Usługa - Angielski B1 w pracy/ Business English / środa 17:00-18:30/ 76 h/ Kraków / Poliglota / Kierunek Kariera Zawodowa, Łap Skilla!

Logo Zygmunt Łenyk Poliglota Szkoła Języków

4.9/5 z 1446 ocen

Tytuł Angielski B1 w pracy/ Business English / środa 17:00-18:30/ 76 h/ Kraków / Poliglota / Kierunek Kariera Zawodowa, Łap Skilla!

Numer usługi 2022/06/23/16109/1451893

Dostawca usług Zygmunt Łenyk Poliglota Szkoła Języków

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 560,00 zł netto za osobę

4 560,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs dla osób dorosłych, które chciałyby rozpocząć naukę języka angielskiego Business English na poziomie B1 i ukończyć poziom B1 uzyskując międzynarodowy certyfikat.

Kurs kierowany również do uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa realizowanego przez WUP w Krakowie.

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 2
Liczba godzin usługi: 76
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie obejmuje 76 godzin lekcyjnych i nastawione jest na uzyskanie przez uczestnika praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim w pracy zawodowej. Szkolenie zawiera m.in tematy z zakresu: prowadzenie korespondencji biznesowej, prowadzenie rozmów telefonicznych w pracy, marketing i reklama, rozmowy handlowe i negocjacje, język prezentacji, podstawowe słownictwo dotyczące finansów, prawa, zarządzania, kierowania, motywowania, rozmowy handlowe, negocjacje, prezentacje, promocja.

Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną i w sposób równomierny rozwijają cztery umiejętności językowe: słuchanie, czytanie , mówienie, pisanie.

Program realizuje standardy, które są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf

Słuchanie

Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.

Czytanie

Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.

Mówienie

Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię - bez uprzedniego przygotowania – włączać się do rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących).

Potrafię łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia.

Pisanie

Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
20-07-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
27-07-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
03-08-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
10-08-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
17-08-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
24-08-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
31-08-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
07-09-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
14-09-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
21-09-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
28-09-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
05-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
02-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
09-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
16-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
23-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
30-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
07-12-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
21-12-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest podniesienie kompetencji w zakresie języka angielskiego w środowisku pracy - Business English. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swój poziom zaawansowania języka angielskiego Business English z poziomu A2 na B1 i ugruntować go. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu z języka angielskiego Business English - TGLS Work Communication English Language Certificate.

Efekty uczenia się

Poziom samodzielności językowej

Osoba posługująca się językiem angielskim Business English na poziomie B1 rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, jak prowadzenie korespondencji biznesowej, prowadzenie rozmów telefonicznych w pracy, marketing i reklama, rozmowy handlowe i negocjacje, język prezentacji, promocja. Zna podstawowe słownictwo dotyczące finansów, prawa, zarządzania, kierowania, motywowania. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja efektów uczenia odbywa się poprzez:

- odgrywanie dialogów (role plays)

- zadania,

- konwersacje,

- krótkie testy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 560,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 560,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Długa 88, 31-146 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia prowadzone w siedzibie Poligloty w Krakowie przy ul. Długiej 88. Sale na I piętrze (winda).

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Aneta Kluska

Aneta Kluska

Lektor języka angielskiego.
2-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego osób dorosłych.
Wykształcenie wyższe.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Fyda

Agnieszka Fyda

email: poliglota@poliglota.pl

tel: (+48) 508 178 357

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują:

  • materiały opracowane przez lektora,
  • kserokopie materiałów własnych Poligloty,
  • podręcznik.

Warunki uczestnictwa

Rozwiązanie testu na stronie poliglota.pl lub w siedzibie szkoły.

Podpisanie umowy z Poliglotą na szkolenie i rozliczenie go bonami.

Informacje dodatkowe

Poliglota w ramach projektów Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz Łap Skilla działa na podstawie umowy z WUP w Krakowie.

Poliglota posiada certyfikat MSUES. 

Ciasteczka>