Usługa - Zarządzanie informacją w placówce ochrony zdrowia

Logo FIRMA SZKOLENIOWA FORMATRIX MARCIN FILIPOWSKI

4.7/5 z 360 ocen

Tytuł Zarządzanie informacją w placówce ochrony zdrowia

Numer usługi 2022/07/04/11918/1461979

Dostawca usług FIRMA SZKOLENIOWA FORMATRIX MARCIN FILIPOWSKI

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Zdrowie i Pomoc Społeczna

PLN

1 500,00 zł netto za osobę

1 500,00 zł brutto za osobę

93,75 zł netto za osobogodzinę

93,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Personel zarządzający i administracyjny podmiotów leczniczych

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 23-11-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Dzień 1:

Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania placówką medyczną – specyfika zarządzania placówkami ochrony zdrowia (popyt i podaż w ochronie zdrowia, zasoby w systemie ochrony zdrowia)

Zarządzanie informacją – podstawowe zagadnienia, charakterystyka

Systemy zarządzania informacją i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu informacją.

Zarządzanie informacją jako integralny element zarządzania jakością w placówce medycznej.

Dzień 2:

Przepływ informacji w zakresie dokumentacji medycznej – prowadzenie dokumentacji medycznej w placówce ochrony zdrowia, przekazywanie informacji w zespole terapeutycznym, przekazywanie informacji pacjentowi, udostępnianie dokumentacji medycznej.

Dokumentacja kadrowa i przepływ informacji w zakresie dokumentacji kadrowej.

Dzień 3:

Przepływ informacji w zakresie gospodarki lekowej i materiałowej w placówce ochrony zdrowia, zarządzanie materiałami i lekami, prowadzenie dokumentacji i zakresie gospodarki materiałowej, stany magazynowe, FIFO, FEFO, just in time.

Zarządzanie informacjami o charakterze administracyjnym i technicznym.

Zarządzenia wewnętrzne.

Przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i ich znaczenie dla funkcjonowania placówki ochrony zdrowia.

Obieg informacji w placówce ochrony zdrowia, nadzór nad obiegiem informacji w ochronie zdrowia.

Dzień 4:

Wdrażanie systemów służących właściwemu przepływowi informacji – wybór i projektowanie systemów, przygotowanie do wdrożenia systemów, monitorowanie funkcjonowania systemów służących właściwemu przepływowi informacji w placówce medycznej, wprowadzanie zmian i korekt w zakresie funkcjonowania systemów – informacje teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania placówką medyczną
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie informacją
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Systemy zarządzania informacją i narzędzia
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przepływ informacji w zakresie dokumentacji medycznej
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentacja kadrowa
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przepływ informacji w zakresie gospodarki lekowej i materiałowej w placówce ochrony zdrowia
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy prawa
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Obieg informacji w placówce ochrony zdrowia
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wdrażanie systemów służących właściwemu przepływowi informacji
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Wdrażanie systemów służących właściwemu przepływowi informacji cz. 2
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Wdrażanie systemów służących właściwemu przepływowi informacji cz. 3
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom informacji na temat prawidłowego wdrażania systemu służącego właściwemu przepływowi informacji w placówce ochrony zdrowia – zarówno dotyczącymi pacjentów (dokumentacja medyczna, przekazywanie informacji pomiędzy zespołem terapeutycznym, przekazywanie informacji pacjentom), leków i wyrobów medycznych (gospodarka lekowa), pracowników (dokumentacja pracownicza) oraz pozostałych informacji o charakterze administracyjnym i technicznym.

Efekty uczenia się

Uczesnik po szkoleniu:

- Wie, jak wdrażać systemy służące właściwemu przepływowi informacji.

- Potrafi zarządzać materiałami medycznymi i lekami w placówce medycznej.

- Rozumie istotę i wagę zarządzania informacją w placówce.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W każdym dniu szkolenia nastąpi podsumowanie całości materiału dokonywane grupowo. Po szkoleniu przeprowadzane są wywiady z każdym uczestnikiem kursu. Po zakończeniu usługi uczestnik wypełnia narzędzie ewaluacyjne w postaci ankiety. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto93,75 zł
Koszt osobogodziny brutto93,75 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Sandra Kryska

Sandra Kryska

Doktor nauk medycznych w dziedzinie Zdrowie Publiczne, audytor
wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, w zakresie prawa medycznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z jakością w ochronie
zdrowia, akredytacją placówek medycznych oraz Systemami Zarządzania Jakością.
W latach 2017-2020 koordynator ds. akredytacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu,
w latach 2020-2021 pełnomocnik ds. akredytacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu, gdzie odpowiedzialna była m.in. za współtworzenie procedur postępowania dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów oraz pracowników placówki, współtworzenie oświadczeń i formularzy zgód dla pacjentów uwzględniających przepisy o ochronie danych osobowych, prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu jakości w ochronie zdrowia, praw pacjenta, w tym prawa pacjenta do informacji oraz dotyczące bezpieczeństwa danych medycznych.
Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny i
szkoleniowiec. Autorka oraz współautorka wielu publikacji naukowych
traktujących o problematyce prawnomedycznej oraz związanej z jakością w ochronie zdrowia. Prelegentka na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Od 2020 roku prowadzi szkolenia związane z jakością w placówkach medycznych wspólnie z firmą Formatrix.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Martyna Miska

Martyna Miska

email: martyna.miska@formatrix.pl

tel: (+48) 502 702 435

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w formie elektronicznej. 

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Wymagania systemowe:

  • połączenie internetowe – stacjonarne lub bezprzewodowe (3G lub 4G/LTE)
  • głośniki i mikrofon – wbudowane lub bezprzewodowe (Bluetooth)
  • kamerka internetowa – wbudowana lub bezprzewodowa lub zewnętrzna kamera HD z funkcją nagrywania

Obsługiwane systemy operacyjne:

  • macOS X z macOS 10.7 i późniejsze
  • Windows 10
  • Windows 8 lub 8.1
  • Windows 7
  • Windows Vista z SP1 i późniejsze later
  • Windows XP z SP3 i późniejsze

Niezbędne dodatkowe oprogramowanie potrzebne do udziału w szkoleniu zdalnym: konieczność zainstalowania aplikacji ZOOM. 

Ciasteczka>