Usługa - Executive Master of Business Administration

Logo Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

5/5 z 8 ocen

Tytuł Executive Master of Business Administration

Numer usługi 2022/08/03/13197/1491501

Dostawca usług Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

26 400,00 zł netto

26 400,00 zł brutto

81,73 zł netto za godzinę

81,73 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Adresatami studiów są osoby na średnim i wyższym szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach, administracji centralnej, samorządowej i innych organizacjach, członkowie rad nadzorczych i właściciele przedsiębiorstw. Od kandydatów wymagamy posiadania wykształcenia wyższego i co najmniej kilkuletniego doświadczenia zawodowego

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 10-10-2022
Liczba godzin usługi: 323
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 r.) oraz Art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi

Pokaż program

Studia „Executive Master of Business Administration” prowadzone są w INE PAN od 2008 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat program  studiów przeszedł zasadniczą przebudowę zorientowaną na uczynienie z niego najbardziej nowoczesnego programu EMBA w Polsce. Naszą ofertę kierujemy do osób ambitnych, ciekawych, poszukujących inspiracji i niebojących się wyzwań, pragnących wyróżnić się i być krok przed konkurencją.

Program pierwszego semestru zbudowany jest według najlepszych, sprawdzonych wzorców i obejmuje główne bloki tematyczne składające się na trzon wiodących programów EMBA na całym świecie, przy czym treść poszczególnych przedmiotów odzwierciedla aktualny stan wiedzy i jest przekazywana w sposób atrakcyjny dla odbiorców, z naciskiem na pracę w zespołach i interakcje między słuchaczami i prowadzącymi. W drugim semestrze proponujemy przedmioty bardziej specjalistyczne, zaawansowane, prowadzone przez wybitnych ekspertów, pozwalające głębiej wniknąć w naturę zachodzących na rynkach i w organizacjach zmian, a także stawić czoła konkretnym problemom i wyzwaniom, przed jakimi stają współczesne organizacje w coraz bardziej konkurencyjnym i dynamiczniej zmieniającym się otoczeniu.

Kładziemy nacisk na wyjaśnianie sił i mechanizmów stojących za obserwowanymi zjawiskami lub procesami zachodzącymi
w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu, traktując takie podejście jako podstawę podejmowania decyzji w dzisiejszym dynamicznym świecie.

Program studiów zawiera następujące przedmioty:

Analiza finansowa

Bezpieczeństwo w biznesie

Doktryna jakości

Ekonomia menedżerska

Etykieta w biznesie

Ład korporacyjny

Marketing strategiczny

Metodyka pisania pracy dyplomowej

Modelowanie biznesowe i myślenie innowacyjne

Negocjacje

Ocena projektów inwestycyjnych

Prawo w biznesie

Przedmiot fakultatywny

Przywództwo

Psychologia w zarządzaniu organizacją

Public Relations

Rachunkowość menedżerska

Sprawozdawczość finansowa

Statystyka w biznesie

Strategie kooperacji

Transformacja cyfrowa - więcej niż technologia

Work-Life Balance

Wystąpienia publiczne w biznesie

Zaawansowane metody zarządzania projektami

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie zmianą

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Negocjacje
Data realizacji zajęć
15-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Negocjacje
Data realizacji zajęć
16-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Sprawozdawczość finansowa
Data realizacji zajęć
16-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Wystąpienia publiczne w biznesie
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Statystyka w biznesie
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Ekonomia menadżerska
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Sprawozdawczość finansowa
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo w biznesie
Data realizacji zajęć
03-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Public Relations
Data realizacji zajęć
04-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Transformacja cyfrowa - więcej niż technologia
Data realizacji zajęć
04-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo w biznesie
Data realizacji zajęć
17-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Etykieta w biznesie
Data realizacji zajęć
18-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Transformacja cyfrowa - więcej niż technologia
Data realizacji zajęć
18-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ład korporacyjny
Data realizacji zajęć
07-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Work-Life Balance
Data realizacji zajęć
08-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Data realizacji zajęć
21-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Data realizacji zajęć
22-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Psychologia w zarządzaniu organizacją
Data realizacji zajęć
11-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Psychologia w zarządzaniu organizacją
Data realizacji zajęć
12-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zaawansowane metody zarządzania projektami
Data realizacji zajęć
25-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zaawansowane metody zarządzania projektami
Data realizacji zajęć
26-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Analiza finansowa
Data realizacji zajęć
11-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość menadżerska
Data realizacji zajęć
12-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Analiza finansowa
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość menadżerska
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zmianą
Data realizacji zajęć
26-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Strategie kooperacji
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Ocena projektów inwestycyjnych
Data realizacji zajęć
16-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie strategiczne
Data realizacji zajęć
06-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie strategiczne
Data realizacji zajęć
07-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Przywództwo
Data realizacji zajęć
20-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Przywództwo
Data realizacji zajęć
21-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Doktryna jakości
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Marketing strategiczny
Data realizacji zajęć
04-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Gra strategiczna
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Marketing strategiczny
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Modele biznesowe i myślenie innowacyjne
Data realizacji zajęć
18-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Po ukończeniu studiów uczestnik będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę dotyczącą aktualnych problemów gospodarczych globalnych i regionalnych, społecznych i kulturowych oraz umiejętności w wykonywaniu zadań managera. Absolwent MBA właściwie wykorzysta narzędzia finansowe i podejmie przemyślane decyzje strategiczne. Skorzysta z kompetencji przydatnych do pełnienia roli przywódcy, jako osoby wpływającej na rozwój organizacji i jej członków.

Efekty uczenia się

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pełnienia roli menadżera. Stosuje:

 • właściwe źródła niezbędnych informacji, dokonuje właściwej oceny, krytycznej analizy i syntezy;
 • nowoczesne narzędzia analityczne w organizacji z zakresu zarządzania, marketingu; formułuje praktyczne wskazówki i rekomendacje menedżerskie, właściwie dobiera i wykorzystuje narzędzia finansowe i statystyczne do analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz procesów gospodarczych otoczenia;
 • objaśnia i interpretuje kluczowe strategiczne czynniki rozwoju i kooperacji organizacji oraz szanse i zagrożenia;
 • buduje, kieruje i rozwija kompetencje swoje i zespołu, z którym współpracuje; potrafi komunikować, zarządzać w sytuacjach kryzysowych, wprowadzać i inicjować zmiany;
 • dokonuje diagnozy nowych trendów konsumenckich, planuje działania rozwojowe i wykorzystuje nowoczesne technologie w zarządzaniu.

Absolwent studiów EMBA:

 • wiąże cele organizacji z potrzebami ogólnobranżowymi i strategicznymi i nadaje im priorytety,
 • dobiera i doskonali ww. metody w sposób wycinkowy i koordynuje w ramach organizacji,
 • tworzy strategie i sposoby jej realizacji, w
 • wykorzystuje nowoczesne technologie w zarządzaniu (Przemysł  4.0),
 • tworzy nowe standardy w zarządzaniu organizacją,
 • analizuje i interpretuje zmiany w otoczeniu bliższym i dalszym organizacji,
 • organizuje struktury i procesy zarządzania przy użyciu nowoczesnych technologii,
 • wykorzystuje modele teoretyczne współpracy w praktyce gospodarczej,i
 • identyfikuje okoliczności, których współpraca jest najlepszą formą rozwoju przedsiębiorstwa,
 • określa właściwy typ i formę organizacyjną aliansu,
 • identyfikuje korzyści i zagrożenia współpracy uwzględniając różnice kulturowe, rynkowe i geograficzne,
 • identyfikuje warunki do stworzenia relacji kooperacyjnych (macierz kooperencji),
 • tworzy projekty diagnostyczne i identyfikuje obszary nieujęte w sprawozdawczości finansowej,
 • właściwie dobiera narzędzia i metody decyzyjne w zależności od warunków,
 • stosuje narzędzia predykacji upadłości do oceny prawdopodobieństwa bankructwa jednostki,
 • identyfikuje podstawowe słabości i wyzwania w implementacji zarządzania relacjami z inwestorami,
 • umiejętnie identyfikuje i klasyfikuje składniki budżetu finansowego projektu rozwojowego realizowanego w formule Corporate Finance i Project Finance,
 • objaśnia i interpretuje kluczowe kryteria oceny opłacalności przedsięwzięć rozwojowych z uwzględnieniem ich ryzyka i różnic z przyjętej formuły finansowania,
 • analizuje przyczyny i przebieg procesów gospodarczych z umiejętnością wykorzystania wartości poznawczych sprawozdawczości finansowej,
 • właściwie dobiera i wykorzystuje operacyjne i strategiczne instrumenty rachunkowości menedżerskiej celem wspomagania procesów decyzyjnych w organizacji,
 • buduje unikalne modele biznesowe,
 • wybiera odpowiednie metody statystyczne w zależności od specyfiki danych, które mają być poddane analizie,
 • wykorzystuje wiedzę o zasadach finansów przedsiębiorstwa w decyzjach biznesowych,
 • analizuje sytuację ekonomiczno-finansową własnej organizacji oraz partnerów biznesowych,
 • opracowuje analizy statystyczne finansowe i rynkowe,
 • projektuje i wykorzystuje zaawansowane narzędzia informatyczne do analizy danych finansowych,
 • wiąże dostępne źródła finansowania z polityką finansową organizacji,
 • wyjaśnia trafność zastosowania poszczególnych źródeł finansowania,
 • w planowaniu budżetu myśli i działa w sposób twórczy poszukując alternatywnych rozwiązań dla sposobów finansowania organizacji,
 • tworzy modele oceny projektów w zależności od postawionych celów strategicznych,
 • konstruuje efektywne systemy motywacyjne uwzględniające bodźce materialne i poza materialne,
 • planuje własną karierę zawodową poprzez uruchamianie czynników automotywacji,
 • diagnozuje psychologiczne czynniki ryzyka występujące w organizacji,
 • określa cel i zakres negocjacji oraz prowadzi negocjacje z uwzględnieniem ich struktury i dynamiki oraz kontekstu strategicznego,
 • korzysta z metod perswazji oraz asertywności negocjacyjnej,
 • tworzy i wdraża zdrowe nawyki (Work-Life-Balance),
 • przygotowuje prezentacje biznesowe przy świadomym wybieraniu profesjonalnego wrażenia i wpływu na odbiorców,
 • wykorzystuje odpowiednie narzędzia do budowania marki osobistej i kreowania wizerunku w sieci,
 • organizuje na potrzeby organizacji skuteczne sesje kreatywnego myślenia oraz stosuje metody heurystyczne w praktyce,
 • uzasadnia wybór określonej techniki doboru składu zespołu w kontekście dziedzin i obszarów działalności  organizacji,
 • uzasadnia dobór składu zespołu i motywuje jego członków do konkretnego działania,
 • kieruje pracą zespołu na etapie jego formowania i rozwoju,
 • tworzy i komunikuje cele stawiane każdemu z członków zespołu,
 • planuje zadania kierunkowe dla poszczególnych poziomów zarządzania w organizacji,
 • argumentuje idee i pomysły,
 • tworzy strategię rozwiązania problemów w organizacji ( w tym komunikacyjnych),
 • integruje zadania i ludzi w organizacji,
 • prowadzi negocjacje,
 • wybiera właściwe rozwiązania strategiczne dla internacjonalizacji organizacji,
 • rozwiązuje podstawowe problemy prawne związane z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego,
 • potrafi wskazać dobre praktyki ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich,
 • formułuje praktyczne wskazówki i rekomendacje menedżerskie,
 • dokonuje diagnozy nowych trendów konsumenckich oraz formułuje wnioski i uogólnienia dotyczące zmian w zachowaniach konsumentów,
 • określa konsekwencje marketingowe i skutki dla strategii biznesowych firm  przy zmieniających się trendach konsumenckich,
 • prognozuje rozwój organizacji w kontekście zmian w otoczeniu krajowym i międzynarodowym,
 • przygotowuje elementy planu zarządzania zmianą,
 • stosuje odpowiednie metody aby zarządzać zmianą na poziomie indywidualnym,
 • planuje działania rozwojowe,
 • ocenia wpływ interesariuszy na organizację,
 • stosuje metody badawcze do identyfikacji potrzeb interesariuszy,
 • wskazuje metody pomiaru osiągnięcia celu,
 • dobiera wskaźniki do monitorowania zadań realizowanych w przedsiębiorstwie
 • dokonuje krytycznej analizy i interpretacji danych planistycznych pozyskanych w ramach ekosystemu biznesu: zewnętrznego i wewnętrznego,
 • rozróżnia ryzyka będące zagrożeniami od tych będących szansami,
 • wyjaśnia w jaki sposób można zhierarchizować ryzyko w organizacji i poza nią,
 • wylicza efektywność strategii organizacji,
 • opracowuje plany na poziomie strategicznym i operacyjnym w celu zmniejszenia poziomu ryzyka,
 • planuje proces zarządzania ryzykiem organizacji,
 • zapobiega zjawiskom i procesom kryzysowym w organizacji,

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Zaliczenia z przedmiotów oraz obrona pracy dyplomowej

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji ZRK? Executive Master of Business Administration
Kod kwalifikacji ZRK 13920
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację nie dotyczy
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego nie dotyczy
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Koszt usługi netto26 400,00 zł
Koszt usługi brutto26 400,00 zł
Koszt godziny netto81,73 zł
Koszt godziny brutto81,73 zł
w tym koszt walidacji netto0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie

Pałac Kultury i Nauki pokój 2324, 23 piętro

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Krzysztof Manthey

Krzysztof Manthey

🟣 Negocjacje i rozwiązywanie problemów
🟣 Przechodzenie przez zmianę i kryzys
🟣 Przywództwo i zarządzanie
🟣 Zespoły i współpraca
🟣 Komunikacja interpersonalna i i publiczna
🟣 Rezyliencja i dobrostan
🟣 Coaching, mentoring, konsultacje

Pomagam w diagnozie przyczyn problemów i w definiowaniu celów rozwojowych. Projektuję i facylituję procesy uczenia się i rozwoju. Prowadzę szkolenia (ponad 16 tys. godz.), warsztaty i treningi na różnych poziomach zaawansowania. Wspieram klientów w relacjach coachingowych i mentorskich.
Jako praktyk zarządzania dzielę się nie tylko swoją wiedzą, ale także doświadczeniem.
Skutecznie pomagam ludziom stawać się samodzielnymi, odpowiedzialnymi, myślącymi i odważnymi liderami i specjalistami.

Pracuję z biznesem w skali mikro i w skali mega Więcej informacji o moich klientach na www.manthey.pl w zakładce 'o mnie' -> ' klienci'

Dbam o to, żeby proces nabywania i rozwoju kompetencji był doświadczeniam wszechstronnym, angażującym na wielu poziomach.
W pracy rozwojowej korzystam z rzetelnej, naukowej wiedzy o ludziach i procesach społecznych.
Odwołuję się przede wszystkim do tradycji humanistycznej, koncentrującej się na człowieku, jego potrzebach, możliwościach i ograniczeniach.
Mam doświadczenie w realizacji złożonych i długofalowych cyklów rozwojowych dla menadżerów i specjalistów. Pracuję także krótkookresowo wspierając klientów w realizacji konkretnych wyzwań i projektów. Działam też w trybie interwencyjnym.

Zdjęcie dr Leszek Borowiec

dr Leszek Borowiec

Specjalność: rachunkowość i finanse.
Prowadzi badania w zakresie pomiaru efektywności organizacji z wykorzystaniem miar finansowych i niefinansowych, autor ponad 50 publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości i finansów, w tym monografii „Controlling w realizacji usług publicznych gminy” (Wolters Kluwer, 2007). Od wielu lat współpracuje z biznesem, pełniąc kierownicze funkcje w obszarze rachunkowości i finansów. W latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów Poczty Polskiej SA, łącząc pracę naukowo – badawczą z praktyką.
Doktor nauk ekonomicznych
Prowadzi wykłady i szkolenia, jest konsultantem przedsiębiorstw z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansów, współpracując m. in. z firmą Ernst&Young. Wiloletni wykładowca na studiach MBA w INE PAN

Zdjęcie prof. dr hab. Andrzej Blikle

prof. dr hab. Andrzej Blikle

Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea) członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej. Członek blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Prowadzi własną firmę doradczą.

Zdjęcie prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

Profesor doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. Absolwentka KUL i SGH. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Konsultantka w obszarze doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Jako nauczyciel akademicki współpracuje z Politechniką Białostocką, Uczelnią Łazarskiego, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Stały ekspert Fundacji Technotalenty oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Autorka bestsellerów wydawniczych takich jak: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie zasobami ludźmi, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi i wielu innych prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania i przedsiębiorczości. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups.

Zdjęcie dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN

dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN

Kierownik Studiów EMBA, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN) na stanowisku profesora. Doktor i doktor habilitowany Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Założycielka i redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma, pt. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), które jako nieliczne, interdyscyplinarne czasopismo o krajowym rodowodzie indeksowane jest w globalnych bazach Scopus i Web of Science. Założycielka i Prezes Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę “Cognitione”, w ramach której powołała międzynarodowy Think Tank – Laboratorium Analiz Sieciowych (LAS), które zrzesza obecnie 23 ekspertów z 14 krajów. Członek Zarządu i Ekspert LAS. Laboratorium dedykowane jest analizie problemów zarządczych i biznesowych z perspektywy sieci relacji i występujących współzależności.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Daniel Habura

Daniel Habura

email: dhabur@inepan.waw.pl

tel: (+48) 535 006 790

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Wszystkie materiały potrzebne do zajęć dostaną Państwo w trakcie zajęć.

Warunki uczestnictwa

Ukończone studia wyższe

Rozmowa kwalifikacyjna

Informacje dodatkowe

Liczba godzin:323 - godziny dydaktyczne + przerwy

Studia Executive Master of Business Administration, realizowane w INE PAN, jako pierwsze i jedyne studia EMBA w Polsce, zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, ze statusem kwalifikacji cząstkowej na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji.

Absolwenci studiów są uprawnieni do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ciasteczka>