Usługa - Lipoliza iniekcyjna dla zaawansowanych

Logo TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA GROCHOŁA

4.9/5 z 6205 ocen

Tytuł Lipoliza iniekcyjna dla zaawansowanych

Numer usługi 2022/08/09/10458/1496030

Dostawca usług TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA GROCHOŁA

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

175,00 zł netto za osobogodzinę

175,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest skierowany zarówno dla po osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli salonów kosmetycznych. Również dla osób zajmujących się stylizacją rzęs.

*Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w razie braku po wcześniejszym poinformowaniu zapewniamy modelki do zabiegów

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 23-11-2022
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.

Lipoliza iniekcyjna to nowoczesny zabieg polegający na nieinwazyjnym modelowaniu sylwetki poprzez wprowadzenie za pomocą zastrzyków substancji powodującej likwidację komórek tłuszczowych. W rezultacie komórki ulegają rozpuszczeniu, uwolnione tłuszcze są rozkładane w procesie przemiany materii i wydalane z organizmu. Na szkoleniu kursantka pozna metody zaawansowane czyli techniki wykonywania ostrzykiwań na różnych obszarach ciała 

Plan szkolenia:

Dzień I

Zajęcia teoretyczne

- Omówienie działania zabiegu

- Omówienie preparatów i zawartych w nich składników aktywnych

- Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu

- Przygotowanie stanowiska pracy

- Omówienie karty klienta

- Przebieg zabiegu krok po kroku

- Zalecenia pozabiegowe

Przerwa obiadowa

Zajęcia praktyczne:

- Wykonanie zabiegu lipolizy iniekcyjnej (okolica oka, podbródek ramiona, brzuch, uda)

Dzień II

Zajęcia teoretyczne:

- Powtórzenie wiadomości i schematu wykonywania zabiegu

Dodatkowe zajęcia praktyczne:

- Wykonanie zabiegu lipolizy iniekcyjnej (okolica oka, podbródek ramiona, brzuch, uda)

Przerwa obiadowa

Dodatkowe zajęcia praktyczne:

- Wykonanie zabiegu lipolizy iniekcyjnej (okolica oka, podbródek ramiona, brzuch, uda)

Egzamin wewnętrzny

Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat w momencie osiągnięcia celu głównego szkolenia

Główny cel szkolenia jest osiągnięty w momencie samodzielnego wykonania zabiegu zgodnie z przyswojoną wiedzą – ocenia to osoba prowadząca szkolenie.

Kurs jest skierowany zarówno dla  osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli salonów kosmetycznych  świadczących usługi kosmetyczne, oraz dla lekarzy i pielęgniarek chcących świadczyć usługi kosmetyczne lub posiadających gabinety kosmetyczne.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu kosmetyki. Konkretnej tematyki szkolenia uczestnik nauczy się podczas trwania kursu.

Liczba stanowisk pracy podczas szkolenia uzależniona jest od ilości uczestników- praca w grupach maksymalnie 3 osobowych

Każdy uczestnik pracuje przy oddzielnym stanowisku pracy w skład którego wchodzą łóżko zabiegowe oraz preparaty i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu.

Liczba modelek na szkoleniu uzależniona jest od tempa pracy kursanta (na każdego uczestnika szkolenia przewidziany jest minimum jeden model na dzień szkolenia, model zewnętrzny lub osoba z pary). 

*Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w razie braku po wcześniejszym poinformowaniu zapewniamy modelki do zabiegów

**Podczas trwania zajęć, przewidziane są przerwy.

Harmonogram szkolenia może ulegać nieznacznemu przesunięciu czasowemu ze względu na czas wykonywanych zabiegów i umiejętności uczestników.

Usługa szkoleniowa odbywa się w jednostkach dydaktycznych.

Jedna godzina szkoleniowa = 45 minut dydaktycznych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Lipoliza iniekcyjna - część teoretyczna
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - wykonanie zabiegu lipolizy iniekcyjnej (okolica oka, podbródek ramiona, brzuch, uda)
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Lipoliza iniekcyjna - część teoretyczna (powtórzenie wiadomości i schematu wykonywania zabiegu)
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Dodatkowe zajęcia praktyczne- wykonanie zabiegu lipolizy iniekcyjnej (okolica oka, podbródek ramiona, brzuch, uda)
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Dodatkowe zajęcia praktyczne- wykonanie zabiegu lipolizy iniekcyjnej (okolica oka, podbródek ramiona, brzuch, uda)
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Lipoliza iniekcyjna dla zaawansowanych - kurs przygotowuje do samodzielnego wykonania lipolizy iniekcyjnej zaawansowanymi metodami.
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia rozwijają umiejętności interpersonalne uczestnika, budują jego pewność siebie dzięki czemu poznaje potrzebę własnego rozwoju zawodowego.

Efekty uczenia się

Kluczowe umiejętności, które osiąga uczestnik usługi.

- definiuje wskazania oraz przeciwwskazania do wykonania lipolizy iniekcyjnej metodami zaawansowanymi;

- dobiera odpowiednie  preparaty oraz narzędzia do wykonania lipolizy iniekcyjnej metodami zaawansowanymi;

- charakteryzuje uwarunkowania zdrowotnych i zasady bezpieczeństwa związane z  lipolizy iniekcyjnej metodami zaawansowanymi;

- dobiera odpowiednie preparaty do wykonania lipolizy iniekcyjnej metodami zaawansowanymi;

- dobiera odpowiednie narzędzia do wykonania lipolizy iniekcyjnej metodami zaawansowanymi;

- wykorzystuje odpowiednie stymulatory tkankowe;

- wykonuje samodzielnie zabieg lipolizy iniekcyjnej metodami zaawansowanymi;

- przeprowadza prawidłowo wywiad z pacjentem.

Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Dzięki udziale w szkoleniu uczestnik kursu planuje swój dalszy rozwój zawodowy, poznaje potrzebę własnego rozwoju, nabędzie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz buduje pewność siebie. Uczestnik kursu potrafi we właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z klientem informując go o  celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach, narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu zgodnie z posiadaną wiedzą, z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa klienta.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- uczestnik otrzymuje informacje zwrotne od trenera na bieżąco, w trakcie części praktycznej szkolenia,

- podczas podsumowania szkolenia trener przekazuje ocenę indywidualnych postępów dla każdego uczestnika szkolenia bazując na obserwacjach dokonanych podczas zajęć praktycznych,

- na koniec szkolenia instruktor przeprowadza egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny (samodzielne wykonanie zabiegu przez uczestnika szkolenia)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto175,00 zł
Koszt osobogodziny brutto175,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wincentego Wajdy 10, 40-175 Katowice, woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Eliza Paduszek

Eliza Paduszek

Magister kosmetologii, absolwentka Wydziału Medycznego Górnośląskiej Wyższej
Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Praktyk, kosmetolog, nauczyciel w
kosmetycznej szkole policealnej. Kosmetolog z dużym doświadczeniem w zawodzie, nabytym w
prestiżowych salonach kosmetycznych na terenie województwa Śląskiego. Pasjonat Kosmetologii.
Szczególne zainteresowania: terapie laserowe, terapie światłem i trychologia. Ponadto Pani Eliza
Paduszek jest absolwentem wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu kosmetologii, lipolizy iniekcyjnej, stymulatorów tkankowych, laseroterapii i trychologii. Kosmetolog i nauczyciel z powołania.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Natalia Grochoła

Natalia Grochoła

email: iks@trementi.pl

tel: (+48) 509 670 833

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Notatnik, długopis, skrypt szkoleniowy, materiały niezbędne do realizacji części praktycznej szkolenia

Warunki uczestnictwa

Kurs jest skierowany zarówno dla osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli salonów kosmetycznych. Również dla osób zajmujących się stylizacją rzęs.

Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.

Informacje dodatkowe

Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art. 43 ust.1, pkt. 26 lit.a Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz 535

Usługa zwolniona z VAT  na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983)

Wykładowcy prowadzą szkolenie rotacyjnie. Podczas jednego dnia szkolenia obecny jest jeden wykładowca.

Ciasteczka>