Usługa - Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 [FORMA ZDALNA] - szkolenie

Logo CENTRUM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5/5 z 8 ocen

Tytuł Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 [FORMA ZDALNA] - szkolenie

Numer usługi 2022/09/21/120241/1533640

Dostawca usług CENTRUM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

1 200,00 zł netto za osobę

1 476,00 zł brutto za osobę

80,00 zł netto za osobogodzinę

98,40 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa rozwojowa „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 [FORMA ZDALNA] - szkolenie” adresowana jest do właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników działów jakości, audytorów wewnętrznych, pełnomocników, członków zespołów budujących, wdrażających, utrzymujących oraz doskonalących Zintegrowane Systemy Zarządzania, pracowników przedsiębiorstw planujących wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i tych mających już wdrożony ten system oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 14-11-2022
Liczba godzin usługi: 15
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa rozwojowa „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 [FORMA ZDALNA] - szkolenie” adresowana jest do właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników działów jakości, audytorów wewnętrznych, pełnomocników, członków zespołów budujących, wdrażających, utrzymujących oraz doskonalących Zintegrowane Systemy Zarządzania, pracowników przedsiębiorstw planujących wdrożenie Systemu Zarządzania JakościąISO 9001:2015 i tych mających już wdrożony ten system oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.


PROGRAM USŁUGI:

 1. Podstawowa terminologia w zakresie audytu systemów zarządzania.
 2. Zasady audytu wewnętrznego systemów zarzadzania.
 3. Zarzadzanie programem audytów w organizacji.
 4. Planowanie audytu.
 5. Przeprowadzanie audytu.
 6. Metody audytowe i postępowanie audytowe.
 7. Formułowanie ustaleń z audytu.
 8. Formułowanie wniosków końcowych.
 9. Prezentacja wyników audytu.
 10. Sporządzanie raportu z audytu.
 11. Określanie dowodów z audytu.
 12. Określanie ustaleń z audytu.

Warunki organizacyjne:

Usługa rozwojowa „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 [FORMA ZDALNA] - szkolenie” jest realizowana jako usługa zdalna w czasie rzeczywistym. Każdy z uczestników usługi rozwojowej korzysta z indywidualnego (prywatnego lub firmowego) urządzenia do zdalnej komunikacji, umożliwiającego połączenie z Internetem oraz posiadającego oprogramowanie umożliwiające odczytywanie dokumentów „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”.


Czas trwania:

Usługa rozwojowa „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 [FORMA ZDALNA] - szkolenie” trwa 15 godzin zegarowych, gdzie 1 godzina szkolenia trwa 60 minut.


Informacje dodatkowe:

Usługa rozwojowa Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 [FORMA ZDALNA] - szkolenie”:
- może zostać przeprowadzona stacjonarnie,
- może zostać przeprowadzona dla zamkniętej grupy uczestników – szkolenie indywidualne, zamknięte, 
- może zostać zrealizowana w innym, dogodnym terminie,

W celu ustalenia szczegółów realizacji zapraszamy do kontaktu mailowego.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowa terminologia w zakresie audytu systemów zarządzania. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
21-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady audytu wewnętrznego systemów zarzadzania. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
21-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarzadzanie programem audytów w organizacji. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
21-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie audytu. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
21-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przeprowadzanie audytu. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
23-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Metody audytowe i postępowanie audytowe. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
23-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Formułowanie ustaleń z audytu. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
23-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Formułowanie wniosków końcowych. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
23-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja wyników audytu. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Sporządzanie raportu z audytu. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Określanie dowodów z audytu. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Określanie ustaleń z audytu. (wykład, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa rozwojowa „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 [FORMA ZDALNA] - szkolenie” przygotowuje uczestników do efektywnego przeprowadzania audytów w przedsiębiorstwie oraz umożliwia uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych w celu oceny skuteczności systemu zarządzania jakością.

Efekty uczenia się

 1. Definiuje podstawowe terminy z zakresu audytu systemów zarządzania.
 2. Omawia zasady audytu wewnętrznego systemów zarządzania.
 3. Przedstawia plan zarządzania programem audytów w organizacji.
 4. Planuje zarządzanie programem audytów w organizacji.
 5. Omawia zasady planowania audytu.
 6. Planuje audyt.
 7. Omawia proces przeprowadzenia audytu.
 8. Przeprowadza audyt w organizacji.
 9. Omawia metody audytowe i postępowanie audytowe.
 10. Formułuje ustalenia z audytu oraz przedstawia wnioski końcowe.
 11. Prezentuje wyniki audytu.
 12. Przedstawia w jaki sposób należy sporządzić raport z audytu.
 13. Sporządza raport z audytu.
 14. Określa dowody z audytu oraz ustalenia z audytu.
 15. Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się, osiągnięte dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 [FORMA ZDALNA] - szkolenie” zostaną zweryfikowane poprzez przeprowadzenie przez Trenera testu wśród uczestników. Test zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu usługi rozwojowej (PRE TEST) w celu sprawdzenia poziomu kompetencji uczestników przed udziałem w usłudze rozwojowej. W dniu zakończenia usługi rozwojowej, jako jej podsumowanie zostanie przeprowadzony test (POST TEST) mający na celu sprawdzenie poziomu kompetencji uczestników po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.


Dodatkowo, osiągniecie efektów uczenia się dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 [FORMA ZDALNA] - szkolenie” zostanie zweryfikowane poprzez ankietę ewaluacyjną po zakończeniu usługi rozwojowej, mającą na celu indywidualne potwierdzenie przez każdego uczestnika usługi rozwojowej stopnia osiągnięcia przez niego danego efektu uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 476,00 zł
Koszt osobogodziny netto80,00 zł
Koszt osobogodziny brutto98,40 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Eligiusz Myśliwy

Eligiusz Myśliwy

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA – Certified Internal Auditor), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania.

Doświadczony trener i wykładowca realizujący szkolenia i doradztwo z zakresu systemów zarządzania jakością w organizacjach.

Prowadzi konsultacje i szkolenia w dziedzinie ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji. Planuje audyty wewnętrzne w organizacjach klientów oraz realizuje zadania audytowe. Wdraża i doskonali Systemy Zarządzania Jakością w samorządach lokalnych, prywatnych przedsiębiorstwach.

Wdrożył systemy zarządzania w ponad 1,5 tys.przedsiębiorstw. Przeszkolił ponad 3 tysiące osób.

Posiada 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Polek

Magdalena Polek

email: sekretariat@czj-infox.pl

tel: (+48) 518 925 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

Usługa rozwojowa, która dla uczestnika  ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej  70% jest zwolniona z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701)).

Cena usługi rozwojowej dla 1 uczestnika, który uzyskał dofinansowanie w co najmniej 70% wynosi 1 200,00 zł netto/brutto.


Cena usługi rozwojowej dla uczestników, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 70% oraz dla uczestników, którzy nie uzyskali takiego dofinansowania lub usługa rozwojowa nie ma charakteru usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego jest powiększona o podatek VAT (23%).

Cena usługi rozwojowej dla pozostałych (wyżej opisanych) uczestników to 1 200,00 zł netto + 276,00 zł 23%VAT = 1 476,00 zł/osoba brutto

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Usługa rozwojowa „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 [FORMA ZDALNA] - szkolenie” realizowana w formie zdalnej będzie odbywała się  w czasie rzeczywistym. Podczas usługi rozwojowej będą wykorzystywane różne  elementy: wykład, czat, ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu, współdzielenie ekranu, dyskusje i inne.


Warunki techniczne:

a) Rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa rozwojowa:

Usługa rozwojowa "Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 [FORMA ZDALNA] - szkolenie" realizowana będzie zdalnie w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji „ZOOM”.

b) Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

- Komputer (PC lub laptop) lub tablet lub telefon komórkowy

- Połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE)- Głośniki i mikrofon - wbudowany lub wtyk USB lub bezprzewodowy Bluetooth

- Kamera internetowa lub kamera internetowa HD - wbudowana lub wtyczka USB lub kamera HD lub kamera HD z kartą przechwytywania wideo

- Dwurdzeniowy procesor 2 GHz lub szybszy (zalecany 4-rdzeniowy) (i3 / i5 / i7 lub odpowiednik AMD)

- 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB)

- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) – dla PC lub laptopa

c) Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

- Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD

- 800kbps / 1.0Mbps (góra / dół) dla wysokiej jakości wideo

- W przypadku widoku galerii / lub video HD 720p: 1,5 / 1,5 (góra / dół)

- Odbieranie wideo HD 1080p wymaga 2,5 (w górę / w dół)

- Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga 3,0 (w górę / w dół)

- Tylko do udostępniania ekranu (brak miniatury wideo): 50-75

- Do udostępniania ekranu z miniaturą wideo: 50-150

- W przypadku audio VoiP: 60-80

- W przypadku telefonu Zoom: 60-100

d) Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

- Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Firefox, lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji)

- Bezpłatna aplikacja „Zoom”

- Programy z możliwością odczytywania dokumentów „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

e) Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line.

Link umożliwiający uczestnictwo w usłudze rozwojowej "Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 [FORMA ZDALNA] – szkolenie” jest ważny od momentu wysłania na adres mailowy uczestnika zaproszenia na konkretny dzień usługi rozwojowej aż do momentu zakończenia danego dnia usługi rozwojowej. Trener prowadzący usługę rozwojową jest dostępny w dniach i godzinach uwzględnionych w harmonogramie. Do każdego dnia usługi rozwojowej przypisany jest indywidualny link dostępu. Zaproszenie (link) do szkolenia wysyłany jest na indywidualny adres mailowy uczestnika usługi rozwojowej.  

Ciasteczka>