Usługa - Python - Zaawansowane programowanie w języku Python - Szkolenie w formie zdalnej

Logo OSEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.8/5 z 17 ocen

Tytuł Python - Zaawansowane programowanie w języku Python - Szkolenie w formie zdalnej

Numer usługi 2022/08/16/7370/1500944

Dostawca usług OSEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

4 235,00 zł netto za osobę

5 209,05 zł brutto za osobę

235,28 zł netto za osobogodzinę

289,39 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest przeznaczony dla średnio zaawansowanych programistów programujących w języku Python. W istotnym stopniu poszerza on ich wiedzę dotyczącą programowania wielowątkowego oraz mechanizmów wewnętrznych języka. Wiedza i wykształcone w trakcie zajęć umiejętności, pozwalają na wydajniejsze i pozbawione typowych błędów programowanie w tym języku. Zajęcia poruszają także zagadnienia bezpośrednio związane ze współczesnymi metodykami wytwórczymi oprogramowania.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 07-12-2022
Liczba godzin usługi: 18
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Zaawansowane konstrukcje języka
  • Dekoratory
  • Metaklasy
  • Desksryptory
  • Rozszerzanie typów wbudowanych 
 2. Izolowanie środowiska pracy
  • Virtualenv
  • Virtualenvwrapper 
 3. Internacjonalizacja i standard Unicode
  • Obsługa Unicode w języku Python
  • Wielojęzyczność aplikacji i jej implementacja 
 4. Programowanie wielowątkowe
  • Zaawansowane możliwości szeregowania zadań w interpreterze Python
  • Implementacja wielowątkowości
  • Tworzenie i obsługa wątków
  • Blokady, semafory, zmienne decyzyjne
  • Praca z pulą wątków
  • Diagnostyka i usuwanie błędów w aplikacjach wielowątkowych Python 
 5. XML i JSON
  • DOM i jego obsługa w języku Python
  • Wprowadzenie do ElementTree
  • Poruszanie się po dokumencie XML
  • Tworzenie nowego dokumentu XML
  • JSON
  • Obsługa JSONa w Pythonie
  • Konwertowanie Pythona do JSONa 
 6. Integracja z bazami danych
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • Oracel
  • MongoDB
  • Mapowanie obiektowo­relacyjne (ORM) 
 7. Testowanie aplikacji
  • testy jednostkowe
  • moduł unittest
  • py.test i inne popularne biblioteki testujące
  • test­driven development.
 8. Optymalizacja wydajności i profilowanie programu
  • Profilowanie przykładowego projektu aplikacji
  • Identyfikacja „wąskich gardeł” 
 9. Kierunki rozwoju języka i Python 3.x
  • Nowości dostępne w wersji 3.x
  • Zmiany składni wywołań
  • Konwersja istniejących aplikacji do nowej wersji interpretera 
 10. Wprowadzenie do popularnych bibliotek
  • IPython
  • Requests
  • Scrapy
  • BeautifulSoup
  • PIL / Pillow
  • NumPy
  • SciPy
  • matplotlib 
 11. Framework Django i jego zastosowanie (moduł opcjonalny)
  • Tworzenie i konfiguracja projektu i aplikacji
  • Modele – interakcja z bazą danych
  • Operowanie na danych – ORM
  • Automatyczny interfejs administracyjny – omówienie
  • Widoki
  • Szablony
  • Mapowanie odnośników 
 12. Tworzenie interfejsu użytkownika z zastosowaniem PyQt/PySide  (moduł opcjonalny)
  • Podstawowe widgety Qt
  • Obsługa zdarzeń: slots & signals
  • Tworzenie okien dialogowych
  • Okno główne aplikacji
  • Używanie QtDesigner
  • Zasoby
  • Widgety wykorzystujące Model/View/Controller
  • Współpraca z bazami danych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zaawansowane konstrukcje języka
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Izolowanie środowiska pracy
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Internacjonalizacja i standard Unicode
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Programowanie wielowątkowe
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
XML i JSON
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Integracja z bazami danych
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Testowanie aplikacji
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Optymalizacja wydajności i profilowanie programu
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Kierunki rozwoju języka i Python 3.x
Data realizacji zajęć
15-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do popularnych bibliotek
Data realizacji zajęć
15-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
15-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Framework Django i jego zastosowanie (moduł opcjonalny)
Data realizacji zajęć
15-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie interfejsu użytkownika z zastosowaniem PyQt/PySide  (moduł opcjonalny)
Data realizacji zajęć
15-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zapoznanie się z zaawansowaną konstrukcją języka Python
Opanowanie umiejętności implementowania zaawansowanej wielowątkowości w kontekście obsługi wywołań sieciowych
Znajomość zagadnień związanych z integracją z bazami danych oraz optymalizacją wydajności i profilowaniem programu
Wprowadzenie do popularnych bibliotek [IPython, Requests, Scrapy, BeautifulSoup, PIL / Pillow, NumPy, SciPy, matplotlib]

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia demonstruje następujące umiejętności:

 • Implementowanie zaawansowanej obsługi wielowątkowości 
 • Przetwarzanie i transformowanie danych XML i JSON
 • Integrowanie z bazami danych oraz optymalizowanie wydajności i profilowania programu oraz testowania aplikacji

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Pre-test

Post-test

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto4 235,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto5 209,05 zł
Koszt osobogodziny netto235,28 zł
Koszt osobogodziny brutto289,39 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tadeusz Sośnierz

Tadeusz Sośnierz

Języki programowania: C, Perl, Perl 6, Python, C ++, C #, Java, Go, Lua Bardzo dobra znajomość systemów Linux zarówno od strony użytkownika, jak i administratora 2009 audyt bezpieczeństwa strony 2009 – 2012 zarządzanie stroną SZAFA 2011 Udział w Google Summer of Code 2012 – 2015 rozwoju oprogramowania po stronie serwera (Perl, Python, Go) 2013 prowadzenie szkoleń z zakresu „Perl zaawansowany” 2015 rozwój gier (Unity, C#, Go, Typescript) Wyższe: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Języki programowania: C, Perl, Perl 6, Python, C ++, C #, Java, Go, Lua

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Koperski

Marcin Koperski

email: marcin.koperski@osec.pl

tel: (+48) 501 979 124

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autorskie materiały OSEC w formie elektronicznej.

Warunki uczestnictwa

 • Znajomość programowania w języku Python na poziomie średnio zaawansowanym
 • Umiejętność pracy w środowisku systemu operacyjnego Microsoft Windows lub GNU/Linux
 • Znajomość podstaw zagadnień dotyczących programowania obiektowego i diagramów UML
 • Umiejętność programowania okazjonalnego i prostej obróbki i weryfikacji danych

Informacje dodatkowe

Minimalna ilość uczestników na szkoleniu to 4 osoby.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze: 

a) platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa - MS Teams + dostęp do labów przez przeglądarkę,
b) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji to:

 • Dostęp do internetu
 • Brak ograniczeń blokujących dostep do części stron internetowych
 • Urządzenie typu laptop/stacja robocza, czy notebook z przeglądarką internetową, zdolny obsłużyć jednoczesne używanie przeglądarki i komunikatora MS Teams,

c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - dla odpowiedniej jakości mini 4 Mb/s,
d) niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów - przeglądarka - zawiera się w pkt b)
e) okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - na czas szkolenia.

Ciasteczka>