Usługa - Warsztaty efektywnego zarządzania zespołem - szkolenie umiejętności menedżerskich

Logo J.G.Training JADWIGA GWÓŹDŹ

4.2/5 z 67 ocen

Tytuł Warsztaty efektywnego zarządzania zespołem - szkolenie umiejętności menedżerskich

Numer usługi 2022/06/29/26471/1457800

Dostawca usług J.G.Training JADWIGA GWÓŹDŹ

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

1 290,00 zł netto za osobę

1 586,70 zł brutto za osobę

107,50 zł netto za osobogodzinę

132,23 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby zarządzające zespołami (także zdalnymi), niezależnie, czy zaczynają swoją drogę liderską, czy też posiadają wieloletnie doświadczenie. Szkolenie skierowane jest do przywódców, którzy chcą zwiększyć świadomość siebie w roli lidera oraz poznać i przećwiczyć techniki zwiększające ich efektywność.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 13-10-2022
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Wyzwania stojące przed współczesnymi liderami z uwzględnieniem trybu pracy hybrydowej/online

 • wyzwania współczesnego lidera
 • jak przewodzić w sytuacji nieustannej zmiany
 • zmiana jako nieuchronny czynnik wpływający na poziom zaangażowania, motywacji i skuteczności zespołowej
 • czym jest zmiana i jak przebiega – psychologiczne aspekty zmiany
 • jakie działania może podjąć lider, aby przechodzić przez zmiany korzystając ze swoich zasobów i korzystając z siły zespołowej
 • Polska Mapa Motywacji – prezentacja najnowszych badań dotyczących motywatorów w polskich przedsiębiorstwach

2. Budowanie autorytetu szefowskiego

 • szef skuteczny to szef zmotywowany, jak pracować ze sobą samym, kiedy odczuwamy spadek motywacji
 • model błyskawicznej motywacji Pantalona
 • przewodnik po wartościach – jak zbudować swój własny kompas wartości i zarządzać w zgodzie ze sobą
 • reguły szefa – praktyczne narzędzia budowania autorytetu szefowskiego

3. Czym są style osobowości według DISC i jak świadomość siebie wzmacnia poczucie siły liderskiej

 • jakim stylem jestem jako menedżer
 • kluczowe potencjały wynikające z danego stylu
 • jak porozumiewać się z pracownikami o różnorodnych stylach DISC
 • jakie wartości do zespołu wnoszą osobowości: czerwona, żółta, zielona i niebieska
 • dlaczego znajomość osobowości ma tak wielkie znaczenie dla efektywnej współpracy
 • czynniki motywujące i demotywujące z perspektywy pracownika i menedżera
 • kluczowe bariery i lęki w pracy z pracownikami z poszczególnych stylów
 • identyfikacja kluczowych obszarów rozwojów – co ja, jako menedżer, mogę z tym zrobić
 • jak wykorzystać mocne strony, a jak zniwelować słabe

4. Planowanie, delegowanie i monitorowanie pracy zdalnej/hybrydowej

 • deficyty zarządzania bez kontaktu osobistego – jak je wyeliminować
 • praktyczne metody planowania i organizacji zadań w ramach pracy zdalnej
 • jakie zadania i kompetencje delegować na pracowników, aby efektywnie zarządzać zespołem
 • delegowanie zadań – jak, komu (ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice podczas delegowania zadań w zależności od pracownika, np. pracownikowi z dużym doświadczeniem a nowozatrudnionemu, pracownikom ze spadkiem zaangażowania itp.)
 • trudności i błędy w delegowaniu – jak sobie z nimi poradzić i czego unikać
 • sposoby monitorowania pracy zdalnej – jak weryfikować, oceniać i egzekwować zdalnie

5. Konstruktywna komunikacja budująca poczucie zaangażowania i odpowiedzialności

 • wyrażenie empatycznego zrozumienia
 • błędy poznawcze związane z postrzeganiem innych ludzi i ich oceną
 • jak to jest z tą „prawda obiektywną” w ocenianiu
 • wyrażanie własnych opinii a nie sądów
 • fakty a opinie w komunikacji z pracownikami – ćwiczenia wyrażania komunikatu Ja
 • techniki coachingowe jako narzędzie do budowania odpowiedzialności i zaangażowania pracownika
  • słuchanie
  • zadawanie pytań
  • stworzenie przestrzeni do kreatywności i podejmowania decyzji
 • model GROW
 • modele informacji zwrotnej – ćwiczenia praktyczne

6. Zmiana i nieprzewidywalność jako czynnik determinujący rzeczywistość biznesową

 • środowisko VUCA w jakim obecnie żyjemy (zmienność, nieprzewidywalność – ciągła zmiana)
 • dlaczego przechodzimy na system pracy hybrydowej – analiza szans i zagrożeń dla lidera i zespołu
 • psychologiczne aspekty zmiany, czyli dlaczego boimy się zmiany
 • fazy zmiany i działania lidera na każdym etapie
 • postawy wobec zmiany – jak je identyfikować i na nie wpływać
 • opór – dlaczego powstaje, jak sobie z nim radzić
 • postawa lidera kluczem dla powodzenia zmiany
 • narzędzia wspierające zmianę

 7. Odporność na stres i radzenie sobie z emocjami

 • dlaczego się stresujemy i jak to na nas działa
 • jak nasz mózg reaguje na stres
 • czym są stresory i jak je rozpoznawać
 • zarządzanie emocjami jako jeden z istotniejszych obszarów odporności psychicznej
 • mierzenie się z własnymi emocjami i rozpoznawanie ich
 • układ „zimny” i „gorący” – poznaj go i odzyskaj kontrolę
 • skuteczne strategie pracy z emocjami i stresem

8. Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
Dzień I: Warsztaty efektywnego zarządzania zespołem - szkolenie umiejętności menedżerskich
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
06:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień II: Warsztaty efektywnego zarządzania zespołem - szkolenie umiejętności menedżerskich
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Forma stacjonarna
Tak

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie i wzmocnienie umiejętności niezbędnych do budowania roli efektywnego lidera w zmieniającej się rzeczywistości.

Efekty uczenia się

 • Sprawna realizacja celów biznesowych poprzez nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia roli menedżera w nowoczesnej organizacji.
 • Rozwinięcie posiadanych mocnych stron oraz uświadomienie obszarów do rozwoju w zakresie zarządzania zespołem.
 • Umiejętność zbudowania wizerunku profesjonalnego i efektywnego lidera.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Aktywny udział w szkoleniu oraz ankieta wypełniania po szkoleniu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 290,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 586,70 zł
Koszt osobogodziny netto 107,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 132,23 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Warszawa, woj. mazowieckie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wykładowca szkolenia

Wykładowca szkolenia

Certyfikowany trener umiejętności osobistych i menedżerskich, psycholog, coach i doradca organizacyjny z osiemnastoletnim doświadczeniem w biznesie. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła studia podyplomowe. Zdobyła uprawnienia trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Gromadziła doświadczenia pracując w międzynarodowej korporacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bankowym oraz usług konsultingowych, jako członek zarządu firmy doradczej i specjalista w zakresie nowoczesnych rozwiązań podnoszących efektywność, komfort pracy i zaangażowanie pracowników.

Prowadzi szkolenia w oparciu o aktywne metody uczenia się dorosłych, w tym cykl Kolba, oraz proces grupowy. W ramach projektów szkoleniowych przeprowadza diagnozę potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii IPA (Importance-Performance Analysis), kompleksową ewaluację w oparciu o Nowy Model Kirkpatricka (także z rozszerzeniem Phillipsa z badaniem zwrotu z inwestycji) oraz stosuje narzędzia podnoszące efektywność biznesową szkoleń.

Trener zatwierdzony przez KPRM oraz ekspert KPRM w zakresie tworzenia i wdrażania standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karolina Hajczuk

Karolina Hajczuk

email: szkolenia@jgt.pl

tel: (+48) 228 455 253

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Prezentacja w wersji elektronicznej.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie odbywa sie na plaformie ZOOM. Niezbędnymi wymagami sprzętowymi jest komputer z dostępem do internetu. Minimalna prędkość łącz sieciowego to 512 KB/sek. Nie jest konieczna instalacja na komputerze specjalnego oprogtamowania - wystarczy aktualna wersja przegląrki Google Chrome bądź Mozilla Firefox. Linki do połączenia na szkolenie są ważne jedynie w czasie jego trwania.

Pozostałe wymagania:
Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Łącze internetowe o minimalnej przepustowości do zapewnienia transmisji dźwięku 512Kb/s, zalecane  min. 2 Mb/s oraz min. 1 Mb/s do zapewnienia transmisji łącznie dźwięku i wizji, zalecane min. 2,5 Mb/s.

Ciasteczka>