Usługa - Kurs Prawa Jazdy łączony kat. C i C+E - INDYWIDUALNY dla osób po zdanym egzaminie teoretycznym Państwowym, "Kierunek Kariera Zawodowa"

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Halina Bańdo

4.6/5 z 101 ocen

Tytuł Kurs Prawa Jazdy łączony kat. C i C+E - INDYWIDUALNY dla osób po zdanym egzaminie teoretycznym Państwowym, "Kierunek Kariera Zawodowa"

Numer usługi 2022/09/19/45733/1531763

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Halina Bańdo

Miejsce usługi Trzebinia

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

5 400,00 zł netto za osobę

5 400,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią kandydaci na kierowców kategorii C i C+E, którzy spełniają następujące warunki:

1. osiągnęli wymagany minimalny wiek

- 21 lat

2. posiadają prawo jazdy kategorii B.

3. posiadają PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK), (do wyrobienia PKK niezbędne jest wykonanie badań lekarskich, psychologicznych oraz zdjęcia). 

4. posiadają zdany egzamin teoretyczny w WORD.

Usługa adresowana również dla uczestników projektu KIERUNEK KARIERA, KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2022
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: prawa jazdy kategorii AM,A1,A2, A, B,C, D, B E, C E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Na łączony kurs prawa jazdy kategorii C i CE składa się:

zajęcia praktyczne kat. C - 20 godzin zegarowych tj. 27 dydaktycznych

zajęcia praktyczne kat.CE - 25 godzin zegarowych tj. 33 dydaktyczne

 w sumie - 60 godzin dydaktycznych

( 1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Zajęcia praktyczne nakierowane są na naukę i doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdów kategorii C i C+E zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym.

Zakres tematyczny obejmuje: 

Zajęcia na placu manewrowym: Przygotowanie do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego, elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku, sprzęganie i rozprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe, parkowanie równoległe, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Zajęcia w ruchu drogowym: Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego, jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości, jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i  łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości, przejazd przez skrzyżowanie równorzędne, przejazd przez skrzyżowanie oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu, przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przejazd przez skrzyżowanie na którym ruch odbywa się wokół wyspy, przejazd przez przejścia dla pieszych, przejazd przez torowisko kolejowe, przejazd obok przystanku autobusowego, wykonanie manewru wyprzedzania, wykonanie manewru omijania, wykonanie manewru wymijania, wykonanie manewru zmiany pasa ruchu, wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo, wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo, wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu, hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu, hamowanie wykonane w sytuacjach awaryjnych, zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy, korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.

Pierwsze zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem, natomiast kolejne ustalane są indywidualnie z kursantem. Termin zakończenia usługi jest terminem przybliżonym. Kursant może ukończyć kurs wcześniej lub w razie konieczności termin ten może zostać wydłużony.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
spotkanie organizacyjne
Data realizacji zajęć
03-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C i CE. Zdobycie przez uczestnika niezbędnej wiedzy i umiejętności do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym pojazdami tej kategorii. Przygotowanie do egzaminu państwowego praktycznego na kategorię C i C+E.

Efekty uczenia się

Efektem uczestnictwa w szkoleniu będzie zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym pojazdem kategorii C i C+E.

Ukończenie szkolenia zapewnia uczestnikowi niezbędne przygotowanie do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii C i C+E.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto5 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto5 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto90,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Marszałka Piłsudskiego 103/a, 32-540 Trzebinia, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Bańdo

Robert Bańdo

Instruktor nauki jazdy kat. A,B,BE,C,CE,D,DE
Instruktor nauki jazdy od 2006 roku
Średnie, Instruktor nauki jazdy
Szkolenia praktyczne osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Halina Bańdo

Halina Bańdo

email: oskbando@gmail.com

tel: (+48) 604 784 748

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik "Kierowca Doskonały kat. C,D" + płytka CD

Warunki uczestnictwa

-Ukończony wiek 21 lat 

-PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCE ( PKK KAT. C,CE)

-Zdany egzamin teoretyczny w WORD

Dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA", " KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA" warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną do WORD . Koszt egzaminu (poza systemem bonowym):

  Kat. C - 200 złotych praktyka  

  Kat CE -245 praktyka 

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera" oraz "Kerunek Kariera Zawodowa"

Ciasteczka>