Usługa - Zarządzanie danymi w placówce ochrony zdrowia

Logo FIRMA SZKOLENIOWA FORMATRIX MARCIN FILIPOWSKI

4.7/5 z 360 ocen

Tytuł Zarządzanie danymi w placówce ochrony zdrowia

Numer usługi 2022/07/04/11918/1461821

Dostawca usług FIRMA SZKOLENIOWA FORMATRIX MARCIN FILIPOWSKI

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Zdrowie i Pomoc Społeczna

PLN

1 500,00 zł netto za osobę

1 500,00 zł brutto za osobę

93,75 zł netto za osobogodzinę

93,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Personel zarządzający i administracyjny podmiotów leczniczych

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 11-10-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Dzień 1:

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w placówkach medycznych – ochrona danych osobowych pacjentów.

Obowiązki placówki jako administratora danych osobowych – przepisy unijne („RODO”, a przepisy krajowe)

Zasady i obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ochrona danych osobowych a prawa pacjenta, bezpieczeństwo pacjenta i jakość w ochronie zdrowia.

Dzień 2:

Gromadzenie, archiwizacja i zabezpieczenie dokumentacji medycznej (danych).

Możliwość analizy i praktycznego wykorzystania danych medycznych pacjentów – analizy medyczne i ich znaczenie dla funkcjonowania placówki.

Raporty i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego – możliwość analizy i praktycznego wykorzystania w placówce ochrony zdrowia.

Dzień 3:

Mapy potrzeb zdrowotnych – charakterystyka, zawartość, możliwość praktycznego zastosowania w funkcjonowaniu placówki.

Dane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – charakterystyka, zawartość, możliwość praktycznego zastosowania w placówkach ochrony zdrowia.

Raporty i opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia i ich znaczenie w funkcjonowaniu placówki ochrony zdrowia.

Możliwość integrowania danych z wielu systemów.

Dzień 4:

Wyszukiwanie i weryfikacja danych medycznych – problem i wyzwanie dla placówek ochrony zdrowia.

Narzędzia do pozyskiwania i przetwarzania danych w systemie ochrony zdrowia.

Strategie zarządzania danymi i ich wykorzystania.

Audyt i analiza ryzyka w zakresie bezpieczeństwa danych gromadzonych w placówce medycznej.

Ochrona danych osobowych pracowników – obowiązki placówki w zakresie zarządzania danymi pracowników, przetwarzanie danych osobowych, rekrutacja, dokumentacja pracownicza.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w placówkach medycznych
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki placówki jako administratora danych osobowych
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona danych osobowych a prawa pacjenta
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Gromadzenie, archiwizacja i zabezpieczenie dokumentacji medycznej
Data realizacji zajęć
13-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Możliwość analizy i praktycznego wykorzystania danych medycznych pacjentów
Data realizacji zajęć
13-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Raporty i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego
Data realizacji zajęć
13-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Mapy potrzeb zdrowotnych
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Dane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Raporty i opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyszukiwanie i weryfikacja danych medycznych
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Narzędzia do pozyskiwania i przetwarzania danych w systemie ochrony zdrowia
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Audyt i analiza ryzyka w zakresie bezpieczeństwa danych gromadzonych w placówce medycznej
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom informacji na temat możliwości pozyskiwania danych z różnych systemów, w tym z map potrzeb zdrowotnych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, podmiotów leczniczych oraz znaczenia dla funkcjonowania placówki ich umiejętnego integrowania.

Efekty uczenia się

Uczesnik po szkoleniu:

- Umiejętnie integruje dane z wielu systemów, w tym z map potrzeb zdrowotnych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i podmiotów leczniczych.

- Potrafi pracować na zbiorach danych.

- Umie zarządzać efektywnością danych.

- Zna pojęcie danych wrażliwych i zasady administrowania nimi.

- Ma wiedzę nt. przepisów regulujących ochronę danych osobowych w placówce medycznej, również w kontekście regulacji RODO.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W każdym dniu szkolenia nastąpi podsumowanie całości materiału dokonywane grupowo. Po szkoleniu przeprowadzane są wywiady z każdym uczestnikiem kursu. Po zakończeniu usługi uczestnik wypełnia narzędzie ewaluacyjne w postaci ankiety. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto93,75 zł
Koszt osobogodziny brutto93,75 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Sandra Kryska

Sandra Kryska

Doktor nauk medycznych w dziedzinie Zdrowie Publiczne, audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, w zakresie prawa medycznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z jakością w ochronie zdrowia, akredytacją placówek medycznych oraz Systemami Zarządzania Jakością. W latach 2017-2020 koordynator ds. akredytacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu, w latach 2020-2021 pełnomocnik ds. akredytacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu, gdzie odpowiedzialna była m.in. za współtworzenie procedur postępowania dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów oraz pracowników placówki, współtworzenie oświadczeń i formularzy zgód dla pacjentów uwzględniających przepisy o ochronie danych osobowych, prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu jakości w ochronie zdrowia, praw pacjenta, w tym prawa pacjenta do informacji oraz dotyczące bezpieczeństwa danych medycznych. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny i szkoleniowiec. Autorka oraz współautorka wielu publikacji naukowych traktujących o problematyce prawnomedycznej oraz związanej z jakością w ochronie zdrowia. Prelegentka na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Od 2020 roku prowadzi szkolenia związane z jakością w placówkach medycznych wspólnie z firmą Formatrix.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Martyna Miska

Martyna Miska

email: martyna.miska@formatrix.pl

tel: (+48) 502 702 435

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w formie elektronicznej. 

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Wymagania systemowe:

  • połączenie internetowe – stacjonarne lub bezprzewodowe (3G lub 4G/LTE)
  • głośniki i mikrofon – wbudowane lub bezprzewodowe (Bluetooth)
  • kamerka internetowa – wbudowana lub bezprzewodowa lub zewnętrzna kamera HD z funkcją nagrywania

Obsługiwane systemy operacyjne:

  • macOS X z macOS 10.7 i późniejsze
  • Windows 10
  • Windows 8 lub 8.1
  • Windows 7
  • Windows Vista z SP1 i późniejsze later
  • Windows XP z SP3 i późniejsze

Niezbędne dodatkowe oprogramowanie potrzebne do udziału w szkoleniu zdalnym: konieczność zainstalowania aplikacji ZOOM. 

Ciasteczka>