Usługa - Kierunek Kariera - Szkoła Profesjonalnego Coachingu

Logo LESZEK ZAWLOCKI GRUPA ACTIVE CHANGE

4.8/5 z 101 ocen

Tytuł Kierunek Kariera - Szkoła Profesjonalnego Coachingu

Numer usługi 2022/07/29/10513/1487995

Dostawca usług LESZEK ZAWLOCKI GRUPA ACTIVE CHANGE

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

11 900,00 zł netto za osobę

11 900,00 zł brutto za osobę

52,65 zł netto za osobogodzinę

52,65 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs przeznaczony dla osób, które:

• chcą zdobyć zawód coacha,

• chcą pracować jako profesjonaliści w branży rozwojowej,

• swoją przyszłość zawodową chcą związać z coachingiem lub innymi formami pracy z ludźmi (jako menedżer, trener, konsultant, terapeuta, doradca, wychowawca, etc.),

• mają dużą motywację do rozwoju osobistego i cechują się osobistą dojrzałością,

• chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie pomagać innym,

• chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne,

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa i Łap Skilla.

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 14
Data zakończenia rekrutacji: 14-10-2022
Liczba godzin usługi: 226
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program obejmuje 249 godzin zegarowych (302 godziny dydaktyczne = 226 godzin zegarowych nie wliczając przerw obiadowych).

ETAP 1: METODOLOGIA COACHINGU
• Zajęcia integracyjne i warsztaty komunikacji z wprowadzeniem do coachingu (28 godzin dydaktycznych)
Celem tej sesji jest integracja uczestników, wyrównanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologicznych podstaw pracy z drugim człowiekiem, zdobycie umiejętności z zakresu psychologii uczenia się w coachingu i komunikacji z klientem.
• Trening interpersonalny (45 godzin dydaktycznych)
Celem treningu jest poszerzenie doświadczenia komunikacji międzyosobowej i ukazanie przebiegu procesu grupowego. Trening traktujemy również jako intensywną pracę nad sobą, podczas której uczestnicy mogą przyjrzeć się swoim osobistym możliwościom i ograniczeniom.
• Dwa trzydniowe warsztaty z zakresu metodologii pracy coachingowej (56 godzin dydaktycznych)
Celem tych zajęć jest zdobycie umiejętności psychologicznych w pracy z drugim człowiekiem oraz całościowe zapoznanie się z coachingiem jako metodą pracy.
• Trzydniowy warsztat wprowadzający w pracę metodami poznawczo-behawioralnymi (28 godzin dydaktycznych)
Celem tego zjazdu jest dostarczenie podstawowych technik niezbędnych w pracy z klientem.
• Trzydniowy trening kontaktu z klientem (28 godzin dydaktycznych)
Celem tej sesji jest praktyczne ćwiczenie umiejętności pracy z klientem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych w coachingu.
Po tym etapie, obejmującym w sumie 185 godzin szkoleniowych, uczestnicy mogą rozpocząć praktykę coachingową pod superwizją.

ETAP 2: NARZĘDZIA COACHINGOWE
• Cykl trzech trzydniowych warsztatów z zakresu coachingu (w sumie 84 godziny dydaktyczne)
Celem tego bloku zajęć jest edukacja w zakresie technik i narzędzi coachingu wywodzących się z różnych modeli interwencji psychologicznych. Uczestnicy mogą poznać i wybrać optymalny dla siebie styl pracy coachingowej.
• Trzydniowa sesja treningu grupowego z superwizją, e-learning i certyfikacja (33 godziny dydaktyczne)
Celem tych zajęć jest praca coachingowa w obszarze własnych zasobów, umiejętności zawodowych oraz indywidualnego stylu pracy pod superwizją. Sesje te są również ugruntowaniem wiedzy i umiejętności oraz obejmują proces certyfikacyjny.
Etap ten kończy się podpisaniem licencji i wydaniem certyfikatu coacha, ważnego dwa lata.

W harmonogramie opisanym w zakładce "Szczegółowy harmonogram usługi" są zawarte przerwy obiadowe - co daje w sumie 249 godzin zegarowych (zajęć merytorycznych jest 226 godzin zegarowych). Bardziej szczegółowy program na stronie www.ipri.com.pl.

Ze względu na pandemię koronawirusa, program może ulec zmianie! - dotyczy to formy pracy i terminów zjazdów.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia integracyjne i warsztaty komunikacji z wprowadzeniem do coachingu
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty komunikacji z wprowadzeniem do coachingu
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty komunikacji z wprowadzeniem do coachingu
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Trening interpersonalny
Data realizacji zajęć
16-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty coachingu w praktyce, cz. 1
Data realizacji zajęć
09-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty coachingu w praktyce, cz. 1
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty coachingu w praktyce, cz. 1
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty coachingu w praktyce, cz. 2
Data realizacji zajęć
15-01-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty coachingu w praktyce, cz. 2
Data realizacji zajęć
21-01-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty coachingu w praktyce, cz. 2
Data realizacji zajęć
22-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy pracy w paradygmacie poznawczo-behawioralnym
Data realizacji zajęć
10-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy pracy w paradygmacie poznawczo-behawioralnym
Data realizacji zajęć
11-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy pracy w paradygmacie poznawczo-behawioralnym
Data realizacji zajęć
12-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Trening kontaktu z klientem
Data realizacji zajęć
05-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty technik skoncentrowanych na rozwiązaniach
Data realizacji zajęć
14-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty technik skoncentrowanych na rozwiązaniach
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty technik skoncentrowanych na rozwiązaniach
Data realizacji zajęć
16-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty technik poznawczo–behawioralnych w coachingu
Data realizacji zajęć
12-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty technik poznawczo–behawioralnych w coachingu
Data realizacji zajęć
13-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty technik poznawczo–behawioralnych w coachingu
Data realizacji zajęć
14-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Trening ewaluacyjny
Data realizacji zajęć
02-06-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Trening ewaluacyjny
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Trening ewaluacyjny
Data realizacji zajęć
04-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty rozszerzonych metod coachingowych. Certyfikacja.
Data realizacji zajęć
28-06-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty rozszerzonych metod coachingowych. Certyfikacja.
Data realizacji zajęć
29-06-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty rozszerzonych metod coachingowych. Certyfikacja.
Data realizacji zajęć
30-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Zdobycie kompetencji zawodowych do pełnienia roli coacha i tym samym zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy.
Zdobycie minimum jednego klienta w trakcie trwania kursu i przeprowadzenie procesu coachingowego.

Cel edukacyjny

Usługa szkoleniowa przygotowuje do samodzielnego prowadzenia procesów coachingowych z klientami według przyjętych zasad (Izby Coachingu oraz International Coach Federation).
Po zakończeniu kursu Uczestnik/Uczestniczka:
- posiada całościową wiedzę o coachingu;
- posiada umiejętności komunikacji bezpośredniej, zadawania pytań, wymiarowania celów, stosowania technik i narzędzi coachingowych, udzielania informacji zwrotnej;
- jest przygotowany/a do pracy z ludźmi w obszarze ich celów rozwojowych.

Efekty uczenia się

Uczestnik/Uczestniczka:

- definiuje czym jest coaching

- omawia specyfikę coachingu jako metody

- stosuje zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej

- określa cele metodą SMART

- stosuje pytania skoncentrowane na rozwiązaniach

- dobiera metody i techniki do danego klienta i jego sytuacji

- stosuje konstruktywną informację zwrotną

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Superwizja

Informacje zwrotne od prowadzących i innych Uczestników

Testy

Ankiety

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto11 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto11 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto52,65 zł
Koszt osobogodziny brutto52,65 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia odbywają się w lokalu Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. Ze względów na ewentualne obostrzenia epidemiologiczne, zajęcia mogą odbywać się zdalnie w formie zajęć on-line. Jeden ze zjazdów (trening interpersonalny) może odbywać się ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym o standardzie pensjonatu (opłata za pobyt i wyżywienie płatne na miejscu poza ceną kursu).

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • W Instytucie jest dostęp do kuchni i możliwość noclegu w warunkach "materacowych".

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Leszek Zawlocki

Leszek Zawlocki

Dyrektor merytoryczny Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Dyplomowany coach, certyfikowany master coach, akredytowany coach superwizor IC, doświadczony trener, instruktor rekreacji ruchowej i wykładowca. Inicjator Grupy Trenerskiej Active Change oraz współzałożyciel Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego. Brał udział w licznych szkoleniach z zakresu pracy z ludźmi, profesjonalnej pomocy psychologicznej, terapii i coachingu. Dyplom z coachingu uzyskał w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Psychologicznej. Szkolił się również w renomowanych ośrodkach w takich koncepcjach jak: Gestalt, NLP, psychoterapia ericksonowska, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowań, Mindfulness (MBSR), Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Autor narzędzi coachingowych i programów rozwojowych. Prowadzi nadzór merytoryczny i dydaktyczny nad kadrą trenerską Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

Zdjęcie Marta Kijanko

Marta Kijanko

Psycholożka, psychoterapeutka Gestalt oraz certyfikowany coach i teamcoach. Superwizor coachingu. Trenerka oraz opiekunka w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Pracuje blisko szesnaście lat z grupami, które potrzebują wsparcia w impasach, konfliktach i dylematach rozwojowych. Zajmuje się także kryzysami osobistymi i interpersonalnymi. Jako konsultant HR buduje systemy ocen, prowadzi projekty AC/DC, buduje ścieżki karier oraz systemy Talent Managementu. Jest także wykładowcą akademickim - uczy psychologii i coachingu. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (psychologia), Uniwersytetu Wrocławskiego (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (filozofia). W swojej pracy kieruje się etycznymi aspektami zawodu psychologa. Zafascynowana jest motywacją w jej jawnym i ukrytym aspekcie. Bada postawy liderskie i ich determinanty.

Zdjęcie Marta Smolińska

Marta Smolińska

Certyfikowany i akredytowany coach, akredytowana superwizor IC, trener, wykładowca, specjalistka w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego, akredytowany coach IIC, psychoterapeutka Gestalt.
Trenerka i superwizorka w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Wykładowca, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Coaching w Biznesie oraz Coaching i mentoring w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu - kierunku, którego IPRI jest partnerem. Współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w ramach studiów podyplomowych Psychologia zarządzania oraz Zarządzanie w sektorze publicznym. Jest ekspertem w zakresie kompetencji społecznych, a szczególnie komunikacji interpersonalnej i poprawy jej jakości w procesie budowania relacji i współpracy. Koncentruje się wokół tematów otwartej komunikacji oraz zaufania w trudnych sytuacjach. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy, treningi, szkolenia oraz warsztaty. Autorka programów szkoleniowych i rozwojowych, prowadzi projekty AC/DC. Posiada Certyfikat z AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych z Modelem Przywództwa i narzędziem ILM72. W latach 2013 – 2017 Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu i lider Klub Coacha we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych „Szkoła Kontaktów Interpersonalnych” na Uniwersytecie Wrocławskim, dwuletniej szkoły trenerów „Sieć” Wrocławskiej Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP.

Zdjęcie Patryk Lange

Patryk Lange

Certyfikowany coach, akredytowany coach (IC, ICF) i superwizor coachingu (IC), konsultant biznesowy, manager i przedsiębiorca, praktyk zarządzania partycypacyjnego, trener. Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej. W Instytucie prowadzi treningi w ramach Szkoły Profesjonalnego Coachingu, coaching oraz projekty dedykowane dla biznesu. Ukończył Szkołę Profesjonalnego Coachingu oraz Akademię Mistrzów Treningu. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, organizacji biznesu. W latach 2014-2017 przewodniczący Komisji ds Etyki w Izbie Coachingu i Dyrektor Oddziału Małopolskiego Izby Coachingu. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia biznesu z użyciem nowoczesnych technologii, realizacji zaawansowanych projektów IT, tworzenia, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych. W latach 2005-2012 pełnił funkcje dyrektora sprzedaży oraz członka zarządu. Jako coach specjalizuje się m.in. w pracy z przepracowanymi i zmęczonymi właścicielami i menedżerami firm inżynierskich. Pomaga im wskrzesić chęć do podejmowania nowych wyzwań, przebudzić kreatywność, zrealizować nową przygodę lub po prostu odpocząć. Prowadzi zarówno coaching indywidualny jak i zespołowy w języku polskim i angielskim. Od 2008 roku praktykuje i propaguje metody redukcji stresu oraz rozwoju, oparte na uważności (mindfulness).

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Bożena Czernek

Bożena Czernek

email: biuro@ipri.com.pl

tel: (+48) 509 501 476

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują na bieżąco materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej: skrypty, prezentacje, formularze ćwiczeń i autorefleksji, przykładowe scenariusze fragmentów sesji coachingowych, dostęp do materiałów wideo.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Szkole Profesjonalnego Coachingu jest wpłata 500 zł zadatku, wypełnienia kwestionariusza na stronie https://ipri.com.pl/rekrutacja-spc oraz odbycie rozmowy rekrutacyjnej.

W ramach kursu wymagany jest egzamin wewnętrzny w formie testu wiedzy o coachingu.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa.

Kurs jest akredytowany przez Izbę Coachingu, jako pierwszy kurs zawodowego coachingu. Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy dwukrotnie przyznało nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Kurs jest zwolniony z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit.a ustawy o VAT.

W harmonogramie opisanym w zakładce "Szczegółowy harmonogram usługi" są zawarte przerwy obiadowe - co daje w sumie 249 godzin zegarowych (zajęć merytorycznych jest 226 godzin zegarowych, czyli 302 dydaktyczne). Bardziej szczegółowy program na stronie www.ipri.com.pl.

Trenerzy prowadzący kurs to: Leszek Zawlocki, Marta Smolińska, Patryk Lange, Marta Kijanko, Jacek Wysowski, Tomasz Świtek, Karolina Nikorowska, Michał Lewandowski, Karolina Szopińska i inni.

Ze względu na pandemię koronawirusa, program może ulec zmianie - dotyczy to formy pracy i terminów zjazdów.

Ciasteczka>