Usługa - Język angielski biznesowy na poziomie A2 - Kierunek Kariera Zawodowa

Logo Łucja Falfus FACE2FACE

4.4/5 z 995 ocen

Tytuł Język angielski biznesowy na poziomie A2 - Kierunek Kariera Zawodowa

Numer usługi 2022/06/29/12686/1457756

Dostawca usług Łucja Falfus FACE2FACE

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

4 320,00 zł netto

4 320,00 zł brutto

90,00 zł netto za godzinę

90,00 zł brutto za godzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Usługa przeznaczona jest dla osób dorosłych, które wcześniej uczyły się języka angielskiego i posługują się nim na poziomie A1, chcących uzyskać potwierdzenie swych kompetencji językowych w zakresie różnorodnych współczesnych sytuacji biznesowych (przygotowanie do egzaminu TELC biznesowy na poziomie A2).

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 04-07-2022
Liczba godzin usługi: 48
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Kurs obejmuje 48 godzin dydaktycznych 45 minutowych.
 • zajęcia prowadzone będą zgodnie z założeniami Metody Direct, z głównym naciskiem na rózwój komunikacji
 • zajęcia przeprowadzone będa na podstawie podręczników Direct Method for English oraz Angielski w tłumaczeniach Business 1
 • w ramach usługi kursanci otrzymają darmowy dostęp do materiałów szkoleniowych dostępnych na platformie e-learningowej
 • zajęcia prowadzone będą w systemie rotacyjnym przez polskich lektorów oraz native speakers
 • uzupełnieniem kursu będą dodatkowe materiały multimedialne oraz dodatkowe konwersacje w ramach paneli dyskusyjnych organizowanych przez Face 2 Face (panel dostosowany do poziomu językowego kursantów)

Zagadnienia tematyczne:

● czasowniki must or have to do ● czasowniki modalne w formie przeczącej: mustn't or don't have to do ● inne znaczenia czasownika 'get' ● jak zachować się za granicą – różnice kulturowe ● opis sytuacji przyszłych, warunkowych / first conditional ● czasowniki modalne should or could do ● czynności przeszłe ze skutkiem w teraźniejszości / present perfect tense to ● czynności przeszłe, które trwają aż do chwili obecnej / present perfect tense ● nazwy zawodów – kontynuacja ● sport i rozrywka ● symbole fonetyczne, praca z wymową ● choroby, opis symptomów ● przyszłe zamiary, intencje / going to ● użycie would like to do vs want to ● podróżowanie ● środki transportu ● praca i produkty transportowe dialogi sytuacyjne; odprawa celna ● pieniądze i ceny ● słownictwo konieczne przy podejmowaniu decyzji, zmiany zdania ● opis umiejętności '' able to do something'' ● dialogi sytuacyjne: na granicy ●spotkania biznesowe ● przyjmowanie klienta zagranicznego ● rozmowy telefoniczne ●  rozliczenia, transfery, opis produktu  ● język komputerowy i obsługa software'u w wersji anglojęzycznej ● reklama i marketing produktu, sprzedaż i zakupy  ● rozwiązywanie  problemów w pracy  ● organizacja i planowanie ● wyjazdy biznesowe ● rezerwacje hotelu, restauracja  ● redagowanie maili  ● idiomy używane w biznesie ● kreowanie wizerunku firmy  ● budowanie marki ● zarządzanie projektami ● negocjacje cenowe  ● prezentacje biznesowe

Gramatyka

● irregular verbs ● have to ● must & have to ● must not & don't have to ● first conditional ● should ● past participle ● could ● present perfect ● verb form ● irregular verbs ● phonetic chart ● be going to ● would like ● another & other ● so & not ● it & there ● be able to ● second conditional ● want to & would like to ● irregular verbs ● reflexive pronouns ● will ● shall● may & might ● would rather ● already, still & yet ● someone & anyone ● ought to ● can & may ● little/a little & few/a few ● past continuous ● negatives ● passive voice ● 1st & 2nd conditional ● future continuous ● whether & if ● unless ● no future after when, if, unless ● imperative ● short answers ● question tags ● whom ● so & neither/nor ● used to ● had better ● present tenses for the future ● present and past participle ● past simple & present perfect ● present perfect continuous ● phonetic chart

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
05-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:20
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
06-07-2022
Godzina rozpoczęcia
19:50
Godzina zakończenia
21:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
07-07-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
12-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:20
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
13-07-2022
Godzina rozpoczęcia
19:50
Godzina zakończenia
21:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
14-07-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
19-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:20
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
20-07-2022
Godzina rozpoczęcia
19:50
Godzina zakończenia
21:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
21-07-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
26-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:20
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
27-07-2022
Godzina rozpoczęcia
19:50
Godzina zakończenia
21:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
28-07-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
02-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:20
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
03-08-2022
Godzina rozpoczęcia
19:50
Godzina zakończenia
21:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
04-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
09-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:20
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
10-08-2022
Godzina rozpoczęcia
19:50
Godzina zakończenia
21:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
11-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
16-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:20
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
17-08-2022
Godzina rozpoczęcia
19:50
Godzina zakończenia
21:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
18-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:20
Godzina zakończenia
17:50
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
24-08-2022
Godzina rozpoczęcia
19:50
Godzina zakończenia
21:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom A2
Data realizacji zajęć
25-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs języka angielskiego pozwoli wzmocnić poczucie wartości jednostki, która wówczas chętnej będzie podnosiła swoje kwalifikacje korzystając z różnych źródeł, również pozycji anglojęzycznych. Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obcym otworzy przed uczestnikiem nowe możliwości, uświadomi dalsze perspektywy rozwoju poprzez nawiązanie nowych kontaktów, łatwość w podróżowaniu i poznawaniu świata.

Efekty uczenia się

Uczestnik podniesie kompetencje językowe do poziomu A2.

Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej: w języku angielskim potrafi zrozumieć i przekazać proste wypowiedzi z zakresu języka potocznego mające na celu przekazanie prostych informacji dotyczących sytuacji osobistych rodzinnych, podstawowe zwroty wykorzystywane podczas czynności codziennych, przeprowadzić prostą rozmowę mająca na celu przekazanie treści dotyczących zamieszkania, wykonywanego zawodu, preferencji, pracy, opisać i zaprezentować produkt, dokonać płatności w języku angielskim, przeprowadzić rozmowę z klientem dotyczącą reklamacji, przeprowadzić rozmowę ogólną dotyczącą tematów życia codziennego, opisu miejsca, podać kierunki itp, zredagować maila w języku angielskim, przeprowadzić rozmowę na temat awarii i problemów technicznych w pracy, obsługiwać i użytkować programy komputerowe zredagowane w języku angielskim.    

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Po każdym ukończonym module test pisemny sprawdzający wiedzę. Na zakończenie szkolenia test pisemny i ustny z całości przerobionego materiału.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 4 320,00 zł
Koszt usługi brutto 4 320,00 zł
Koszt godziny netto 90,00 zł
Koszt godziny brutto 90,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Justyna Płachta

Justyna Płachta

lektor j. angielskiego, wykształcenie wyższe mgr filologia angielska, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania i różnych grupach wiekowych

Zdjęcie Piotr Bies

Piotr Bies

wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych jak i grupowych dla dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania

Zdjęcie Anna Kuznetsova

Anna Kuznetsova

lektor języka angielskiego, wykształcenie wyższe filologiczne, ponad 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć językowych

Zdjęcie Grzegorz Pawlica

Grzegorz Pawlica

wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych jak i grupowych dla dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Łucja Falfus

Łucja Falfus

email: biuro@face2face.pl

tel: (+48) 604 658 921

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • podręcznik kursowy (dodatkowo płatny)
 • dodatkowe materiały w formie multimedialnej lub kserokopii zapewnia SJ Face 2 Face

Warunki uczestnictwa

Osoby, które chcą skorzystac z kursu języka angielskiego biznesowego na poziomie A2 powinny dokonać zapisu osobiście w Szkole Językowej Face 2 Face w Kętach w godzinach otwarcia sekretariatu; tj pn - pt 13-21.

Warunkiem koniecznym uczęszczania na kurs jest podpisanie umowy na świadczenie usług edukacyjnych z SJ Face 2 Face.

Kurs prowadzony będzie, dla osób, które posługują sie językiem angielskim na poziomie A1. Przydział do grupy odbędzie się na podstawie testu kwalifikacyjnego.

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną Język angielski biznesowy A2 - Kierunek Kariera Zawodowa - egzamin TELC po szkoleniu językowym.

Informacje dodatkowe

Szkolenie przeznaczone dla osób indywidualnych z możliwościa skorzystania z dofinansowania. Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

EGZAMIN WYMAGANY. Język angielski biznesowy poziom A2 - Kierunek Kariera Zawodowa - egzamin TELC po szkoleniu językowym.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

 • Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

  a) platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa - Platforma do wideokonferencji Zoom zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w spotkaniach online z dowolnego urządzenia, PC, Mac, tabletów oraz smartfonów.

  b) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji,

  - Połączenie internetowe - 3G lub 4G/LTE

  - kolumny / słuchawki i mikrofon – wbudowane, USB plug-in lub wireless Bluetooth

  - kamera wbudowana lub USB plug-in

  - procesor min. 1 rdzeniowy 1Ghz, rekomendowany Dual Core 2Ghz lub wyższy

  - pamięć RAM bez min, rekomendowanaGb

  Wymagania systemowe dla komputerów

 • macOS X z macOS 10.7 lub późniejszy
 • Windows XP z SP3 lub późniejszy
 • Linux 6.4 lub późniejszy
 • Wymagania systemowe dla tabletów i smartfonów:

  - Surface PRO 2 lub późniejszy z Win 8.1 lub późniejszy

  - iOS oraz urządzenia z Android

  - urządzenia Blackberry

  c) Wymagania dot. przepustowości łącza

  Przepustowość wykorzystywana przez zoom jest optymalizowana pod kątem najlepszych wydajności w oparciu o sieć uczestników. Automatycznie dostosuje się do środowisk 3G, WiFi lub przewodowych.

  Zalecana przepustowość dla spotkań i webinarów:

  W przypadku połączeń wideo 1: 1:

  600 kb / s (w górę / w dół) dla wysokiej jakości wideo

  1,2 Mb / s (w górę / w dół) dla wideo HD 720p

 • d) Uczestnicy łączą się za pomocą linku o umówionej porze (według harmonogramu usługi). Dane dostępowe niezbędne do monitorowania usługi w czasie rzeczywistym zostaną przekazane Operatorowi. 

Ciasteczka>