Usługa - Szkolenie: Budowa i obsługa elementów i układów hydrauliki siłowej (H1)

Logo EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.5/5 z 1664 ocen

Tytuł Szkolenie: Budowa i obsługa elementów i układów hydrauliki siłowej (H1)

Numer usługi 2022/08/11/5274/1498382

Dostawca usług EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Motoryzacja

PLN

2 499,90 zł netto za osobę

3 074,88 zł brutto za osobę

104,16 zł netto za osobogodzinę

128,12 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest adresowane do:

 • osób posiadających ogólną wiedzę techniczną, zatrudnionych w zakładach w branży motoryzacyjnej w działach produkcyjnych i wykonujących podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorów maszyn, oraz którzy są skierowani przez pracodawców na usługę w ramach projektu: "Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje
  w branży Moto".
 • Osób zatrudnionych przy montażu, obsłudze i konserwacji układów hydraulicznych
 • Odpowiedzialnych za naprawy i regenerację elementów hydrauliki siłowej
 • Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z zakresu hydrauliki siłowej

„Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa”

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

 Program szkolenia:
Program usługi obejmuje 24 godziny dydaktyczne (18 godzin zegarowych plus czas przerw).

Dzień 1 9.00-17.00

 1. Napędy hydrauliczne:
  • Podstawy hydromechaniki
  • Straty ciśnienia
  • Ciecze robocze urządzeń hydraulicznych
  • Kryteria i zasady doboru cieczy roboczych
  • Ogólna budowa układów napędowych hydraulicznych
 2. Pompy hydrauliczne wyporowe:
  • Podział, budowa i zasady działania pomp zębatych, śrubowych, łopatkowych oraz wielotłoczkowych
  • Rozwiązania konstrukcyjne pomp wyporowych
  • Zasady doboru pomp wyporowych
 3. Zajęcia praktyczne z zakresu budowy oraz sprawdzania działania układów HYDRAULIKI SIŁOWEJ przy użyciu stanowisk montażowych.

Dzień 2 8.00-17.00

 1. Silniki hydrauliczne obrotowe wyporowe:
  • Rozwiązania konstrukcyjne silników szybkoobrotowych oraz niskoobrotowych
  • Zasady doboru silników hydraulicznych
 2. Siłowniki hydrauliczne:
  • Podział, budowa i zasady działania siłowników hydraulicznych
  • Rozwiązania konstrukcyjne siłowników
  • Uszczelnienia siłowników
  • Zasady doboru siłowników
 3. Zajęcia praktyczne z zakresu budowy oraz sprawdzania działania układów HYDRAULIKI SIŁOWEJ przy użyciu stanowisk montażowych.
 4. Zawory hydrauliczne:
  • Sterujące kierunkiem przepływu:
   • Wiadomości podstawowe o rozdzielaczach
   • Rozwiązania konstrukcyjne rozdzielaczy
   • Sterowanie pośrednie rozdzielaczy
   • Rozwiązania konstrukcyjne zaworów odcinających, zaworów zwrotnych oraz zwrotnych sterowanych
  • Sterujące ciśnieniem:
   • Wiadomości podstawowe o zaworach ciśnieniowych
   • Budowa, zasady działania i rozwiązania konstrukcyjne zaworów maksymalnych (bezpieczeństwa, przelewowych), redukcyjnych, różnicowych, przyłączających oraz odłączających
   • Sterowanie pośrednie zaworów ciśnieniowych
  • Sterujące natężeniem przepływu:
   • Budowa oraz zasada działania zaworów dławiących
   • Regulatory przepływu dwudrogowe i trójdrogowe
   • Dzielniki strumienia
  • Zasady doboru zaworów hydraulicznych
 5. Zajęcia praktyczne z zakresu budowy oraz sprawdzania działania układów HYDRAULIKI SIŁOWEJ przy użyciu stanowisk montażowych.

Dzień 3

8.00-15.00

 1. Akumulatory hydrauliczne:
  • Klasyfikacja oraz zasady działania akumulatorów
  • Zastosowanie akumulatorów
  • Napełnianie i ładowanie akumulatorów gazowych
  • Podstawy teoretyczne akumulatora gazowego z przegrodą
  • Zasady doboru akumulatorów
 2. Filtry hydrauliczne:
  • Klasyfikacja oraz budowa filtrów
  • Umiejscowienie filtrów w układach hydraulicznych
  • Rozwiązania konstrukcyjne filtrów hydraulicznych
  • Zasady doboru filtrów
 3. Połączenia urządzeń hydraulicznych:
  • Rodzaje przewodów
  • Elementy złączne (łączniki)
  • Specjalne systemy montażowe elementów
  • Zasady doboru przewodów
 4. Zbiorniki cieczy roboczych:
  • Budowa zbiorników i zasilaczy hydraulicznych
  • Urządzenia dodatkowe zasilaczy hydraulicznych (chłodnice, nagrzewnice)
  • Zasady doboru zbiorników
 5. Symbole graficzne elementów i sterowań hydraulicznych
 6. Czytanie i interpretacja prostych schematów hydraulicznych
 7. Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych - budowa układów hydraulicznych oraz sprawdzanie ich działania
 8. Wykorzystanie oprogramowania Fluid-SIM-H do nauki zasad projektowania i symulacji układów sterowania hydraulicznego

Warunki niezbędne do osiągnięcia celu usługi: Ogólna wiedza techniczna.

Emt-Systems Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń (min. 6 uczestników). W tej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany o najbliższym możliwym do zrealizowania terminie.

Warunki organizacyjne:

Laboratoria szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na przemysłowych komponentach i układach hydrauliki siłowej, m.in. PARKER Hannifin, BOSCH Rexroth, HYDAC i PONAR WADOWICE. Stanowiska posiadają unikalną, jedyną w kraju konstrukcję umożliwiającą ćwiczenia na różnym stopniu zaawansowania. Dzięki zastosowaniu elementów zbudowanych z tworzywa PMMA, widoczne są wszystkie kanały, przepływy i wnętrze każdego komponentu. W trakcie zajęć prezentujemy możliwości oprogramowania Fluidsim-h do nauki budowy, symulacji, analizy parametrów układów sterowania hydraulicznego. Podczas szkoleń wykorzystujemy też unikatowe elementy i komponenty dydaktyczne, np. przygotowane na zamówienie przekroje wszystkich komponentów układu hydraulicznego. Kursanci wykonują szereg ćwiczeń z wykorzystaniem profesjonalnych przemysłowych narzędzi i aparatury pomiarowej (rejestratora diagnostycznego Service Master Plus i HMG 3010).

„Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa”

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje autorski skrypt szkoleniowy z tematyki kursu oraz materiały piśmiennicze (notes, długopis). Zapewniamy odzież ochronną fartuchy, okulary, rękawice.

Szkolenie adresowane do osób indywidualnych i pracowników firm, chcących zdobyć nowe kompetencje z tego zakresu i posiadających ogólną wiedzę techniczną oraz osób zatrudnionych w zakładach w branży motoryzacyjnej w działach
produkcyjnych i wykonujących podstawowe czynności z zakresu naprawy maszyn i urządzeń oraz operatorów maszyn,
oraz którzy są skierowani przez pracodawców na usługę w ramach projektu: "Przepis na Rozwój – rozpędzamy
kompetencje w branży Moto".

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy hydromechaniki, Straty ciśnienia, Ciecze robocze urządzeń hydraul.Kryteria i zasady doboru cieczy, Ogólna budowa układów napędowych
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Podział, budowa, zasady działania pomp zębatych, śrubowych, łopatkowych, wielotłoczkowych, Rozwiązania konstrukcyjne, Zasady doboru pomp
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne z zakresu budowy i sprawdzania działania układów HYDRAULIKI SIŁOWEJ
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne z zakresu budowy oraz sprawdzania działania układów HYDRAULIKI SIŁOWEJ
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rozwiązania konstrukcyjne silników szybkoobrotowych, niskoobrotowych, Zasady doboru, Podział, budowa, zasady działania, Rozwiązania konstrukcyjne, Uszczelnienia Zasady doboru siłowników hydraul
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne z zakresu budowy i sprawdzania działania układów HYDRAULIKI SIŁOWEJ
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zawory hydrauliczne sterujące kierunkiem przepływu, ciśnieniem, natężeniem przepływu
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Klasyfikacja i zasady działania akumulatorów,Zastosowanie,Napełnianie,ładowanie akumulatorów gazowych,Podstawy teoretyczne akumulatora gazowego z przegrodą,Zasady doboru,Klasyfikacja budowa filtrów
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Umiejscowienie filtrów,Rozwiąz. konstruk.,Zasady doboru filtrów,Rodzaje przewodów,Elem. złączne, Specjalne syst. montażowe elem. Zasady doboru przewodów Budowa zbiorników i zasilaczy hydraul
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Urządzenia dodat. zasilaczy hydraul. Zasady doboru zbiorników,Symbole graf. elementów i sterowań hydraul,Czytanie i interpretacja schematów hydraul.Ćwiczenia Wykorzystanie oprogram. Fluid-SIM-H, test
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do pracy na stanowiskach wykonawczych w firmach, korzystających z urządzeń działających w oparciu o zasady hydrauliki siłowej. Kurs uczy, analizować schematy maszyn stosowanych w firmie, prowadzić prace związane z montażem, obsługą, serwisem i naprawą urządzeń hydraulicznych (remonty, naprawy bieżące). Kompetencje społ.: widzi potrzebę samokształcenia się z obszaru budowy, obsługi elementów i układów hydrauliki, identyfikuje i szuka rozwiązań problemów na danym stanowisku.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • opisuje budowę oraz zasadę działania elementów hydrauliki siłowej,
 • projektuje, montuje i uruchamia proste układy hydrauliczne,
 • rozpoznaje symbole graficzne oraz czyta schematy układów hydraulicznych,
 • interpretuje wielkości hydrauliczne, charakterystyki zaworów oraz sposoby pomiaru przepływu, temperatury i ciśnienia,
 • steruje przemieszczeniem, prędkością i ciśnieniem w systemach hydraulicznych,
 • projektuje oraz montuje układy elektrohydrauliczne i przekaźnikowe systemy sterowania,
 • wykorzystuje oprogramowanie Fluid-SIM H do nauki zasad projektowania i symulacji układów sterowania hydraulicznego.
 • kompetencje społeczne: widzi potrzebę samokształcenia się z obszaru budowy, obsługi elementów i układów hydrauliki oraz identyfikuje i szuka rozwiązań problemów technicznych związanych z pracą na zajmowanym stanowisku.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test na zakończenie szkolenia, składający się z 10 pytań w formie zamkniętej, trwający 15 minut.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 499,90 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 074,88 zł
Koszt osobogodziny netto104,16 zł
Koszt osobogodziny brutto128,12 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Siedziba Centrum Szkoleń Inżynierskich, na którą składają się biura, pracownie i laboratoria szkoleniowe – znajduje się w doskonałej lokalizacji, niedaleko zjazdu z A4 (zjazd Sośnica). Szkolenia prowadzone są w budynku nr 3 Cechownia przy ulicy Bojkowskiej 35A na terenie kompleksu inwestycyjnego "Nowe Gliwice".

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Miłoszewska

Katarzyna Miłoszewska

email: katarzyna.miloszewska@emt-systems.pl

tel: (+48) 506 589 491

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Laboratoria szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na przemysłowych komponentach i układach hydrauliki siłowej, m.in. PARKER Hannifin, BOSCH Rexroth, HYDAC i PONAR WADOWICE. Stanowiska posiadają unikalną, jedyną w kraju konstrukcję umożliwiającą ćwiczenia na różnym stopniu zaawansowania. Dzięki zastosowaniu elementów zbudowanych z tworzywa PMMA, widoczne są wszystkie kanały, przepływy i wnętrze każdego komponentu. W trakcie zajęć prezentujemy możliwości oprogramowania Fluidsim-h do nauki budowy, symulacji, analizy parametrów układów sterowania hydraulicznego. Podczas szkoleń wykorzystujemy też unikatowe elementy i komponenty dydaktyczne, np. przygotowane na zamówienie przekroje wszystkich komponentów układu hydraulicznego. Kursanci wykonują szereg ćwiczeń z wykorzystaniem profesjonalnych przemysłowych narzędzi i aparatury pomiarowej (rejestratora diagnostycznego Service Master Plus i HMG 3010).

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje autorski skrypt szkoleniowy z tematyki kursu oraz materiały piśmiennicze (notes, długopis). Zapewniamy odzież ochronną fartuchy, okulary, rękawice.

Informacje dodatkowe

Przed zgłoszeniem na usługę prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności wolnych miejsc.
Istnieje możliwość zwolnienia usługi z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
(DZ.U.2013, poz. 1722 z późn. zm.), w przypadku, gdy Przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie na poziomie co najmniej
70% ze środków publicznych. Warunkiem zwolnienia jest dostarczenie do firmy szkoleniowej stosownego oświadczenia na
co najmniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem. W innej sytuacji należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
W harmonogramie i programie przyjęto następujące założenia: 1 godzina lekcyjna=45 minut; 1 godzina zegarowa = 60
minut
Program zajęć obejmuje 24 godziny lekcyjne, tj. 18 godzin zegarowych i czas przerw w wymiarze 6 godzin zegarowych -
łącznie 24 godziny zegarowe.

Ciasteczka>