Usługa - TERAPIA MANUALNA RAKOWSKIEGO - kurs specjalistyczny II - zespół dna miednicy i system żuchwowo-gnykowo-czaszkowy. Kurs tylko dla absolwentów kursów podstawowych TMR

Logo Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

4.9/5 z 57 ocen

Tytuł TERAPIA MANUALNA RAKOWSKIEGO - kurs specjalistyczny II - zespół dna miednicy i system żuchwowo-gnykowo-czaszkowy. Kurs tylko dla absolwentów kursów podstawowych TMR

Numer usługi 2022/09/06/115497/1519766

Dostawca usług Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

Miejsce usługi Sierosław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 600,00 zł netto za osobę

2 600,00 zł brutto za osobę

60,47 zł netto za osobogodzinę

60,47 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W programach specjalistycznych uczestniczyć mogą lekarze, magistrowie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich (nie licencjackich) na tych kierunkach. Wyłącznie absolwenci kursów podstawowych TMR.

Minimalna liczba uczestników: 15
Maksymalna liczba uczestników: 26
Data zakończenia rekrutacji: 25-08-2023
Liczba godzin usługi: 43
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Liczba godzin usługi (43) podana jest w godzinach edukacyjnych (45-minutowych).

Program  kursu specjalistycznego  Terapii Manualej Rakowskiego

Zespół dna miednicy. Mobilizacja per-rectumTechniki badawcze i zabiegowe
1. Struktury anatomiczne tworzące dno miednicy

2. Dno miednicy jako jedna z płaszczyzn poprzecznych narządu ruchu.

3. Dno miednicy – czynności statyczne i czynności dynamiczne.

4. Struktury anatomiczne dna miednicy dostępne palpacji w badaniu i zabiegu z dostępu per rectum.

5. Patogeneza zaburzeń czynności struktur dna miednicy:  Przyczyny psychogenne (przyczyny pochodzenia pierwotnego) 

6. Objawy chorobowe zaburzeń czynności struktur dna miednicy

7. Badanie z dostępu per rectum struktur dna miednicy

8. Terapia dysfunkcji struktur dna miednicy

9. Reakcje pozabiegowe.

Zespół systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego. Techniki badawcze i zabiegowe
1. Struktury anatomiczne systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego. Omówienie najnowszych doniesień dotyczących anatomii i fizjologii stawu skroniowo żuchwowego, mięśni żucia, mięśni nadgnykowych, podgnykowych oraz struktur łącznotkankowych i mięśniowych połączenia głowowo-szyjnego.

2. Patogeneza zaburzeń czynności sżgcrawitacyjne

3. Objawy chorobowe zaburzeń czynności struktur sżgc

4. Badanie systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego

5. Terapia zaburzeń czynności sżgc oraz ich następstw w postaci objawów chorobowych - zajęcia teoretyczne i praktyczne:

Zespół połączenia głowowo-szyjnego.
1. Struktury połączenia głowowo-szyjnego, anatomia i czynność.

2. Patogeneza zaburzeń czynności połączenia głowowo-szyjnego zamiejscowe dysfunkcji połączenia Oo/C

3. Objawy chorobowe generowane przez czynnościowo zmienione struktury zespołu połączenia głowowo-szyjnego: c

4. Badanie struktur połączenia głowowo-szyjnego

5. Terapia zaburzeń czynności połączenia głowowo-szyjnego i ich skutków

6. Podsumowanie.

Terapia Edukacyjna.

1. Zespoły przemocy

2. Cechy zespołu Dorosłego Dziecka Alkoholika i ich związek z dolegliwościami twarzoczaszki i dna miednicy

3. Współuzależnienie – reakcje emocjonalne i fizyczne.

4. Narzędzia wykorzystywane w TE

5. Praktyczne wykorzystanie TE w pracy z pacjentem cierpiącym z powodu dysfunkcji narządu ruchu.

Autoterapia.

1. Autoterapia w zaburzeniach czynności struktur dna miednicy

2. Podstawowy i zaawansowany program reedukacji mięśni dna miednicy dla kobiet i mężczyzn.

3. Reedukacja mięśni dna miednicy podczas ciąży, w połogu i dalszych etapach życia kobiety.

4. Samodzielne mobilizacje uciskowe wybranych struktur generujących objawy w rejonie dna miednicy: wkg, krętarz, wnk Th/L oraz S, wbl.

Autoterapia w zespołach systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego.

Autoterapia zaburzeń czynności połączenia głowowo-szyjnego.

Ukierunkowany trening siłowy mięśni fazowych po wyeliminowaniu odruchu hamowania wtórnego. 1. Praca z odruchem hamowania wtórnego

2. Trening sprawności m. poprzecznego brzucha – odtwarzanie prawidłowej stabilizacji przez mięsień poprzeczny brzucha - program zaawansowany.

3. Trening sprawności mm pośladkowych (mały, średni, wielki) – zasady treningu siłowego, sposób wykonania.

4. M. naprężacz powięzi szerokiej (w zależności od indywidualnych wskazań) – zasady treningu siłowego, sposób wykonania.

5. Mm rotatory kręgosłupa oraz mm. skośne zewnętrzne i wewnętrzne brzucha – zasady treningu siłowego, sposób wykonania.

6. Trening stabilizacji łopatek i klatki piersiowej- program zaawansowany

Zajęcia prowadzone są na dwóch salach: sali wykładowej (120 m2) i sali do warsztatów i ćwiczeń (70m2). Uczestnikom udostępniamy szatnie , zaplecze sanitarne oraz ogólnodostępny hol z bufetem kawowym. Wyposażenie sali: stoły terapeutyczne (1 stów na parę), materace (dla każdego uczestnika), piłki terapeutyczne, pasy trakcyjne, poduszki (dla każdego uczestnika), rzutnik multimedialny, pomoce dydaktyczne np. plansze i modele anatomiczne.
Część praktyczna prowadzona jest w parach. Nie jest stosowany podział na grupy. 

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Teoria sżgc - wprowadzenie.
Data realizacji zajęć
28-08-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka sżgc, badanie. Część teoretyczna - patogeneza i objawy
Data realizacji zajęć
28-08-2023
Godzina rozpoczęcia
11:25
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - objawy sżgc, pokaz badania.
Data realizacji zajęć
28-08-2023
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:10
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia zaburzeń czynności struktur sżgc. Autoterapia zaburzeń czynności połączenia głowowo-szyjnego w aspekcie migrenowych bółów i zawrotów głowy.
Data realizacji zajęć
28-08-2023
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Badanie ślizgów, obwodzenie, zasady mobilizacji ślizgów, badanie wrażliwości, test Patricka, objawy wyprzedzania. Igłoterapia wyrostka dziobiastego- pokaz
Data realizacji zajęć
29-08-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:40
Liczba godzin
02:40
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne- badanie
Data realizacji zajęć
29-08-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria - zespół dna miednicy. Wskazania i przeciwwskazania do per rectum. Omówienie wykonania mobilizacji per rectum- ćwiczenia
Data realizacji zajęć
29-08-2023
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:10
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia w zespołach dna miednicy
Data realizacji zajęć
29-08-2023
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
02:05
Przedmiot / temat zajęć
Terapia Edukacyjna
Data realizacji zajęć
30-08-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:40
Liczba godzin
02:40
Przedmiot / temat zajęć
Objawy ZDM, omówienie wykonania mobilizacji per rectum- c.d.
Data realizacji zajęć
30-08-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Mobilizacje per rectum- zajęcia praktyczne. Perspektywa pacjenta i terapeuty.
Data realizacji zajęć
30-08-2023
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:10
Przedmiot / temat zajęć
Stabilizacja w kontekście mięśni dna miednicy. Autoterapia.
Data realizacji zajęć
30-08-2023
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
02:05
Przedmiot / temat zajęć
Terapia Edukacyjna
Data realizacji zajęć
31-08-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:40
Liczba godzin
02:40
Przedmiot / temat zajęć
Połączenie głowowo-szyjne
Data realizacji zajęć
31-08-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Połączenie głowowo-szyjne- c.d.
Data realizacji zajęć
31-08-2023
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:10

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa szkoleniowa:" TERAPIA MANUALNA RAKOWSKIEGO - kurs specjalistyczny II - zespół dna miednicy i system żuchwowo-gnykowo-czaszkowy. Kurs tylko dla absolwentów podstawowych TMR "- przygotowuje do samodzielnego diagnozowania i leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu, w szczególności zaburzeń zespołu dna miednicy, czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego, połączenia głowowo z uwzględnieniem stosowania procedur per rectum, a także edukacji pacjenta w zakresie wzorców reagowania na stres.

Efekty uczenia się

Absolwent kursu "TERAPIA MANUALNA RAKOWSKIEGO - kurs specjalistyczny II - zespół dna miednicy i system żuchwowo-gnykowo-czaszkowy.  Kurs tylko dla absolwentów kursów podstawowych TMR":

 • definiuje obszary pracy terapeutycznej 
 • edukuje pacjenta w zakresie niezbędnym do wyciszenia przyczyn dolegliwości i zachowania zdrowia
 • stosuje techniki badawcze i zabiegowe w leczeniu zespołu dna miednicy, zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego, połączenia głowowo-szyjnego
 • wykorzystuje  w terapii procedurę badawczo-zabiegową  mobilizacji per rectum
 • definiuje i wykorzystuje w terapii  fizyczne mechanizmy stresu jako reakcje anatomicznych struktur narządu ruchu na ten typ negatywnego bodźcowania
 • różnicuje objawy związane z przeżywaniem stresu wg indywidualnych wzorców reagowania
 • posiada zdolność do kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Po zakończeniu kursu następuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników poprzez napisanie testu obejmującego wiedzę teoretyczną, którą uczestnicy zdobyli podczas kursu. Zdobyte umiejętności praktyczne weryfikowane są na bieżąco podczas zajęć przez nauczycieli TMR.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto60,47 zł
Koszt osobogodziny brutto60,47 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Leśna 1, 62-080 Sierosław, woj. wielkopolskie

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Rakowskiego, w budynku Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Parking, hotel i restauracja w pobliżu

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Janina Słobodzian-Rakowska

Janina Słobodzian-Rakowska

dr nauk medycznych – Wojskowa Akademia Medyczna – wydział lekarski- rok ukończenia 2000 Specjalista fizjoterapii Fizjoterapeuta – numer prawa wykonywania zawodu: 14048 Terapeuta Manualny z IV° kompetencji TMR Studia wyższe magisterskie- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławie – rehabilitacja ruchowa - rok ukończenia -1983 Nauczyciel Dyplomowany Terapii Manualnej Rakowskiego – nr certyfikatu 2/2009- Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej

Zdjęcie Bogumiła Dampc

Bogumiła Dampc

dr n. o zdr. - Akademia Medyczna w Poznaniu - rok ukończenia 2020 mgr fizjoterapii – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu- fizjoterapia - rok ukończenia 2007 Fizjoterapeuta – numer wykonywania zawodu: 16943 Terapeuta Manualny z III° kompetencji TMR Nauczyciel Terapii Manualnej Rakowskiego – nr certyfikatu 4/2016- Polskie Towarzystwo terapii Manualnej Holistycznej

Zdjęcie Grzegorz Boczkowski

Grzegorz Boczkowski

mgr fizjoterapii – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- wydział nauk o zdrowiu- fizjoterapia rok ukończenia 2009 Fizjoterapeuta – numer wykonywania zawodu: 17897 Terapeuta Manualny z III° kompetencji TMR Nauczyciel Terapii Manualnej Rakowskiego – nr certyfikatu 1/2018- Polskie Towarzystwo terapii Manualnej Holistycznej

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Polańska-Bebejewska

Katarzyna Polańska-Bebejewska

email: instytut@ctmrakowski.pl

tel: (+48) 618 147 900

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy kursu otrzymują skrypt.

Warunki uczestnictwa

W programach specjalistycznych uczestniczyć mogą lekarze, magistrowie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich (nie licencjackich) na tych kierunkach. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa jest uprzednie ukończenie kursu podstawowego TMR.

Przed dokonaniem zapisu na usługę, wymagany jest kontakt z Organizatorem celem potwierdzenia wolnych miejsc. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://ctmrakowski.pl/dla-specjalistow/kursy/rejestracja.html?kurs=kurs-terapia-manualne-holistyczna--specjalistyczny

W formularzu należy koniecznie zaznaczyć, że kurs będzie dofinansowany z środków BUR.

Rejestracja na kurs jest tożsama z akceptacją regulaminu kursów i szkoleń Instytutu Rakowskiego, opublikowanym pod adresem: https://ctmrakowski.pl/dla-specjalistow/regulamin-kursow.html

Dokumenty:

Każdy absolwent kursu  specjalistycznegoTMR otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego.

Informacje dodatkowe

Ukończony pełny program kształcenia TMR: czteromodułowy kurs podstawowy + I i II moduł specjalistyczny daje prawo do złożenia egzaminu przed Komisją PTTMH i uzyskania I stopnia kompetencji w TMR.

Instytut Rakowskiego jest także wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, pod numerem: 2.30/00118/2021 oraz do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego pod numerem RSPO 274487

Kursy TMR akredytowane są przez PTTMH. Nasi absolwenci pracują od lat w szeregu krajach Unii. Osiągają tam sukcesy i są poszukiwanymi pracownikami; zakładają swoje prywatne praktyki.

Ciasteczka>