Usługa - Realistic Stroke

Logo TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA GROCHOŁA

4.9/5 z 6211 ocen

Tytuł Realistic Stroke

Numer usługi 2022/08/11/10458/1498426

Dostawca usług TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA GROCHOŁA

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 300,00 zł netto za osobę

4 300,00 zł brutto za osobę

215,00 zł netto za osobogodzinę

215,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób po kursie Makijażu Permanentnego I  stopnia 

*Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w razie braku po wcześniejszym poinformowaniu zapewniamy modelki do zabiegu.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 05-12-2022
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 511776607 lub 798072573.

Kurs skierowany jest do osób, które posiadają już doświadczenie w wykonywaniu makijażu permanentnego. Metoda real
stroke polega na tworzeniu włosa w sposób realistyczny, sekwencja włosa ma imitować włos naturalny, jego układ jest projektowany w sposób indywidualny do potrzeb klientki lub klienta. Znajomość microbladingu nie jest wymagana. Na kursie uczestnik nauczy się tworzyć mapping włosa, włos realistyczny, pozna techniki pracy z asymetrią, techniki łączonej włosa wraz z zastosowaniem pudru. Na kursie uczestnik pozna różne techniki tworzenia włosa oraz pudru, które będzie mógł/mogła wykorzystać nie tylko podczas metody REAL STROKE. Jest to szkolenie, które pomoże poszerzyć paletę narzędzi do tworzenia makijażu permanentnego.

Plan dnia:

Dzień I:

Zajęcia teoretyczne

Ćwiczenia praktyczne na modelkach

Dzień II:

Zajęcia praktyczne- praca na modelkach

Podsumowanie zajęć, panel dyskusyjny, dodatkowe pytania

Główny cel szkolenia jest osiągnięty w momencie samodzielnego wykonania zabiegu zgodnie z
przyswojoną wiedzą – ocenia to osoba prowadząca szkolenie.
Kurs jest skierowany zarówno dla osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli
salonów kosmetycznych świadczących usługi kosmetyczne, oraz dla lekarzy i pielęgniarek chcących
świadczyć usługi kosmetyczne lub posiadających gabinety kosmetyczne.
Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu kosmetyki. Konkretnej
tematyki szkolenia uczestnik nauczy się podczas trwania kursu.
Liczba modelek na szkoleniu uzależniona jest od tempa pracy kursanta (na każdego uczestnika
szkolenia przewidziany jest minimum jeden model na dzień szkolenia, model zewnętrzny lub osoba z
pary). 
Liczba stanowisk pracy podczas szkolenia uzależniona jest od ilości uczestników (Max 3 uczestników
– tak jak w karcie )
Każdy uczestnik pracuje przy oddzielnym stanowisku pracy w skład którego wchodzą łóżko zabiegowe
oraz preparaty i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu.

*Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w razie braku po wcześniejszym poinformowaniu
zapewniamy modelki do zabiegów

**Podczas trwania zajęć, przewidziane są przerwy.

Harmonogram szkolenia może ulegać nieznacznemu przesunięciu czasowemu ze względu na czas
wykonywanych zabiegów i umiejętności uczestników.

Usługa szkoleniowa odbywa się w jednostkach dydaktycznych.

Jedna godzina szkoleniowa = 45 minut dydaktycznych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - realistic stroke
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - praca na modelkach ,brwi metodą real stroke
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - praca na modelkach
Data realizacji zajęć
07-12-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
07-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne -praca na modelkach
Data realizacji zajęć
07-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Panel dyskusyjny - pytania ,podsumowanie
Data realizacji zajęć
07-12-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin wewnętrzny
Data realizacji zajęć
07-12-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Realistic Stroke- kurs przygotowuje do samodzielnego wykonania makijażu brwi metodą real stroke. Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia rozwijają umiejętności interpersonalne uczestnika, budują jego pewność siebie dzięki czemu poznaję potrzebę własnego rozwoju zawodowego.

Efekty uczenia się

- definiuje wskazania oraz przeciwwskazania do makijażu permanentnego brwi metodą real stroke

- organizuje stanowisko pracy

- organizuje niezbędne materiały  oraz narzędzia

- przeprowadza prawidłowo wywiad z pacjentem;

- wykonuje samodzielnie makijaż permanentny brwi metodą real stroke  -dobiera kształt i kolor makijażu do klienta

- dobiera odpowiedni rodzaj makijażu permanentnego do klienta

- obsługuje sprzęt wykorzystywany do makijażu permanentnego;

- opracowuje holistyczną pielęgnacje po zabiegową;

Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Dzięki udziale w szkoleniu uczestnik planuje swój dalszy rozwój zawodowy,poznaje potrzebę własnego rozwoju,nabędzie umijętności komunikacji interpersonalnej oraz buduje pewność siebie. Uczestnik kursu potrafi we właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z klientem informując go o  celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach, narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu zgodnie z posiadaną wiedzą, z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa klienta. 

Ukończony kurs pozwoli na wprowadzenie nowej usługi do portfolio oferowanych zabiegów kosmetologicznych, podniesienie atrakcyjności salonu kosmetycznego/gabinetu lekarskiego poprzez zwiększenie liczby oferowanych zabiegów.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- uczestnik otrzymuje informacje zwrotne od trenera na bieżąco, w trakcie części praktycznej
szkolenia,

- podczas podsumowania szkolenia trener przekazuje ocenę indywidualnych postępów dla każdego
uczestnika szkolenia bazując na obserwacjach dokonanych podczas zajęć praktycznych,

- na koniec szkolenia instruktor przeprowadza egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny
(samodzielne wykonanie zabiegu przez uczestnika szkolenia)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto4 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto4 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto215,00 zł
Koszt osobogodziny brutto215,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wincentego Wajdy 10, 40-175 Katowice, woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Natalia Piotrowska-Grochoła

Natalia Piotrowska-Grochoła

W obszarze specjalizacji Pani Natalii są podstawy
kosmetologii i obsługa lasera diodowego.
Wykonywanie zabiegów z kosmetologi.

Wyższe

Prowadzenie szkoleń w iks TREMENTI

Zdjęcie Anna Stelmach-Bielińska

Anna Stelmach-Bielińska

Kosmetologia, Makijaż permanentny, korekty,
kamuflaże, kosmetologia estetyczna : -Kwas
hialuronowy usieciowany, wypełnienia skórne i
tkankowe. Mezoterapia mikro igłowa.
Ukończone szkolenia z zakresu mezoterapii
mikro igłowej, otrzymanie uprawnień do
wykonywania tego zabiegu. Ukończone kursy z
technik wypełnień kwasem hialuronowym.
Ukończone szkolenia z zakresu Techniki
wypełnień kwasem hialuronowym usieciowanym.
Ukończone szkolenia z zakresu stosowania i
właściwości produktów do wypełnień skórnych i
tkankowych z kwasem hialuronowym.
Ukończone szkolenie zaawansowane z zakresu
makijażu permanentnego. Otrzymanie uprawnień
do wykonywania mikro pigmentacji brwi, powiek i
ust. Otrzymanie tytułu Linergistyki Master.
Ukończone szkolenie z zakresu makijażu
permanentnego, korekty i kamuflażu.
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we
Wrocławiu, kierunek Kosmetologia Stosowana,
Wieloletnie doświadczenie w usługach
kosmetologicznych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Wojtyna

Paulina Wojtyna

email: paulina.w@trementi.pl

tel: (+48) 798 072 573

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik szkolenia otrzymuje skrypt szkoleniowy, notatnik, długopis, materiały niezbędne do
realizacji części praktycznej szkolenia

Warunki uczestnictwa

Kurs skierowany jest do osób, które posiadają już doświadczenie w wykonywaniu makijażu permanentnego.

Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 511776607 lub
798072573 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.

Informacje dodatkowe

Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art. 43 ust.1, pkt. 26 lit.a Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku
od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz 535

Usługa zwolniona z VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20
grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych
zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983)

Wykładowcy prowadzą szkolenie rotacyjnie. Podczas jednego dnia szkolenia obecny jest jeden
wykładowca.

Ciasteczka>