Usługa - Rozszerzony kurs prawa jazdy kat.C + kat.CE z elementami ładunkoznawstwa i pierwszej pomocy przedmedycznej

Logo Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska

4.9/5 z 3658 ocen

Tytuł Rozszerzony kurs prawa jazdy kat.C + kat.CE z elementami ładunkoznawstwa i pierwszej pomocy przedmedycznej

Numer usługi 2022/09/06/12499/1519769

Dostawca usług Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska

Miejsce usługi Piotrków Trybunalski

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

7 000,00 zł netto za osobę

7 000,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Wymagania wstępne:

- ukończone 21 lat,

- aktualne badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy jako kierowca wydane przez Lekarza

Medycyny Pracy,

- aktualne badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy jako kierowca wydane przez

Psychologa uprawnionego do badań kierowców,

- prawo jazdy kat. B. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 17-10-2022
Liczba godzin usługi: 100
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Plan nauczania: prawo jazdy kat.C – teoria  (20 godz.)

1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym

3 .Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych

4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu

5. Pierwsza pomoc przedmedyczna

Regulacje prawne funkcjonowania systemów udzielania pierwszej pomocy (8 godz.)

 • Zatrzymanie krążenia. Przyczyny oraz postępowanie z odwracalnymi skutkami.
 • Łańcuch przeżycia, regulacje prawne funkcjonowania systemów udzielania pierwszej pomocy
 • Procedury resuscytacyjne i procedury BLS/AED. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. 
 • Pozycje ułożeniowe
 • reakcje anafilaktyczne oraz postępowanie z nimi związane
 • omdlenia- przyczyny, sposób reagowania
 • epilepsja- bezpieczne pozycje, pomoc osobie podczas i po ataku epilepsji
 • Podstawowe leki w stanach zagrożenia życia lub zdrowia
 • złamania- zabezpieczenia kończyn
 • wypadki przy pracy
 • zbieranie wywiadu, komunikacja z służbami medycznymi
 • zakładowy system pierwszej pomocy. Punkty i apteczki pierwszej pomocy
 • test
 • zadania praktyczne

Jazdy pod kontrolą i nadzorem instruktora - samochodem ciężarowym - zajęcia praktyczne (30 godz.)

1. Przygotowywanie się do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

3. Parkowanie skośne

4. Parkowanie prostopadłe

5. Parkowanie równoległe

6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

7. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

8. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

9. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

10. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

11. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne

12. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu

13. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

14. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy

15. Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe

16. Przejazd przez przejścia dla pieszych

18. Przejazd przez torowisko kolejowe

19. Przejazd obok przystanku autobusowego

20. Wykonanie manewru wyprzedzania

21. Wykonanie manewru omijania

22. Wykonanie manewru wymijania

23. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu

24. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo

25. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo

26. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu

27. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu

28. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

29. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy

30. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem

Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.

Jazdy pod kontrolą i nadzorem instruktora samochodem ciężarowym z przyczepą - zajęcia praktyczne (25 godz.)

1.Przygotowywanie się do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

3. Parkowanie skośne

4. Parkowanie prostopadłe

5. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

6. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

7. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

8. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

9. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

10. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne

11. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu

12. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

13. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy

14. Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe

15. Przejazd przez przejścia dla pieszych

16. Przejazd przez tunel

17. Przejazd przez torowisko kolejowe

18. Przejazd obok przystanku autobusowego

19. Wykonanie manewru wyprzedzania

20. Wykonanie manewru omijania

21. Wykonanie manewru wymijania

22. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu

23. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo

24. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo

25. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu

26. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu

27. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

28. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy

29. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem

Egzamin wewnętrzny praktyczny

Ładunkoznawstwo  - zajęcia praktyczne. (17 godz.)

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu;

techniki mocowania, /liny, łańcuchy, taśmy mocujące/;

zastosowanie urządzeń transportu bliskiego (wózki unoszące, podnośnikowe, żurawie przeładunkowe HDS, platformy załadowcze);

obsługa wózka unoszącego /”paleciaka”/ 

obsługa podestu ruchomego-platfomy załadunkowej /”windy”/ 

zakładanie i zdejmowanie plandeki;

Część praktyczna (kat.C,CE) odbędzie się po zakończeniu części teoretycznej dotyczącej przepisu ruchu drogowego i zakończy się do dnia 31.01.2023.

Część praktyczna ustalana jest indywidualnie z uczestnikiem usługi z dostosowaniem do jego potrzeb z zachowaniem zasady o indywidualizacji nauczania. W harmonogramie usługi przedstawiono przykładowe dni  i godziny zajęć praktycznych dla jednej osoby.

Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Regulacje prawne funkcjonowania systemów udzielania pierwszej pomocy
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Regulacje prawne funkcjonowania systemów udzielania pierwszej pomocy
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:10
Godzina zakończenia
19:10
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zagrożenia związane z ruchem drogowym
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zagrożenia związane z ruchem drogowym
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zatrzymanie krążenia. Przyczyny oraz postępowanie z odwracalnymi skutkami
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Procedury resuscytacyjne i procedury BLS/AED. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:10
Godzina zakończenia
19:10
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na podejście do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C/CE oraz przygotowuje się do samodzielnego prowadzenia pojazdów ciężarowych wraz z przyczepą. Szkolenie zapoznanie uczestników z sytuacjami zagrażającymi zdrowiu i życiu a także z zasadami reagowania w względem takich zdarzeń

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia potrafi racjonalnie kierować pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

- zna właściwości techniczne i zasady działania elementów bezpieczeństwa pojazdu

- prawidłowo odczytuje oraz stosuje się do znaków drogowych dotyczących pojazdów ciężarowych 

- jest świadomy zagrożeń związanych z wypadkami na drodze

- potrafi prawidłowo wykonywać manewry i bezpiecznie kierować samochodem ciężarowym i ciężarowym z przyczepą

Szkolenie podniesie kompetencje społeczne uczestnika w zakresie kultury jazdy i prawidłowego zachowania w ruchu drogowym. Ponadto uczestnik nabędzie kompetencje społeczne dotyczące zdolności kształtowania swojego rozwoju oraz zdolności samodzielnego i sumiennego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem postępowań etycznych.

W efekcie szkolenia Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat najczęściej spotykanych sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Uczestnicy zdobędą także wiedzę na temat schematu działania w związku z zewnętrznymi czynnikami wystąpienia zagrożeni

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Frekwencja

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto7 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto7 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Armii Krajowej 22a, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie

Zajęcia teoretyczne: al. Armii Krajowej 22A, Piotrków Tryb. Zajęcia praktyczne: ul. Rolnicza 74, Piotrków Tryb., jazda w ruchu drogowym

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariusz Korycki

Mariusz Korycki

wykładowca, instruktor nauki jazdy

Zdjęcie Paweł Cechula

Paweł Cechula

wykładowca, instruktor nauki jazdy

Zdjęcie Arkadiusz Trawiński

Arkadiusz Trawiński

wykładowca, instruktor nauki jazdy

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Korycka

Anna Korycka

email: a-korycka@wp.pl

tel: (+48) 446 470 145

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

aplikacja, książka, płyta,zakłądka

Informacje dodatkowe

Ponadto osoby prowadzące:

Wojciech Członka - wykładowca, instruktor nauki jazdy,

Krzysztof Łaszczewski - wykładowca, instruktor nauki jazdy

Zdzisław Bińczyk-wykładowca, instruktor nauki jazdy

Grzegorz Mikuła- ratownik

Andrzej Bereźnicki-wykładowca

Ciasteczka>