Usługa - Kurs - Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001.

Logo FIB.CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5/5 z 388 ocen

Tytuł Kurs - Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001.

Numer usługi 2022/08/05/40037/1493349

Dostawca usług FIB.CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

187,50 zł netto za osobogodzinę

187,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupa docelowa – pracownicy SKY ACCESS TEAM S.C.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 21-08-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie z zakresu PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001 jest skierowane do pracowników firmy SKY ACCESS TEAM S.C., którzy mają wpływ na procesy wykonywane w organizacji. Zakres szkolenia obejmuje wykłady z wymagań określonych w normach w nawiązaniu do utworzonych oraz nowych systemów zarządzania planowanych do uruchomienia w organizacji. Szkolenie ma na celu nabycie kompetencji Audytora wewnętrznego.

Program szkolenia obejmuje 2 dni szkoleniowe i został określony w następujący sposób:

Dzień I

Część I

 1. Wprowadzenie. Główne założenia normy PN-EN ISO 9001:2015.
 2. Nowa terminologia jakości - kluczowe terminy.
 3. Podejście do zarządzania jakością oparte na ryzyku biznesowym.
 4. Kontekst organizacji.
 5. Potrzeby i oczekiwania klientów, stron zainteresowanych.
 6. Zasady zarządzania jakością.
 7. Nowe zasady projektowania i dokumentowania w ramach Systemu Zarządzania Jakością.
 8. Metodyka procesu wdrożeniowego.
 9. Audytowanie. Jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
 10. Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji.

Część II

 1. Główne założenia normy PN-EN ISO 14001:2015 - terminy i definicje zawarte w ISO 14001.
 2. Definiowanie polityki środowiskowej.
 3. Dokumentacja w systemie zarządzania środowiskiem.
 4. Działania podejmowane w ramach systemu – audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, działania korygujące i zapobiegawcze.
 5. Tworzenie polityki środowiskowej, kontekstu organizacji i analizy ryzyk, określenie
  i klasyfikacja aspektów środowiskowych, wyznaczanie celów, budowa planów środowiskowych.

Sprawdzian wiedzy z dwóch części.

Panel dyskusyjny.

Dzień II

 1. Wprowadzenie. Główne założenia normy ISO/IEC 27001.
 2. Co to jest bezpieczeństwo informacji i dlaczego jest potrzebne?
 3. Szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji
 4. Wybór oraz ocena zabezpieczeń.
 5. Zakres normy.
 6. Terminy i definicje.
 7. Kontekst organizacji.
 8. Polityki i organizacja bezpieczeństwa informacji.
 9. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji.
 10. Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania.
 11. Zgodność.
 12. Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych.
 13. Metodyka audytu wewnętrznego.
 14. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 15. Przygotowanie raportu z audytu.
 16. Działania poaudytowe.
 17. Podsumowanie szkolenia.

Sprawdzian wiedzy

Panel dyskusyjny

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015. Interpretacja wymagań normy. Zasady audytowania. Przygotowanie do roli audytora wewnętrznego.
Data realizacji zajęć
22-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
22-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
System zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2015. Interpretacja wymagań normy. Zasady audytowania. Przygotowanie do roli audytora wewnętrznego.
Data realizacji zajęć
22-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001. Interpretacja wymagań normy.
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001. Zasady audytowania. Przygotowanie do roli audytora wewnętrznego.
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do pełnienia obowiązków Audytora wewnętrznego wg normy PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001, tworzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, środowiskiem i jakością, zarządzania procesami w ramach utworzonego systemu zarządzania. Po szkoleniu uczestnik będzie budował zaangażowanie personelu, tworzył dobre relacje ze współpracownikami i kształtował kulturę organizacyjną.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • posiada uporządkowaną wiedzę wynikającą z normy PN-EN ISO 9001:2015; ISO/IEC 27001; PN-EN ISO 14001:2015 oraz w zakresie ich prawidłowej interpretacji;
 • przeprowadza czynności w zakresie audytowania systemów zarządzania wg ww. norm;
 • stosuje zasady określone w normie do tworzenia dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • samodzielnie przygotowuje niezbędną dokumentację, przygotowuje procedury systemowe i operacyjne;
 • monitoruje, kontroluje i analizuje procesy w organizacji;
 • stosuje normy, planuje i organizuje system zarządzania jakością w organizacji;
 • identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wymaganiami stanowiskowymi.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Proces audytu w praktyce - symulowanie sytuacji audytowych.

Szkolenie zakończone egzaminem weryfikującym zdobytą wiedzę.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 187,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 187,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jakub Grabowski

Jakub Grabowski

Audytor w zakresie systemów zarządzania ISO: 9001, 14001, 19600, 22301, 27001, 31000, 37001, 45001, 50001 (kompetencje potwierdzone certyfikatami autoryzowanych jednostek), specjalista w zakresie energetyki, zarządzania w przemyśle a także optymalizacji procesów produkcyjnych oraz usługowych.
Wielokrotny organizator szkoleń z zakresu norm ISO, prelegent na konferencjach i seminariach w obszarach związanych z efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstw, a także optymalizacją procesów produkcyjnych.
Absolwent studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie na specjalności Automatyka i Robotyka. Przeprowadził ponad 200 szkoleń z zakresów zgodnych z zarządzaniem jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tomasz Plewa

Tomasz Plewa

email: t.plewa@fibcode.com

tel: (+48) 511 580 675

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Prezentacja

Materiały szkoleniowe zamieszczone na platformie e-learningowej dla Uczestników szkolenia.           

Przykładowa dokumentacja – wzory pomocne w samodzielnym wdrożeniu systemów zarządzania
w organizacji.

Ciasteczka>