Usługa - DEKRA Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000, HACCP, IFS, BRC - forma zdalna w czasie rzeczywistym

Logo DEKRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.5/5 z 392 ocen

Tytuł DEKRA Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000, HACCP, IFS, BRC - forma zdalna w czasie rzeczywistym

Numer usługi 2022/08/01/8038/1489446

Dostawca usług DEKRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

1 999,00 zł netto za osobę

2 458,77 zł brutto za osobę

95,19 zł netto za osobogodzinę

117,08 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • Auditorzy wewnętrzni, którzy chcą uzupełnić kompetencje.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 03-10-2022
Liczba godzin usługi: 21
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Godziny

Temat

 Metoda szkolenia

Dzień 1 

9:00-12:30

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu 

Dyskusja moderowana

Prezentacja norm i standardów, omówienie zadań auditora

Wykład z przykładami

Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności

Wykład z przykładami

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v6.1 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia auditora wewnętrznego

Wykład z przykładami

12:30-13.15

Przerwa obiadowa

13:15-16:00

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v6.1 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia auditora wewnętrznego

Wykład z przykładami

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

Dzień 2 

9:00-12:30

Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem drugiego dnia szkolenia

Dyskusja 

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v6.1 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia auditora wewnętrznego - cd.

Wykład z przykładami

Audit Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 • definicja auditu
 • cele i rodzaje auditów
 • cykl auditu wewnętrznego
 • harmonogram auditów
 • wyznaczenie auditorów
 • opracowanie planu auditu 
 • wymagania dla auditora
 • lista pytań  

Wykład/ćwiczenie 

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

13:15-16:00

Przeprowadzenie Auditu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 • spotkanie otwierające
 • techniki zdobywania informacji
 • wywiad 

Ćwiczenie: studium przypadku

Wykład/ćwiczenie

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia 

Dyskusja

Dzień 3

9:00-12:30

Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem trzeciego dnia szkolenia

Dyskusja 

Etapy końcowe auditu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 • definicja i kryteria stwierdzania niezgodności
 • ćwiczenie: studium przypadku 
 • dokumentowanie niezgodności
 • efektywne raportowanie wyników auditu, opracowanie raportu, prezentacja dla kierownictwa
 • działania wynikające z auditu

Wykład/ćwiczenie

Warsztaty: ocena przedstawionej sytuacji przez auditorów wraz z określeniem niezgodności, przypisaniem do konkretnego punktu normy/standardu wraz z wyjaśnieniem 

Ćwiczenie

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

13:15-16:00

Test wewnętrzny

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych oraz omówienie wyników sprawdzianu.

Dyskusja moderowana

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień pierwszy szkolenia
Data realizacji zajęć
10-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień drugi szkolenia
Data realizacji zajęć
11-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień trzeci szkolenia
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditorów wewnętrznych SZBŻ.
Ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przygotowywania oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych SZBŻ.
Nabycie umiejętności prowadzenia auditu wewnętrznego tak, aby przynosił organizacji wartość dodaną.

Efekty uczenia się

Efekty szkolenia

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normie ISO 22000:2018 oraz standardach BRC v8, IFS v6.1,
 2. znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. Uczestnik będzie znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. Uczestnik będzie znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania zawarte w normie ISO 22000:2018 oraz standardach BRC v8, IFS v6.1 w audicie wewnętrznym,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 2. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 999,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 458,77 zł
Koszt osobogodziny netto95,19 zł
Koszt osobogodziny brutto117,08 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maciej Żydzik

Maciej Żydzik

Maciej Żydzik

Wykształcenie:
Tytuł inżyniera uzyskany na Politechnice Śląskiej (Wydział Organizacji i Zarządzania); studia podyplomowe (zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej)

Obszar specjalizacji:
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, systemy zarządzania jakością

Doświadczenie zawodowe:
Specjalista ds. wdrożenia systemów, pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania, auditor standardu bezpieczeństwa żywności

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:
Kilkaset godzin szkoleń i warsztatów od 2005 roku dla 90 firm oraz auditorów wewnętrznych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Adam Łukaszuk

Adam Łukaszuk

email: szkolenia.pl@dekra.com

tel: (+48) 228 500 175

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w wersji elektronicznej przesłane mailem

Informacje dodatkowe

Linki do szkolenia są ważne w czasie trwania szkolenia.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

System operacyjny

Windows 7 - Windows 10

Mac OS X 10.9 (Mavericks) - macOS Catalina (10.15)

Linux/Ubuntu (Web App only)

Google Chrome OS (Web App only)

iOS 11 - iOS 13

Android OS 5 (Lollipop) - Android 10

Przeglądarka internetowa

Google Chrome v72 or newer

Microsoft Edge v77 or newer

Połączenie internetowe

Computer: 1 Mbps or better (broadband recommended) (see How much bandwidth is used during a session?)

Mobile device & Chromebook: 3G or better (WiFi recommended for VoIP audio)

Oprogramowanie

GoToMeeting desktop app (JavaScript enabled)

GoToMeeting app from the Apple Store, Google Play Store, or Windows Store

Sprzęt komputeroway

2GB of RAM (minimum), 4GB or more of RAM (recommended)

Webcam device (if sharing)

Microphone and speakers (USB headset recommended)**

Ciasteczka>