Usługa - Planowanie kampanii marketingowej w oparciu o brief strategiczny klienta

Logo Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

4.5/5 z 193 ocen

Tytuł Planowanie kampanii marketingowej w oparciu o brief strategiczny klienta

Numer usługi 2022/07/12/20754/1470517

Dostawca usług Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Marketing

PLN

2 500,00 zł netto za osobę

3 075,00 zł brutto za osobę

125,00 zł netto za osobogodzinę

153,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • Pracownicy szeroko rozumianych agencji komunikacyjnych, w tym domów mediowych, agencji reklamowych, PR, czy digital / interaktywnych.
 • Pracownicy mediów, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych. Z działów marketingu, sprzedaży, jak i kontentu.
 • Szkolenie przeznczone jest dla pracowników średniego i niższego szczebla posiadających już pewne doświadczenie w pracy (min. 1 rok).
Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 11-10-2022
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Brief kliencki w procesie tworzenie efektywnej komunikacji marketingowej - czyli od strategii marki do koncepcji egzekucyjnej

 • czym jest brief
 • miejsce briefu w całości działań marketingowych
 • rola birefu
 • „brief niejedno ma imię” – od briefu marketingowego do kreatywnego – rola / cechy / różnice

2. Proces efektywnego briefowania agencji – proces pracy z agencjami komunikacyjnymi: briefing, de-brief, prezentacaj, weryfikacja rekomendacji.

3. Brief kliencki (marketingowy) – co wiedzieć musimy aby rozpocząć pracę?

 • kluczowe pytania na które odpowiada brief / kluczowe części briefu -> od problemu do „osoby odpowiedzialnej”
 • brief jako dokument
 • praca nad poszczególnymi częściami briefu klienckiego
 • błędy i dobre praktyki – praca nad przykładowymi briefami

4. Spotkanie briefujące w praktyce

 • warsztat – spotkanie biedujące klient - agencja

5. Brief a plan komunikacyjny – przełożenie założeń na plan działań

 • cele jako podstawa planowania – od celów do KPI
 • narzędzia komunikacji odpowiadające na cele
 • ścieżka konsumencka jako narzędzie planowania komunikacji

6. Tworzenie brief’u egzekucyjnego / kreatywnego

 • brief jako narzędzie pracy wewnętrznej i  inspirowania koncepcji egzekucyjnych
 • „jedna strona” – co musi znaleźć się w tym dokumencie?
 • warsztat z tworzenia briefu

7. W odpowiedzi na brief – praca nad planem i komunikacją odpowiadającą na stworzony brief egzekucyjny

8. Podsumowanie, Q & A

20% teorii, 80 % parktyki.

W czasie szkolenia uczestnicy poznają przykłady prawidłowych i nieprawidłowych działań w zakresie projektowania strategii wraz z omówieniem ich skuteczności i efektywności.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Brief kliencki w procesie tworzenie efektywnej komunikacji marketingowej - czyli od strategii marki do koncepcji egzekucyjnej // miniwykład z elementami warsztatu.
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Proces efektywnego briefowania agencji – proces pracy z agencjami komunikacyjnymi: // miniwykład + praca warsztatowa
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Brief kliencki (marketingowy) - praca nad poszczególnymi częściami briefu klienckiego - od problemu do „osoby odpowiedzialnej” - kluczowe pytania na które odpowiadać musi brief
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Brief kliencki a plan komunikacyjny - cele jako podstawa pracy koncepcyjnej – od celów do KPI - narzędzia komunikacji odpowiadające na cele i zadania na danym etapie ścieżki konsumenckiej
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie briefujące w praktyce - błędy i dobre praktyki - praca nad przykładowymi briefami // praca warsztatowa
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Brief egzekucyjny/kreatywny w teorii i praktyce - proces pracy, brief marketignowy, a brief egzekucyjny jako narzędzie pracy wewnętrzne – co musi znaleźć się w tym dokumencie?
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca nad briefem egzekucyjnym – warsztat z tworzenia briefu i jego podstawowych części – cz.1 // praca warsztatowa
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Brief jako narzędzie weryfikacji - kryteria oceny, brief jako podstawa oceny - „druga strona briefu” – czyli od „must” do „nice to have” // miniwykład + praca warsztatowa
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Praca nad briefem egzekucyjnym – warsztat z tworzenia briefu i jego podstawowych części – cz.2 // praca warsztatowa
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
W odpowiedzi na brief – praca nad planem i komunikacją odpowiadającą na stworzony brief egzekucyjny // warsztat + PODSUMOWANIE
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie przez uczestnika umiejętności koniecznych do prawidłowego i sprawnego tworzenia konceptu i planu działań komunikacyjnych w odpowiedzi na brief kliencki a także tworzenie wewnętrznego briefu kreatywnego/egzekucyjnego jako podstawy do dalszych prac koncepcyjnych.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkolenie wie:

 • jakie jest miejsce i rola briefu klienckiego w procesie pracy nad efektywnymi działaniami komunikacyjnymi;
 • z jakich elementów powinien składać się efektywny brief kliencki;
 • jaka wiedza jest konieczna do rozpoczęcia dalszej pracy nad koncepcją egzekucyjną? Bez czego nie można zacząć sensownej pracy?
 • jak przełożyć założenia z briefu na efektywny koncept komunikacyjny.

Uczestnik po zajęciach potrafi:

 • przeprowadzić proces briefowania / de-briefu z klientem tak aby zdobyć pełną wiedzę konieczną do dalszej pracy;
 • zinterpretować odpowiednio brief kliencki i przygotować założenia do dalszej pracy koncepcyjnej;
 • stworzyć założenia do efektywnych działań komunikacyjnych w oparciu o brief kliencki.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja efektów kształcenia następuje na podstawie prac zrealizowanych przez uczestników w części warsztatowej szkolenia.

 • przyswojenie wiedzy na temat roli briefu
 •  przyswojenie wiedzy o głównych elementach briefu
 • przyswojenie wiedzy o tym co konieczne do rozpoczęcia pracy nad komunikacją
 • umiejętność efektywnej pracy w oparciu o brief
 • umiejętność efektywnej pracy w procesie briefowania
 • Ćwiczenia praktyczne będą obejmować m.in.

  • debaty, prezentacje – dyskusję grupową, feedback grupy i trenera , symulacje, analizę dowodów, obserwację.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 075,00 zł
Koszt osobogodziny netto125,00 zł
Koszt osobogodziny brutto153,75 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Samek

Marcin Samek

18 lat pracy w komunikacji marketingowej. Dyrektorem działu strategii i social media w McCann Worldgroup. Pracował m.in. dla Mastercard, IKEA, Bank Pekao SA, KFC, Książęce, Lech, Coca-Cola, Wyborowa, Delicje, Peugeot czy Samsung. Wykładowca w Szkole Strategii Marki SAR. Prelegent podczas różnych konferencji branżowych, m.in. Kongresu Badawczego PTBRiO, CMO Summit czy Effie Talks.
Juror konkursu Effie, a także przewodniczący grupy jurorskiej w Effie 2019.
Staż szkoleniowy z zagadnień związanycy z Planowaniem stategii w oparciu o brief pond 200 h szkoleniowo/doradczych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aneta Jodko, Magdalena Tyszkiewicz

Aneta Jodko, Magdalena Tyszkiewicz

email: szkolenia@sar.org.pl

tel: (+48) 508 309 012

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • W Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR uczą wybitni praktycy rynku
 • Opieramy się o najlepsze casy biznesowe na rynku (Effie, KTR, Innovations)
 • Zapewniamy utorskie programy szkoleniowe uczące myślenia, ale także narzędzi
 • Logika szkoleń odpowiada nowoczesnej wiedzy na temat kompetencji współczesnego menedżera
 • Szkolenie zakończone jest certyfikatem SAR

Organizator ma prawo odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się grupa minimum 10 osób.     
W  trosce o efektywność i najwyższą jakość szkolenia, maksymalna grupa uczestników wynosi 15 osób.
Szkolenie może być nagrywane w celu umożliwienia monitoringu i kontroli przez instytucję nadzorującą realizację usług z dofinansowaniem. Zapisując się na szkolenie uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie będzie dostępne na platformie Zoom lub Teams. Każdy z uczestników dostanie link do szkolenia.
Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - brak
Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować
Uczestnik: dla audio 256 kb/s, Video w wersji HD – 4Mb/s – to górne parametry graniczne.
System dopasowuje się do łącza i działa na każdych dostępnych parametrach.
Wskazane kamera i mikrofon.


Link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu on-line będzie aktywny przez cały okres trwania Kursu.
 

Ciasteczka>