Usługa - JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

Logo CENTRUM ROZLICZEŃ KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO MONIKA MIKA-BODEK

4.8/5 z 107 ocen

Tytuł JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

Numer usługi 2022/08/04/29259/1492732

Dostawca usług CENTRUM ROZLICZEŃ KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO MONIKA MIKA-BODEK

Miejsce usługi Porąbka Iwkowska

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

1 800,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zaczynają naukę  języka niemieckiego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 2
Data zakończenia rekrutacji: 05-09-2022
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

1. Wie alt bistdu?

 • Zaimki osobowe
 • Odmiana czasowników
  • Krótka autoprezentacja
  • Opis wyglądu, wieku, hobby

2. Mój dzień

 • Formułowanie pytań
 • Opowiadanie o swoim dniu
 • Określanie godziny, pór roku, dnia
 • 3. Sklepy, lokale, miejsca spotkań
 • Odmiana czasownika wissen, tryb rozkazujący
 • Przyimki określające położenie
 • Zwrot es gibt
 • Dialog: w sklepie
 • Pytania o drogę, opisywanie miejsc
 1. Czy możesz mi pomóc?
 • Odmiana czasowników modalnych
 • Tworzenie zdań podrzędnie złożonych
 • Proszenie o pomoc, pytania o pozwolenie
 • Zgłaszanie problemów5.Mój zawód
 • Konwersacje przy użyciu języka branżowego (w zależności od branży: służbowy mail, ustalenia techniczne, dialog w sklepie budowlanym)

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki - opis wyglądu, zaimki, czasowniki, autoprezentacja
Data realizacji zajęć
19-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki - mój dzień, pytania, opowiadanie, godziny, pory roku
Data realizacji zajęć
20-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki - sklepy, lokale, miejsca spotkań
Data realizacji zajęć
21-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki - czy możesz mi pomóc?
Data realizacji zajęć
22-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki - mój zawód
Data realizacji zajęć
23-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki - powtórzenie wiadomości
Data realizacji zajęć
26-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest szybkie przygotowanie uczestników do samodzielnego posługiwania się językiem w życiowych sytuacjach i przełamanie bariery językowej poprzez rozwijanie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku niemieckim na poziomie podstawowym.

Efekty uczenia się

Osoba posługująca się językiem niemieckim rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy i jego rodziny, zakupów, pracy). Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami.

Dzięki przewadze konwersacji, kurs skutecznie uczy mówić w nowym języku, a ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności m.in. w następujących zakresach, np:

 • Zaimki osobowe
 • Odmiana czasowników
  • Krótka autoprezentacja
  • Opis wyglądu, wieku, hobby
  • Formułowanie pytań
  • Opowiadanie o swoim dniu
  • Określanie godziny, pór roku, dnia, itd...

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Wiedza zdobyta podczas szkolenia weryfikowana jest uczestnictwem w szkoleniu, praktyczne zadania, aktywność.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Porąbka Iwkowska 113, 32-862 Porąbka Iwkowska, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Mika-Bodek

Monika Mika-Bodek

Doradca Podatkowy wpisana na listę KIDP pod numerem 13294, Posiada Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pod numerem 29057/2008
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukończyła Wydział Finansów o specjalności Rewizja Finansowa. Kilkuletni wykładowca w Technikum Ekonomicznym w Krakowie rachunkowości i finansów oraz w Instytucjach szkoleniowych na terenie miasta Krakowa. Wykształcenie
wyższe. Posiada uprawnienia pedagogiczne wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Praktyk, od 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie księgowości, podatków kadr i płac, w której zajmuje się rozliczaniem księgowym firm. Posiada szeroką wiedzę z zakresu programów księgowych, programu Płatnik, PFRON, urząd statystyczny.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Mika-Bodek

Monika Mika-Bodek

email: biuro@centrumrozliczen.com.pl

tel: (+48) 570 507 744

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie skryptu z zadaniami.

Warunki uczestnictwa

Wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.

Informacje dodatkowe

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu oraz certyfikat.

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć, 1h=45min

Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis.

Ciasteczka>