Usługa - Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E z egzaminem

Logo Beata Bugiera Ośrodek Szkolenia Kierowców, Karczma

4.6/5 z 136 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E z egzaminem

Numer usługi 2022/07/26/35447/1483611

Dostawca usług Beata Bugiera Ośrodek Szkolenia Kierowców, Karczma

Miejsce usługi Przemyśl

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 400,00 zł netto

6 400,00 zł brutto

128,00 zł netto za godzinę

128,00 zł brutto za godzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 50
Data zakończenia rekrutacji: 31-08-2022
Liczba godzin usługi: 50
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawa jazdy kat. C:

Zajecia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych po 45 minut każda.

Zajęcia teoretyczne obejmują tematyke związaną z przepisami ruchu drogowego, zasadami bezpiecznego poruszania się drogach, przewożenia ładunków, zagrożeniami w ruchu drogowym oraz sytuacjami wyjatkowymi.

Zajęcia praktyczne - 30 godzin po 60 minut każda.

Zajęcia praktyczne realizowane są na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E:

Szkolenie obejmuje łacznie 140 godzin, w tym:

Część podstawowa 97 godzin zajęć teoretycznych,

Część specjalistyczna 43 godziny, w tym:

33 godziny zajęć teoretycznych,

8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

2 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem płyty poślizgowej w warunkach specjalnych lub 1 godzina zajęć praktycznych z wykorzystaniem symulatora jazdy w warunkach specjalnych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
01-09-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-09-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
06-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
08-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
09-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
13-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
14-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
15-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
16-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
20-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
22-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
27-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
28-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
29-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
30-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
04-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
05-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
06-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
11-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
13-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
14-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
04-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
07-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
08-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest uzyskanie umiejętności prowadzenia pojazdów ciężarowych kategorii C.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawa z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt usługi netto6 400,00 zł
Koszt usługi brutto6 400,00 zł
Koszt godziny netto128,00 zł
Koszt godziny brutto128,00 zł
w tym koszt walidacji netto280,00 zł
w tym koszt walidacji brutto280,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto280,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto280,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mnisza 3, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie

37-700 Przemyśl, ul. Mnisza 3 (zajęcia teoretyczne) 37-700 Przemyśl, ul. Sielecka/ plac manewrowy / miasto Przemyśl i okolice

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Figlarski

Jacek Figlarski

Wykładowca i instruktor nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kat. A, B, B+E, C, C+E, D, T Wykładowca i instruktor od 23 lat Wyższe Wykładowca i instruktor od 23 lat

Zdjęcie Jerzy Kohut

Jerzy Kohut

Wykładowca i instruktor nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kat. A, B, B+E, C, C+E, D, T Wykładowca i instruktor od 22 lat średnie Wykładowca i instruktor od 22 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Beata Bugiera

Beata Bugiera

email: osk.mnisza@intera.eu

tel: (+48) 506 039 645

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Płyta z pełną bazą pytań egzaminacyjnych

Warunki uczestnictwa

- Ukończone 21 lat (możliwość rozpoczęcia kursu na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku),

- Brak przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów ciężarowych,

- Brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów ciężarowych.

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne ustalane są indywidualnie z kursantem po zakończeniu szkolenia teoretycznego.

Ciasteczka>