Usługa - Kurs operatora koparek jednonaczyniowych kl. I powyżej 25 ton

Logo Centrum Doskonalenia Umiejętności Ewa Jaworska

5/5 z 3 ocen

Tytuł Kurs operatora koparek jednonaczyniowych kl. I powyżej 25 ton

Numer usługi 2022/06/23/38998/1451924

Dostawca usług Centrum Doskonalenia Umiejętności Ewa Jaworska

Miejsce usługi Jarocin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 900,00 zł netto za osobę

3 900,00 zł brutto za osobę

22,41 zł netto za osobogodzinę

22,41 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień państwowych do wykonywania zawodu operatora koparek jednonaczyniowych kl. I

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Liczba godzin usługi: 174
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Kl. III koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

               

L.P. TEMATYKA SZKOLENIA Liczba godz. teorii Liczba godz. prakt.
(1 godz. = 45 min) (1 godz. = 60 min)
PROGRAM NAUCZANIA OPERATORA KOPARKI KLASY I i III powyżej 25 ton
ZAJĘCIA TEORETYCZNE
1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące BHP i ppoż.  1
2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 1
3. Podstawowe zasady higieny pracy. 2
4. Ochrona przeciwpożarowa. 1
5. Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach:
* zajęcia teoretyczne, 1
* ćwiczenia do zajęć teoretycznych. 2
6. Ogólna charakterystyka silników spalinowych. 1
7. Podstawowe urządzenia stosowane w układach rozruchowych silników z zapłonem samoczynnym. 2
8. Obsługa i eksploatacja silników spalinowych ZS. 2
9. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych. 1
10. Ogólne wiadomości o układach napędowych stosowanych w maszynach roboczych. 8
11. Elementy wyposażenia elektrycznego stosowane w maszynach roboczych. 2
12. Podstawowe zasady prawidłowej eksploatacji maszyn. 1
13. Materiały eksploatacyjne. 2
14. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna. 2
15. Zadania operatora w procesie użytkowania maszyn roboczych. 3
16. Ogólna charakterystyka koparek jednonaczyniowych. 1
17. Budowa i zasada pracy układów napędowych i jezdnych stosowanych w koparkach jednonaczyniowych. 2
18. Budowa i zasada pracy układów roboczych stosowanych w koparkach jednonaczyniowych. 2
19. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparek jednonaczyniowych. 2
20. Stosowane systemy sterowania pracą w koparkach jednonaczyniowych. 1
21. Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w  koparkach jednonaczyniowych. 1
22. Ogólne wiadomości o robotach ziemnych wykonywanych koparkami jednonaczyniowymi. 1
23. Podstawowe pojęcia technologiczne związane z robotami ziemnymi wykonywanymi koparkami jednonaczyniowymi. 3
24. Obmiar i obliczanie robót ziemnych wykonywanych koparkami jednonaczyniowymi.  1
25. Techniki pracy koparkami jednonaczyniowymi.  6
26. Ogólna charakterystyka rozwiązań proekologicznych stosowanych w silnikach spalinowych koparek jednonaczyniowych 3
27. Zasada pracy układów i urządzeń zwiększających efektywność pracy koparek jednonaczyniowych. 2
28. Zabezpieczenia kabin FOPS i ROPS stosowanych w koparkach jednonaczyniowych.  1
29. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparek jednonaczyniowych. 2
30. Przypomnienie wiadomości z technologii i organizacji robót ziemnych.  2
31. Ogólne wiadomości dotyczące organizacji robót ziemnych w kontekście regulacji prawnych. 2
32. Technologia i organizacja robót specjalistycznych. 3
33. Obowiązki i odpowiedzialność operatora koparek jednonaczyniowych. 1
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
34. Instruktaż wstępny. 2,5
35. Instruktaż stanowiskowy. 5,5
36. Wykonanie ruchów roboczych bez obciążenia 5
37. Jazda koparką jednonaczyniową. 5
38. Przygotoawnie stanowiska pracy koparki jednonaczyniowej.  7
39. Praca koparką jednonaczyniową.  65
40. Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek. 10
41. Przygotowanie koparki jednonaczyniowej do transportu. 5
42. Sporządzenie dokumentacji eksploatacyjnej.  2
LICZBA GODZIN - RAZEM  66 109
ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE  175
 - LICZBA GODZIN  RAZEM - 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
26-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
27-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
28-07-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
04-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
09-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
11-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
16-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
16-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
17-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
18-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
24-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
25-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
30-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
31-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
01-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
06-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
07-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
08-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
13-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
14-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
15-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
20-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Kurs obsługi koparek jednonaczyniowych kl. I" przygotowuje do samodzielnego działania w zakresie obsługi koparek jednonaczyniowych kl. I zgodnie z zasadami BHP oraz techniką bezpiecznej i ekonomicznej pracy.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

 • Charakteryzuje podstawowe przepisy prawne dotyczące bhp i przepisów pożarowych dotyczących użytkowania koparek jednonaczyniowych, w tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Stosuje podstawowe zasady higieny pracy podczas wykonywania zadań operatora koparek jednonaczyniowych
 • Charakteryzuje zadania operatora w procesie użytkowania maszyn roboczych
 • Rozróżnia rodzaje gruntów i ich podział na kategorie wg trudności ich odspajania
 • Rozróżnia materiały eksploatacyjne
 • Definiuje techniki pracy koparkami jednonaczyniowymi
 • Dokonuje eksploatacji silników spalinowych
 • Przygotowuje koparkę jednonaczyniową do transportu
 • Organizuje stanowisko pracy koparką jednonaczyniową
 • Kontroluje pracę osprzętów koparkowych
 • Definiuje podstawowe urządzenia stosowane w układach rozruchowych silników z zapłonem samoczynnym
 • Wykonuje zadania operatora w procesie użytkowania koparki jednonaczyniowej

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin praktyczny  i teoretyczny (ustny) wykonywany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa  i Górnictwa Skalnego  odbędzie się pod adresem: ul. Bolesława Chrobrego 42, 63-200 Jarocin.

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji ZRK? Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych do robót ziemnych i drogowych (BD.01.) od 1 września 2017r.
Kod kwalifikacji ZRK 3C01700530
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Uprawnienia operatora koparek jednonaczyniowych - po odbyciu obowiązkowego szkolenia i egzaminie - są przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w myśl Rozp. Ministra Rozwoju i Finansów z 11.01.2017 (Dz.U z 20.01.2017r.poz.134)

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Uprawnienia operatora uzyskuje się po zdanym egzaminie przed Komisją IMBiGS

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 22,41 zł
Koszt osobogodziny brutto 22,41 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 50,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 50,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bolesława Chrobrego 42, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie

Zajęcia odbywają się w nowoczesnej placówce edukacyjnej - Do dyspozycji uczestników kursu są modele silników, elementy układów maszyn do robót ziemnych budowlanych i drogowych. Zajęcia praktyczne prowadzone są na własnym poligonie budowlanym z zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Jaworski

Piotr Jaworski

- doświadczenie zawodowe jako instruktor, prowadzenie praktycznej nauki (szkolenia i kursy) na maszyny budowlane oraz Urządzenia Transportu Bliskiego od 2016 roku,

- wykształcenie średnie techniczne, ukończona Szkoła policealna w Jarocinie kierunek Bezpieczeństwo i Higieny Pracy
e-mail:kancelariaconsulting@wp.pl

Zdjęcie Ryszard Trzebowski

Ryszard Trzebowski

- doświadczenie w prowadzeniu nauki teoretycznej na maszyny budowlane od 2016 roku,

- ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu uzyskując w 2010 roku tytuł inżynierski, w 2017 tytuł magistra na kierunku mechanika i budowa maszyn w specjalności technologia maszyn
e-mail: pjawor@op.pl

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewa Jaworska

Ewa Jaworska

email: ewa.jaworska1@op.pl

tel: (+48) 605 990 401

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje materiały dydaktyczne w postaci skryptów oraz opracowania autorskie przygotowane przez wykładowców z zakresu operatora koparek jednonaczyniowych kl. I Uczestnicy otrzymują również materiały piśmiennicze (notatnik + długopis).

Warunki uczestnictwa

Ukończone 18 lat.

Informacje dodatkowe

W harmonogramie podana jest przykładowa data egzaminu. Dokładna data zostanie podana po ustaleniu terminu przez Komisję z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Ze względu na sytuację epidemiologiczą, związaną z covid zapewniamy uczestnikom maseczki ochronne oraz środki do dezynfekcji

Ciasteczka>