Usługa - Prowadzenie dokumentacji medycznej

Logo FIRMA SZKOLENIOWA FORMATRIX MARCIN FILIPOWSKI

4.7/5 z 360 ocen

Tytuł Prowadzenie dokumentacji medycznej

Numer usługi 2022/06/15/11918/1445237

Dostawca usług FIRMA SZKOLENIOWA FORMATRIX MARCIN FILIPOWSKI

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Zdrowie i Pomoc Społeczna

PLN

1 500,00 zł netto za osobę

1 500,00 zł brutto za osobę

93,75 zł netto za osobogodzinę

93,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej oraz administracji podmiotów leczniczych . 

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 19-10-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Zawartość dokumentacji medycznej. Rodzaj i zakres dokumentacji medycznej. Oznaczenie podmiotów i osób udzielających świadczeń medycznych.
 • Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej na tle unormowań Ustawy o prawach pacjenta. Udostępnienie dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej.
 • Odpowiedzialność prawna za naruszenie zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej.
 • Dokumentacja medyczna w procesie sądowym.
 • Podstawowe pojęcia związane z ochroną osobowych danych medycznych.
 • Obowiązki informacyjne i uprawnienia informacyjne. Udostępnianie informacji z art. 13 RODO a udostępnianie informacji o prawach pacjenta.
 • Prawo do bycia zapomnianym i przepisy analogiczne, a okresy przechowywania dokumentacji medycznej.
 • Udostępnianie osobowych danych medycznych – udostępnianie informacji o pacjencie za życia i po śmierci pacjenta.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zawartość dokumentacji medycznej.
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Rodzaj i zakres dokumentacji medycznej.
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Oznaczenie podmiotów i osób udzielających świadczeń medycznych.
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Odpowiedzialność prawna
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentacja medyczna w procesie sądowym.
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe pojęcia związane z ochroną osobowych danych medycznych
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki informacyjne i uprawnienia informacyjne
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Udostępnianie informacji z art. 13 RODO a udostępnianie informacji o prawach pacjenta
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo do bycia zapomnianym i przepisy analogiczne
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
udostępnianie informacji o pacjencie za życia i po śmierci pacjenta
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie kluczowych informacji
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik po szkoleniu pozna rodzaj oraz zakres dokumentacji medycznej. Pozna również zasady dostępu pacjenta do dokumentacji medycznej, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Dowie się jaka grozi mu odpowiedzialność prawna za naruszenie zasad przechowywania oraz udostępniania dokumentacji. Uczestnik zapozna się z podstawowymi zasadami RODO w aspekcie dokumentacji medycznej. Uczestnik będzie znał zasady postępowania z dokumentacją pacjenta zmarłego.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu:

- Potrafi prowadzić dokumentację medyczną oraz skutecznie nadzorować ten proces.

- Zna przepisy i regulacje dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej.

- Zna pojęcie danych wrażliwych i zasady administrowania nimi.

- Ma wiedzę nt. przepisów regulujących ochronę danych osobowych w placówce medycznej, również w kontekście regulacji RODO

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W każdym dniu szkoleniu nastąpi podsumowanie całości materiału dokonywane grupowo. Po szkoleniu przeprowadzane są wywiady z każdym uczestnikiem kursu. Po zakończeniu usługi uczestnik wypełnia narzędzie ewaluacyjne w postaci ankiety.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto93,75 zł
Koszt osobogodziny brutto93,75 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr n. med. mgr prawa Anna Rej

dr n. med. mgr prawa Anna Rej

Prawnik, doktor nauk medycznych w dziedzinie Zdrowie Publiczne. Ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia.
Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie medycznym zwłaszcza w obrębie jej zainteresowania są prawa pacjenta, prawa zawodów medycznych, odpowiedzialność prawna personelu medycznego. Wieloletni pracownik naukowo- dydaktyczny, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji o tematyce prawno- medycznej, prelegent na wielu konferencjach o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym.
Wraz z firmą szkoleniową Formatrix przeprowadziła 11 szkoleń w zakresie zarządzania dokumentacją w placówkach medycznych, aspektów prawnych pracy związanych z pracą w placówce medycznej oraz prawa pracy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Martyna Miska

Martyna Miska

email: martyna.miska@formatrix.pl

tel: (+48) 502 702 435

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w formie elektronicznej. 

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Wymagania systemowe:

 • połączenie internetowe – stacjonarne lub bezprzewodowe (3G lub 4G/LTE)
 • głośniki i mikrofon – wbudowane lub bezprzewodowe (Bluetooth)
 • kamerka internetowa – wbudowana lub bezprzewodowa lub zewnętrzna kamera HD z funkcją nagrywania

Obsługiwane systemy operacyjne:

 • macOS X z macOS 10.7 i późniejsze
 • Windows 10
 • Windows 8 lub 8.1
 • Windows 7
 • Windows Vista z SP1 i późniejsze later
 • Windows XP z SP3 i późniejsze

Niezbędne dodatkowe oprogramowanie potrzebne do udziału w szkoleniu zdalnym: konieczność zainstalowania aplikacji ZOOM. 

Ciasteczka>