Usługa - Szkolenie: AZ 104T00 Microsoft Azure Administrator

Logo NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

4.4/5 z 5244 ocen

Tytuł Szkolenie: AZ 104T00 Microsoft Azure Administrator

Numer usługi 2022/06/08/5395/1437832

Dostawca usług NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 240,00 zł netto za osobę

2 240,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów platformy Azure. Administrator Azure wdraża, zarządza i monitoruje tożsamość, ład, magazyn, obliczenia i sieci wirtualne w środowisku chmury. Administrator platformy Azure zapewni odpowiednie zasoby, rozmiar, monitorowanie i dostosowanie zasobów. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 15-09-2022
Liczba godzin usługi: 32
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Każdy uczestnik szkolenia pracuje indywidualnie na udostępnionych zadaniach przez trenera. Po ukończeniu szkolenia ma możliwość utrwalenia zadań oraz kontaktu z trenerem, co pozwoli na lepsze przyswojenie programu szkolenia. 


Szkolenie zawiera 32 godziny zegarowe.


Moduł 1: Tożsamość:

 • Azure Active Directory
 • Użytkownicy i grupy

Moduł 2: Zarządzanie i zgodność:

 • Subskrypcje i konta
 • Azure Policy
 • Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)

Moduł 3: Administracja platformą Azure:

 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal i Cloud Shell
 • Azure PowerShell
 • Szablony ARM

Moduł 4: Wirtualne sieci:

 • Sieci wirtualne
 • Adresowanie IP
 • Grupy zabezpieczeń sieci
 • Azure Firewall
 • Azure DNS

Moduł 5: Łączność między lokacjami:

 • VNet Peering
 • Połączenia VPN Gateway
 • ExpressRoute i sieć WAN

Moduł 6: Zarządzanie ruchem w sieci:

 • Routing sieciowy i punkty końcowe
 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Zarządzanie ruchem

Moduł 7: Azure Storage:

 • Konta magazynu
 • Magazyn obiektów blob
 • Bezpieczeństwo przechowywania
 • Azure Files i File Sync
 • Zarządzanie pamięcią masową

Moduł 8: Maszyny wirtualne Azure:

 • Planowanie maszyn wirtualnych
 • Tworzenie maszyn wirtualnych
 • Dostępność maszyn wirtualnych
 • Rozszerzenia maszyn wirtualnych

Moduł 9: Przetwarzanie bezserwerowe:

 • Plany Usługi Azure App
 • Usługa Azure App
 • Usługa Container
 • Usługa Azure Kubernetes

Moduł 10: Ochrona danych:

 • Kopie zapasowe plików i folderów
 • Kopie zapasowe maszyn wirtualnych

Moduł 11: Monitoring:

 • Azure Monitor
 • Alerty Azure
 • Azure Log Analytics
 • Network Watcher

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1: Tożsamość Moduł 2: Zarządzanie i zgodność
Data realizacji zajęć
20-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3: Administracja platformą Azure Moduł 4: Wirtualne sieci Moduł 5: Łączność między lokacjami Moduł 6: Zarządzanie ruchem w sieci
Data realizacji zajęć
21-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 7: Pamięć Azure Moduł 8: Maszyny wirtualne Azure Moduł 9: Przetwarzanie bezserwerowe
Data realizacji zajęć
22-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 10: Ochrona danych Moduł 11: Monitorowanie
Data realizacji zajęć
23-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje do zarządzania subskrypcjami platformy Azure.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Zarządza subskrypcjami platformy Azure.
 • Zabezpiecza tożsamości.
 • Administrace infrastrukturą.
 • Konfiguruje sieci wirtualne.
 • Zarządza ruchem sieciowym.
 • Wdraża rozwiązania pamięci masowej.
 • Tworzy i skaluje maszyny wirtualne.
 • Wdraża aplikacje internetowe.
 • Tworzy kopie zapasowe.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Walidacja usługi odbędzie się poprzez obserwację postępów uczestnika na podstawie rozwiązywanych ćwiczeń.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 240,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 240,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Ścisławski

Jacek Ścisławski

Ponad 15 lat doświadczenia w realizacji szkoleń IT (Microsoft Certified Trainer). Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi i bazami danych. Prowadzenie szkoleń informatycznych z zakresu Hyper-V, Powershell, MS SQL. Wykształcenie wyższe.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Wiktorko

Monika Wiktorko

email: miktorko@ntg.pl

tel: (+48) 505 096 602

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe).

Warunki uczestnictwa

Warunkiem skorzystania z usług dofinansowanych jest status MMŚP (wyjątkiem jest woj. małopolskie, w którym wsparcie mogą uzyskać również osoby indywidualne). 


Jak skorzystać z usług dofinansowanych? 

Krok 1: Założenie konta indywidualnego i instytucjonalnego w Bazie Usług Rozwojowych. 

Krok 2: Złożenie wniosku do Operatora, który rozdziela środki w Twoim województwie. 

Krok 3: Uzyskanie dofinasowania. 

Krok 4: Zapisanie na szkolenie poprzez platformę BUR. 


Lista operatorów: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie  

Informacje dodatkowe

Podczas szkoleń istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli/audytu usługi przez osoby do tego upoważnione przez PARP.


Usługa będzie realizowana z wykorzystaniem różnych form przekazu (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu), które będą się odbywały podczas trwania szkolenia a ich czas może być uzależniony od wielkości grupy czy potrzeb uczestników.


W cenę szkolenia wliczono:

 • Certyfikat Microsoft
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Gwarancje jakości szkolenia :)

Dlaczego wybrać firmę NT Group Sp. z o.o.? 

 • Realizujemy szkolenia od 2002 roku. 
 • Mamy wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową. 
 • Przeprowadzimy Ciebie przez cały proces pozyskania dofinansowania. 
 • Bezpłatnie pomożemy w uzyskaniu dofinansowania. 
 • Zaproponujemy szkolenia dopasowane do potrzeb Twojej firmy. 
 • Dostarczymy dokumentację szkoleniową, niezbędną do rozliczenia. 
 • Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. 

  www.ntg.pl

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie będzie realizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (nie jest wymagana instalacja aplikacji). Link do spotkania można otworzyć za pomocą przeglądarki i jest aktywny podczas trwania usługi.

Do poprawnego udziału w usłudze uczestnik powinien posiadać komputer z kamerą, mikrofonem, dostępem do Internetu; szybkością pobierania i przesyłania 500 kb/s; aktualną wersje przeglądarki Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari lub Chrome.  Zalecamy posiadanie systemu operacyjnego Windows 10 oraz min. 2 GB RAM pamięci. 

Ciasteczka>