Usługa - Wielozadaniowość- jako element podnoszący efektywność pracy - szkolenie

Logo Konsorcjum Naukowo - Edukacyjne Spółka Akcyjna

4.9/5 z 833 ocen

Tytuł Wielozadaniowość- jako element podnoszący efektywność pracy - szkolenie

Numer usługi 2022/08/10/52848/1497635

Dostawca usług Konsorcjum Naukowo - Edukacyjne Spółka Akcyjna

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 300,00 zł netto za osobę

2 300,00 zł brutto za osobę

143,75 zł netto za osobogodzinę

143,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich szczebli, organizujących własną pracę czy też pracę innych. Usługa skierowana dla stanowisk pracy gdzie ważna jest szybkość podejmowania decyzji, wybierania priorytetów, delegowania i odbierania zadań.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 04-12-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa ma cel edukacyjny i prowadzi do podniesienia kompetencji. Szkolenie jest przeprowadzane w formie zdalnej z możliwością udostępnienia samodzielnego stanowiska komputerowego z dostępem do szkolenia w siedzibie firmy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Grupy szkoleniowe liczą do 15 osób.Dla przyswojenia wiedzy po szkoleniu odbywa się ankieta walidacyjna, która podsumowuję zdobytą wiedzę. Świadczona usługa odbywa się w formie zdalnej w oparciu o miarę godzin lekcyjnych.

Poniżej zakres tematyczny:

1. Czym jest multitasking i jak go wykorzystać aby podnieść wydajność w pracy

- pojęcie multitaskingu, kiedy i w jakim celu go stosujemy?

- plusy i minusy wielozadaniowości- czyli rozwaga kluczem do sukcesu

- wielozadaniowość a ludzki mózg

2. Poznanie kluczowych zasad produktywnośći pracowników

- co znaczy być produktywnym w pracy

- zasady produktywności w pracy

- jak poprawić produktywność pracy, analiza pracowników pod względem ich predyspozycji zawodowych oraz mocnych i słabych stron

- program Osobistej Efektywności - pomoc przy nadmiarze obowiązków a uciekającym czasem

- przeprowadzenie analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na nasza pracę oraz wykorzystywany czas

3. Dobowa krzywa wydajności i koncentracji

- czym jest krzywa wydajności i koncentracji i jakie ma znaczenie w planowaniu pracy

- wydajność całkowita w trakcie dnia - wzorce

- każdy z nas jest inny , czyli rozpoznanie swojej indywidualnej krzywej wydajności i koncentracji

- indywidualny styl zarządzania czasem

4. Techniki skutecznego planowania

- technika Poreto

- metoda ABC

- metoda ALPEN

5. Jak zarządzać strumieniem zadań?

- metoda GTD jako kompletny i efektywny system czasu zarządzania strumieniem zadań

- podział i delegowanie zadań kluczem do zapanowania nad ilością zadań 

- czym są narzędzia ułatwiające zaplanowanie pracy i kiedy powinniśmy z nich korzystać

- chwile oddechu - ważnym elementem o którym często zapominamy w natłoku spraw do załatwienia

6. Czym jest wielozadaniowość dobra i zła

7. Jak działa nasz umysł robiąc wiele rzeczy naraz, skąd się bierze nasze pragnienie, by robić wiele rzeczy naraz.

8. Wpływ wielozadaniowości na nasz umysł

9. Podsumowanie szkolenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Czym jest multizadaniowość i jak ją wykorzytywać aby podnieść wydajność w pracy-wykład
Data realizacji zajęć
05-12-2022
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
05-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
09:55
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Poznanie kluczowych zasad produktywności pracowników- forma zdalna na żywo,wykład,chat.
Data realizacji zajęć
05-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:55
Godzina zakończenia
11:25
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
05-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:25
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Dobowa krzywa wydajności i koncentracji- czym jest? Miniwykład, forma zdalna na żywo, chat, ćwiczenia
Data realizacji zajęć
05-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:40
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
05-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Zaprezentowanie szeregu różnorodnych technik wykorzystywanych do skutecznego planowania pracy. Dobieranie metod pod względem specyfiki pracy. Miniwykład z ćwiczeniami- forma zdalna.
Data realizacji zajęć
05-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
15:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Jak zarządzać strumieniem zadań- miniwykład, rozowa, ćwiczenia, forma zdalna
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
09:55
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Jak zarządzać strumieniem zadań? Wykład rozmowa, chat, ćwiczenia.
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:55
Godzina zakończenia
11:25
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:25
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Czym jest wielozadaniowość dobra i zła. Jak działa nasz umysł robiąc wiele rzeczy naraz. Chat z pytaniami sprawdzającymi zaangażowanie i zrozumienie tematu.
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:40
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników, omówienie popełnianych dotychczas błędów przy organizacji pracy, wyciągnięcie wniosków. Wypełnienie ankiety walidacyjnej.
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa " Wielozadaniowość- jako element podnoszący efektywność pracy - szkolenie" przygotowuje do delegowania zadań mając na uwadze wydajność zasobów osobowych.

Efekty uczenia się

Wiedza:

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zarządzania wieloma zadaniami równocześnie, zdefiniują korzyści wynikające ze stawiania i wybierania priorytetów oraz doboru odpowiednich narzędzi usprawniających zarządzanie i organizacje czasem pracy.

Umiejętności:

Uczestnicy świadomie ustalają priorytety zgodnie z przedstawionymi zasadami, efektywnie planują kolejność realizacji szeregu zadań, skuteczniej radzą sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu i pracują z większą efektywnością i wydajnością.

Kompetencje:

Uczestnicy szukają własnej maksymalnej wydajności, kreatywnie podchodzą do rozwiązywania problemów, korzystają z optymalnych metod zarządzania sobą oraz swoim czasem pracy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Sposób walidacji - po zakończeniu prowadzący szkolenie wysyła wszystkim uczestnikom drogą elektroniczną ankietę walidacyjną. Uczestnicy po wypełnieniu ankiety odsyłają ją drogą elektroniczną na wskazany przez prowadzącego adres.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto143,75 zł
Koszt osobogodziny brutto143,75 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Iwona Długosz

Iwona Długosz

Iwona Długosz

Coaching, Doradztwo zawodowe, Zarządzanie, Przedsiębiorczość
Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg
szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.
- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania, kierunek Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studia magisterskie. Temat pracy: ,,Szkolenia i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy.”
- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji, kierunek Zarządzanie, specjalność Ekonomika i Rozwój Przedsiębiorstwa, studia licencjackie. Temat pracy: ,,Motywowanie pracowników jako jeden z elementów Zarządzania Zasobami Ludzkimi.”
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oscara Langego w Kielcach, Technik Hotelarstwa, specjalność Hotelarz.
- Szkolenie Zarządzanie sobą w czasie i motywowanie pracowników - Szkoła w Jeziorku
- Wykładowca na kierunku Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
- Prowadzenie szkoleń z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego
- Autorskie szkolenie z zakresu motywowania i przełamywania barier komunikacyjnych w przedsiębiorstwie. PGS Artur Widłak
- Disc Trainer w projekcie ,,Kompetentny menadżer”.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karolina Moręgiel

Karolina Moręgiel

email: karolinamoregiel@konsorcjum.edu.pl

tel: (+48) 730 720 295

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy mogą uzyskać materiały szkoleniowe w postaci: Skryptu, konspektu a także prezentacji po zgłoszeniu chęci ich otrzymania do usługodawcy.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych oraz zapisanie się na szkolenie za pośrednictwem Bazy.

Informacje dodatkowe

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej za pomocą platformy Jitsi Meet, w czasie rzeczywistym i rejestrowane w celach kontroli. Wykorzystanie nagrania w innym celu niż kontrola/audyt wymaga  zgody Trenera i Uczestników.
W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

WYMAGNIA TECHNICZNE:

Platforma: Jitsi Meet
Rodzaj urządzenia: Urządzenie multimedia -  Smartfon, tablet, komputer PC

Specyfikacja Sprzętowa: urządzenie musi posiadać: , słuchawki, głośniki
Procesor jednordzeniowy 1 GB lub szybszy
Pamięć RAM 1 GB lub większa

Połączenie internetowe: wymagane jest połączenie internetowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G, 4G, LTE)  o następujących parametrach:
- dla transmisji wideo w jakości HD 720p minimalna przepustowość  łącza internetowego wynosi: 1.5Mbps/1.5Mbps  (wysyłanie/odbieranie).
- dla transmisji wideo w jakości FullHD 1080p minimalna przepustowość  łącza internetowego wynosi: 3Mbps/3Mbps  (wysyłanie/odbieranie).

Oprogramowanie: Urządzenie może ale nie musi mieć zainstalowanej aplikacji Jitsi Meet. Może działać poprzez stronę internetową: https://meet.jit.si/

System operacyjny: Urządzenie musi działać pod kontrolą jednego z systemów operacyjnych obsługiwany przez komunikator zoom:
•             Android OS 4.0x lub nowszy
•             macOS X  10.7 lub nowszy
•             IOS  7.0 lub nowszy
•             iPadOS 13 lub nowszy
•             Windows 10 Home, Pro, lub Enterprise (Wersja “S” nie jest obsługiwana)
•             Windows 8 or 8.1
•             Windows 7
•             Windows Vista with SP1 lub nowszy
•             Windows XP with SP3 lub nowszy
•             Ubuntu 12.04 lub nowszy
•             Mint 17.1 lub nowszy
•             Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowszy
•             Oracle Linux 6.4 lub nowszy
•             CentOS 6.4 lub nowszy
•             Fedora 21 lub nowszy
•             OpenSUSE 13.2 lub nowszy
•             ArchLinux ( tylko 64-bitowy)

Okres ważności linku: Link będzie ważny w dniach i godzinach wskazanych w harmonogramie usługi.

Ciasteczka>