Usługa - Kurs na uzyskanie dyplomu nurka III klasy

Logo FROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.5/5 z 13 ocen

Tytuł Kurs na uzyskanie dyplomu nurka III klasy

Numer usługi 2022/06/10/11644/1439881

Dostawca usług FROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Elbląg

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

6 000,00 zł netto za osobę

6 000,00 zł brutto za osobę

27,52 zł netto za osobogodzinę

27,52 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kandydaci na nurków zawodowych III klasy

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 15-08-2022
Liczba godzin usługi: 218
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 24 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 856 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: nurek III klasy

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs na nurka III stopnia składa się z: 

 • części teoretycznej (95 godzin szkoleniowa wykładów),
 • praktycznej (123 godziny szkoleniowa ćwiczeń).

1 godzina lekcyjna = 45 minut

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne wymagane programem nauczania.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas przeprowadzania egzaminu wykorzystywany jest sprzęt oraz baza nurkowa używane podczas kursu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Rozpoczęcie kursu. Podstawy prawne
Data realizacji zajęć
05-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy prawne, Fizjopatologia i fizyka nurkowa
Data realizacji zajęć
06-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
07-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
08-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
09-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
10-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
11-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
12-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
13-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
14-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
15-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
16-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
17-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
18-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
19-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
20-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
21-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
22-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
23-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
24-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
25-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
26-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
27-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
28-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
29-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych
Data realizacji zajęć
30-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka wykonywania prac podwodnych, egzamin
Data realizacji zajęć
01-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Ukończenie szkolenia pozwoli na uzyskanie dyplomu nurka III klasy

Efekty uczenia się

Absolwent kursu powinien:

Wykazać się wiedzą z zakresu:

1.      Przepisów regulujących wykonywanie prac podwodnych oraz przepisów porządkowych dotyczących oznakowania miejsc prowadzenia prac podwodnych na wodach morskich i śródlądowych.

2.      Rodzajów, budowy i zasad działania sprzętu nurkowego i wyposażenia bazy prac podwodnych na małych głębokościach oraz narzędzi do prac podwodnych.

3.      Procedur prac podwodnych oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych na małych głębokościach.

4.      Sposobów przeliczania jednostek fizycznych.

5.      Tabel i procedur dekompresji dotyczących wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach.

6.      Zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wykazać się umiejętnościami z zakresu:

1.      Kompletowania i przygotowania do użycia sprzętu nurkowego.

2.      Przygotowywania do użycia wyposażenia bazy prac podwodnych na małych głębokościach i posługiwania się narzędziami do prac podwodnych.

3.      Wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach, z wykorzystaniem sprężonego powietrza.

4.      Odszukiwania zatopionych przedmiotów lub małych obiektów.

5.      Wykonywania prac montażowych i demontażowych pod powierzchnią wody.

6.      Wykonywania inspekcji podwodnej dna, budowli hydrotechnicznej albo jednostki pływającej.

7.      Wykonywania prac polegających na odcinaniu pod powierzchnią wody części konstrukcyjnej za pomocą narzędzi lub metodą ultratermiczną.

8.      Przeliczania jednostek fizycznych ciśnienia i objętości, wyporności, mocy i oświetlenia.

9.      Obliczania czasu dekompresji nurka przy pracach pod powierzchnią wody na małych głębokościach.

10.    Zagrożeń występujących w miejscu wykonywania prac podwodnych.

11.    Wykonywania dezynfekcji i konserwacji sprzętu nurkowego.

12.    Posługiwania się linami.

13.    Nadawania i odbierania awaryjnych sygnałów porozumiewania się pod powierzchnią wody.

14.    Podejmowania czynności ratowniczych w warunkach awaryjnych.

15.    Oznakowania na powierzchni wody miejsca wykonywania prac podwodnych.

16.    Wyposażenia bazy prac podwodnych w zależności od charakteru wykonywanych prac.

17.    Obsługi tablicy rozdzielczej czynnika oddechowego.

18.    Udzielania pierwszej pomocy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Podczas trwania szkolenia będzie dokonywana bieżąca ocena poszczególnych kursantów, oraz wykonanie następujących zadań zaliczających wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.

Zadania zaliczeniowe powinny zostać zapisane w formie obrazu i dźwięku na informatycznym nośniku danych.

Egzaminy wewnętrzne: teoretyczny i praktyczny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie KKZ

B.13. - Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 27,52 zł
Koszt osobogodziny brutto 27,52 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Sulimy 1/226, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia teoretyczne: sala wykładowa w Elblągu ul. Stanisława Sulimy 1. Zajęcia praktyczne: Port Elbląg, basen treningowy ul. Stanisława Sulimy 1, Port Gdańsk, Jezioro Wdzydze, Wdzydze Tucholskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Chojda

Jacek Chojda

Prace podwodne
30 lat
wyższe
Przeprowadzone 14 kursów na Dyplom nurka III klasy

Zdjęcie Grzegorz Gniwkiewicz

Grzegorz Gniwkiewicz

Prace podwodne
16
Wyższe
Przeprowadzone 12 kursów na Dyplom nurka III klasy

Zdjęcie Rafał Kamil Jaworski

Rafał Kamil Jaworski

15 lat doświadczenia w pracach podwodnych
14 przeprowadzonych kursów nurka zawodowego

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Maja Żołędziewska

Maja Żołędziewska

email: biuro@frog.elblag.pl

tel: (+48) 608 480 870

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Informacja o materiałach:

 • skrypt.
 • materiały w formie elektronicznej na nośniku, 
 • Baza Prac Podwonych na małych głębokościach

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" - egzamin wymagany do rozliczenia usługi, egzamin państwowy organizowany jest przez Urząd Morski w Gdyni, nie rozliczany bonami. 

Warunki uczestnictwa

 • ukończone co najmniej 18 lat,
 • orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007 nr. 199 poz. 1440) wraz z późniejszymi zmianami.
 • opłata za kurs,
 • posiadanie skafandra suchego do nurkowania.
Ciasteczka>