Usługa - Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E z egzaminem państwowym

Logo Beata Bugiera Ośrodek Szkolenia Kierowców, Karczma

4.6/5 z 136 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E z egzaminem państwowym

Numer usługi 2022/07/26/35447/1483598

Dostawca usług Beata Bugiera Ośrodek Szkolenia Kierowców, Karczma

Miejsce usługi Przemyśl

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 850,00 zł netto

6 850,00 zł brutto

137,00 zł netto za godzinę

137,00 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 50
Data zakończenia rekrutacji: 16-10-2022
Liczba godzin usługi: 50
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawa jazdy kat. C:

Zajecia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych po 45 minut każda.

Zajęcia teoretyczne obejmują tematyke związaną z przepisami ruchu drogowego, zasadami bezpiecznego poruszania się drogach, przewożenia ładunków, zagrożeniami w ruchu drogowym oraz sytuacjami wyjatkowymi.

Zajęcia praktyczne - 30 godzin po 60 minut każda.

Zajęcia praktyczne realizowane są na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E:

Szkolenie obejmuje łacznie 140 godzin, w tym:

Część podstawowa 97 godzin zajęć teoretycznych,

Część specjalistyczna 43 godziny, w tym:

33 godziny zajęć teoretycznych,

8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

2 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem płyty poślizgowej w warunkach specjalnych lub 1 godzina zajęć praktycznych z wykorzystaniem symulatora jazdy w warunkach specjalnych.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest uzyskanie umiejętności prowadzenia pojazdów ciężarowych kategorii C.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawa z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt usługi netto6 850,00 zł
Koszt usługi brutto6 850,00 zł
Koszt godziny netto137,00 zł
Koszt godziny brutto137,00 zł
w tym koszt walidacji netto280,00 zł
w tym koszt walidacji brutto280,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto280,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto280,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mnisza 3, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie

37-700 Przemyśl, ul. Mnisza 3 (zajęcia teoretyczne) 37-700 Przemyśl, ul. Sielecka/ plac manewrowy / miasto Przemyśl i okolice

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Figlarski

Jacek Figlarski

Wykładowca i instruktor nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kat. A, B, B+E, C, C+E, D, T Wykładowca i instruktor od 23 lat Wyższe Wykładowca i instruktor od 23 lat

Zdjęcie Jerzy Kohut

Jerzy Kohut

Wykładowca i instruktor nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kat. A, B, B+E, C, C+E, D, T Wykładowca i instruktor od 22 lat średnie Wykładowca i instruktor od 22 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Beata Bugiera

Beata Bugiera

email: osk.mnisza@intera.eu

tel: (+48) 506 039 645

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Płyta z pełną bazą pytań egzaminacyjnych

Warunki uczestnictwa

- Ukończone 21 lat (możliwość rozpoczęcia kursu na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku),

- Brak przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów ciężarowych,

- Brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów ciężarowych.

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne ustalane są indywidualnie z kursantem po zakończeniu szkolenia teoretycznego.

Ciasteczka>