyjne i kręgowe – zwężenia, patologia 
Data realizacji zajęć
15-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne – tętnice szyjne
Data realizacji zajęć
15-02-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zakrzepica żył głębokich 
Data realizacji zajęć
15-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Żylaki kończyn dolnych – cz.1
Data realizacji zajęć
15-02-2023
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Badanie żył kończyn dolnych – technika badania – pokaz
Data realizacji zajęć
16-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Żylaki kończyn dolnych – wykład- cz.2
Data realizacji zajęć
16-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne 
Data realizacji zajęć
16-02-2023
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Tętnice kończyn dolnych - wykład 
Data realizacji zajęć
16-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne  
Data realizacji zajęć
16-02-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Wykład wieczorny – wątroba oraz onkologia.
Data realizacji zajęć
16-02-2023
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Badanie naczyń krwionośnych kończyny górnej- pokaz badania
Data realizacji zajęć
17-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne 
Data realizacji zajęć
17-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Tętnice i żyły kończyn górnych - wykład 
Data realizacji zajęć
17-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje Uczestnika do samodzielnej diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych, oraz diagnozowania, oceny i kwalifikacji do dalszej diagnostyki podstawowych patologii napotykanych w codziennej praktyce.

Efekty uczenia się

 • stosuje wiedzę z zakresu podstaw technicznych i aparaturowych obsługi i wykorzystania ultrasonografu w diagnostyce dopplerowskiej naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych
 • stosuje wiedzę z zakresu  obowiązujących standardów oraz zasad wykonywania badania dopplerowskiego szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych
 • ocenia anatomię ultrasonograficzną naczyń szyjnych, kręgowych, tętnic podobojczykowych, naczyń kończyn tętniczych i żylnych górnych i dolnych, naczyń jamy brzusznej takich jak: aorta brzuszna, tętnice trzewne i nerkowe oraz naczynia biodrowe
 • stosuje wiedzę z zakresu hemodynamiki i patofizjologii krążenia domózgowego u chorych ze zwężeniami tętnic szyjnych
 • stosuje wiedzę z zakresu  stentowania tętnic szyjnych oraz oceny ultrasonograficznej chorych po stentowaniu tętnic szyjnych
 • wykonuje diagnostykę ultrasonograficzną zwężeń i innych patologii w obrębie naczyń podobojczykowych i kończyn górnych
 • ocenia zakrzepicę żył głębokich oraz kwalifikuje do leczenia operacyjnego żylaków kończyn dolnych, tętniaków aorty brzusznej i tętnic biodrowych oraz tętnic kończyn dolnych
 • stosuje wiedzę w zakresie najczęściej popełnianych błędów w badaniu dopplerowskim naczyń krwionośnych szyi, kończyn górnych i dolnych, naczyń krwionośnych jamy brzusznej oraz zasad oceny trudnych technicznie badań dopplerowskich
 • poszerza własne doświadczenia w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów
 • rozszerza możliwości współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności
 • pogłębia własne doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów
 • buduje relacje z pacjentem, które prowadzą do poprawy komunikacji i zwrotu zaufania pacjenta do lekarza

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Samodzielnie wykonanie badania usg oraz jego opisu i interpretacji do oceny Trenera kursu. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto75,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 52, 22-400 Zamość, woj. lubelskie

Całość usługi szkoleniowej realizowana jest w kompleksie diagnostyczno-edukacyjnym grupowej praktyki lekarskiej Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii S.C. Jan Mazur, Wiesław Jakubowski, ul. Wyszyńskiego 52, 22-400 Zamość. Część merytoryczna: sala wykładowa o powierzchni 180 m2 z wyposażeniem multimedialnym. Część praktyczna: gabinet diagnostyczny o powierzchni 150 m2 wyposażony w 11 oddzielnych stanowisk diagnostycznych (aparat USG, leżanka). Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do opisu badań.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Elwertowski

Michał Elwertowski

Medycyna nuklearna
Od 1978 roku zawodowo zajmuje się ultrasonografią. Główne zagadnienia diagnostyczne będące przedmiotem jego zainteresowania to: diagnostyka wątroby i dróg żółciowych, przestrzeni zaotrzewnowej, ropni jamy brzusznej, ultrasonografia zabiegowa i onkologiczna, badanie tarczycy i sutka, diagnostyka dopplerowska ze szczególnym uwzględnieniem tętnic szyjnych oraz dopplerowskie badania trójwymiarowe.

Lekarz medycyny
Wykładowca ok 150 kursów USG, czynny udział w ponad 100 zjazdach naukowych, ponad 40 publikacji w pismach naukowych oraz podręcznikach ultrasonografii.

Zdjęcie Anna Drelich-Zbroja

Anna Drelich-Zbroja

radiologia i diagnostyka obrazowa

1995-1996 - staż podyplomowy
1996-2000 -zatrudnienie w Zakładzie Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
1999.10.26 - egzamin specjalizacyjny I stopnia z radiologii z wynikiem bardzo dobrym
2000.04.01- rozpoczęcie pracy w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuraradiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie
2002.12.09 - obrona z wyróżnieniem pracę doktorskiej pod tytułem: "Czy badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem środków wzmacniających sygnał dopplerowski może zastąpić badanie angiograficzne w diagnostyce gałęzi brzusznych aorty ?"
2003.11.28 - egzamin specjalizacyjny II stopnia z radiologii i diagnostyki obrazowej
2004.03.30 - rozpoczęcie drugiej specjalizacji z medycyny nuklearnej
Od 2001 r - obecnie - wykładowca, konsultant Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii, prowadziłam wykłady i zajęcia praktyczne na 17 kursach ultrasonografii dopplerowskiej.
Od 2006 r - obecnie - wykładowca B-K Medical, prowadzenie kursów diagnostyki usg naczyń w kraju i za granicą, m In. Ghana, Afryka.
Od 2005 - obecnie - recenzent kwartalnika Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego „Ultrasonografia”.

profesor doktor habilitowany nauk medycznych
17 letnie doświadczenie dydaktyczne

Zdjęcie Andrzej Nowicki

Andrzej Nowicki

elektronika, akustyka, ultradźwięk

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. V-ce przewodniczący Komitetu Akustyki PAN.

profesor dr hab. inż.
est autorem 4 monografii. Jest autorem lub współautorem 13 patentów. Odbył wiele staży naukowych, m.in. w Centre d'Etudes des Techniques Chirurgicales CSRS w Paryżu, w Uniwersytecie. Drexel w Filadelfii i w Institut of Applied Physiology and Medicine w Seattle. W latach 1986-2003 prowadził wykłady z akustyki i ultradźwięków na Uniwersytecie Drexel w Filadelfii, na którym od 1998 r. jest Adjunct Professor w School of Biomedical Engineering, Science and Health. W 1989 r. członek honorowy Amerykańskiego Instytutu Ultradźwięków w Medycynie AIUM.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tomasz Nowakowski

Tomasz Nowakowski

email: rsu@usg.com.pl

tel: (+48) 504 038 711

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dydaktyczne do pobrania z serwera Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. 

Warunki uczestnictwa

Rejestracji na kurs "Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych." w terminie 13-17.02.2023,  wyłącznie za pośrednictwem strony www.usg.com.pl.

Informacje dodatkowe

Wszystkie kursy organizowane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla organizatorów szkoleń, konferencji w trakcie epidemii SARS-CoV-2. 

Podstawą zwolnienia z podatku VAT świadczonych przez nas usług jest art. 43 ust. 1 p. 29 a ustawy z dn. 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Odrębne przepisy prawa określa ustawa o zawodzie lekarza i lekarzy dentysty z dnia 5 grudnia 1996 art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 19C ust. 1  (Dz. U. 226.1943.2005 z późn. zm. )

Ciasteczka>