Usługa - Kura prawo jazdy kat. C+E (Indywidualne) Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa.

Logo EL-MOTJan Cempiel

4.6/5 z 274 ocen

Tytuł Kura prawo jazdy kat. C+E (Indywidualne) Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa.

Numer usługi 2022/08/12/33159/1499436

Dostawca usług EL-MOTJan Cempiel

Miejsce usługi Oświęcim

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 510,00 zł netto za osobę

3 510,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kierowcy posiadający prawo jazdy kat. C.

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera.

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 17-08-2022
Liczba godzin usługi: 39
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: AM, A1 , A2 , A , B , C , D , B+E , C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje  39h (dydaktyczne) tj. 27,45 min zajęć praktycznych + 1,5 godz. egzamin praktyczny .

Zajęcia praktyczne odbywają się na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
19-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+E, zdobycie kwalifikacji prawa jazdy kat. C+E, poszerzenie swojego zakresu wiedzy z przepisów ruchu drogowego, czasu pracy kierowców, nabycie umiejętności praktycznych prowadzenia pojazdu kat. C+E.

Efekty uczenia się

Nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych potrzebnych do przystąpienia do egzaminu państwowego na kat. C+E, umiejętność wykonywania czynności kontrolno-obsługowych części pojazdu odpowiadających za bezpieczeństwo jazdy. Znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym, czasu pracy kierowców. 
 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Pogłębienie wiedzy z zakresu prowadzenia pojazdu na kat C+E

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 510,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 510,00 zł
Koszt osobogodziny netto90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto90,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Łukasza Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie

Plac manewrowy ul. Leszczyńska 12 Oświęcim

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Cempiel

Jan Cempiel

Instruktor
Instruktor od 2003 r.
Instruktor od 2003 r.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ilona Cempiel

Ilona Cempiel

email: elmot.jancempiel@gmail.com

tel: (+48) 513 194 638

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

brak

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera".

Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu" Kierunek Kariera Zawodowa."

EGZAMIN WYMAGANY

Do rozpoczęcia kursu wymagany jest Profil Kandydata na Kierowcę tj. numer PKK uzyskany ze Starostwa Powiatowego na podstawie:

- dokumentu tożsamości 

- badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. C+E

- badań psychologicznych

- jednej fotografii o wymiarze 3,5cm x 4,5cm 

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Koszt egzaminu wynosi 245zł i nie jest realizowany systemem bonowym. 

Kursant zobowiązany jest dostarczyć do biura OSK EL- MOT  potwierdzenia przystąpienia do egzaminu w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Ciasteczka>