Usługa - Change Management Foundation. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. DOSKAM (XI) - forma zdalna

Logo DOSKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.7/5 z 553 ocen

Tytuł Change Management Foundation. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. DOSKAM (XI) - forma zdalna

Numer usługi 2022/06/08/15157/1437438

Dostawca usług DOSKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 030,00 zł netto za osobę

2 030,00 zł brutto za osobę

92,27 zł netto za osobogodzinę

92,27 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie Change Management Foundation jest skierowane do:

 • członków zespołów pracujących nad inicjatywą zmiany
 • członków zespołów ds. zmian
 • liderów zespołów
 • managerów zmiany
 • agentów zmiany

czyli do osób:

 • odpowiedzialnych za rozpoznawanie potrzeby zmiany i definiowanie tej zmiany w organizacji
 • oceniających gotowość organizacji i jej zdolności do zmian
 • pozyskujących zasoby, planujących zmiany i ocenę ich wpływu
 • opracowujących strategię dla interesariuszy
 • angażujących ludzi w proces zmian
 • komunikujących zmiany
 • zarządzających projektami zmian i pomiarem postępu zmian
 • odpowiedzialnych za podtrzymywanie i osadzanie zmian w organizacji
 • do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Change Management Foundation a następnie certyfikatu Change Management Practitioner.
Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 15-11-2022
Liczba godzin usługi: 22
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Akredytowany program szkolenia i certyfikacji Change Management Foundation został opracowany przez APMG International – brytyjską organizację akredytacyjną we współpracy z The Change Management Institute (CMI) – globalnym, niekomercyjnym stowarzyszeniem menedżerów ds. zmian. Program szkolenia służy rozwinięciu kompetencji efektywnego udziału w zespole ds. zmian, zarządzania zmianą oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego. Szkolenie Change Management Foundation jest adresowane do osób, które biorą udział w inicjatywach zmian, które powinny posiadać praktyczną znajomość kluczowych zasad zarządzania zmianą, które muszą znać stosowaną terminologię i wybrane teorie stojące za praktyką zarządzania zmianą.

Nie ma dodatkowych warunków niezbędnych do spełnienia, by udział w usłudze pozwolił na osiągniecie głównego celu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Dzień 1

 • Wprowadzenie i cele
 • Kontekst zarządzania zmianami
 • Uczenie się przez indywidualne osoby
  • Proces i style uczenia się
  • Pogłębienie nauki
 • Zmiana a osoba indywidualna
  • Modele zmian indywidualnych
  • Motywacja
  • Różnice indywidualne
 • Zmiana a organizacja
  • Metafory organizacji
  • Kultura organizacyjna i zmiany
  • Modele zmian
 • Kluczowe role w procesie zmian organizacyjnych
 • Czynniki wywołujące zmiany
 • Rozwój wizji

Dzień 2

 • Strategia interesariuszy
  • Zasady
  • Identyfikacja i segmentacja interesariuszy
  • Mapy indywidualne osób i mapa empatii
  • Mapowanie interesariuszy
  • Strategie wpływu
 • Komunikacja i zaangażowanie
  • Błędy komunikacyjne
  • Informacja zwrotna i podejścia do komunikacji
  • Komunikowanie o zmianach - czynniki, bariery i podejścia
  • Kanały komunikacji (Push-Pull & Lean-Rich)
  • Planowanie komunikacji

Dzień 3

 • Wpływ zmiany
  • Identyfikacja i ocena wpływu zmian
  • Ocena wpływu interesariuszy
  • Ocena stopnia dotkliwości zmiany
 • Gotowość do zmiany
  • Motywacja do zmian i wspieranie jednostek
  • Sieci agentów zmian
  • Budowanie gotowości do zmian organizacyjnych
  • Budowanie zespołu zmian
  • Plan zarządzania zmianami
  • Przygotowanie się do oporu
 • Powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu Change Management Foundation

Dzień 4

 • Egzamin Change Management Foundation

Podczas szkolenia, poza realizacją precyzyjnie ułożonego programu nauczania, każdy uczestnik będzie mógł otrzymać odpowiedzi na ważne dla siebie pytania z zakresu objętym szkoleniem oraz będzie mieć możliwość czerpać z doświadczeń innych uczestników. Każdy moduł szkoleniowy daje szansę na zdefiniowanie własnych dalszych obszarów rozwojowych.

Szkolenie prowadzone jest w formie online i wykorzystuje interaktywne formy - ćwiczenia, zadania indywidualne, testy, wymiana opinii i doświadczeń, rozmowy na żywo. 

EGZAMIN:

 • Egzamin jest prowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru.
 • Test składa się łącznie z 50 pytań.
 • Czas na rozwiązanie testu wynosi 40 min.
 • Do zaliczenia wymagane jest co najmniej 25 prawidłowych odpowiedzi.
 • Zakres egzaminu obejmuje wszystkie obszary programu nauczania Change Management Foundation przekazywany na akredytowanym szkoleniu.
 • Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

W czasie zajęć przewidziane są przerwy:

 • Dzień 1, 2, 3 - 9:30-9:45, 11:15-11:30, 13:00-13:30

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie i cele. Kontekst zarządzania zmianami. Uczenie się przez indywidualne osoby. Proces i style uczenia się. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
16-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zmiana a osoba indywidualna. Modele zmian indywidualnych. Motywacja. Różnice indywidualne. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
16-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zmiana a organizacja. Metafory organizacji. Kultura organizacyjna i zmiany. Modele zmian. (wykład, ćwiczenie, rozmowa na żywo, czat)
Data realizacji zajęć
16-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kluczowe role w procesie zmian organizacyjnych. Czynniki wywołujące zmiany. Rozwój wizji. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
16-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Strategia interesariuszy. Zasady. Identyfikacja i segmentacja interesariuszy. (wykład, ćwiczenie, rozmowa na żywo, czat)
Data realizacji zajęć
17-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Mapy indywidualne osób i mapa empatii. Mapowanie interesariuszy. Strategie wpływu. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
17-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja i zaangażowanie. Błędy komunikacyjne. Informacja zwrotna i podejścia do komunikacji. Komunikowanie o zmianach - czynniki, bariery i podejścia. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
17-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kanały komunikacji (Push-Pull & Lean-Rich). Planowanie komunikacji. (wykład, ćwiczenie, rozmowa na żywo, czat)
Data realizacji zajęć
17-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wpływ zmiany. Identyfikacja i ocena wpływu zmian. Ocena wpływu interesariuszy. Ocena stopnia dotkliwości zmiany. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
18-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Gotowość do zmiany. Motywacja do zmian i wspieranie jednostek. Sieci agentów zmian. Budowanie gotowości do zmian organizacyjnych. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
18-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie zespołu zmian. Plan zarządzania zmianami. Przygotowanie się do oporu. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
18-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu Change Management Foundation. (rozmowa na żywo, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
18-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin Change Management Foundation
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Change Management Foundation” przygotowuje do efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian oraz skutecznego zarządzania zmianą. Szkolenie przygotowuje do akredytowanego egzaminu Change Management Foundation.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Definiuje i rozwija strategię pomocy jednostkom przejścia przez zmiany, zwiększenia ich motywacji do zmiany i przezwyciężenia oporu w celu osiągnięcia wyznaczonych celów i pożądanych rezultatów zmiany.
 • Definiuje i wyjaśnia sposoby działania organizacji, procesy zmian organizacyjnych i zadania typowych ról, które współpracują ze sobą w celu osiągnięcia skutecznej zmiany.
 • Definiuje kluczowe czynniki wpływające na kulturę organizacyjną i rozpoznaje różne typy procesów zmiany (np. zmiana planowana i zmiana emergentna)
 • Uzasadnia istotne elementy procesu angażowania interesariuszy w inicjatywę zmiany i wiąże to z odpowiednimi strategiami komunikacyjnymi.
 • Ocenia kwestię wpływu inicjatywy zmiany na różne obszary i to jak można zbudować i utrzymać impet tej zmiany.
 • Definiuje kluczowe aspekty budowania efektywnego zespołu ds. zmian przyczyniając się do poprawy jego efektywności.
 • Prezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę.
 • Ocenia świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.
 • Planuje i organizuje przygotowywanie ludzi do zmian oraz wspiera ich naukę i motywację do zmian. Docenia wpływ zmian na organizacje.

W efekcie zdanego egzaminu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat Change Management Foundation potwierdzający zdobycie kwalifikacji z zakresu zarządzania zmianą. W efekcie zdanego egzaminu na poziomie Foundation uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w akredytowanym szkoleniu Change Management Practitioner i do przystąpienia do egzaminu na tym poziomie.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty kształcenia będą weryfikowane na bieżąco przy pomocy mini-testów wiedzy po każdym module oraz zostaną zweryfikowane podczas egzaminu próbnego realizowanego w trakcie zajęć. Dla przystępujących do akredytowanego egzaminu efekty kształcenia zostaną zweryfikowane podczas egzaminu.

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat Change Management Foundation jest wydawany przez międzynarodową organizację akredytacyjną APM Group Ltd w partnerstwie z Change Management Institute (CMI).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację DOSKAM Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego APM Group Ltd.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 030,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 030,00 zł
Koszt osobogodziny netto 92,27 zł
Koszt osobogodziny brutto 92,27 zł
w tym koszt walidacji netto 60,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 60,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 810,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 810,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Wolna-Belska

Katarzyna Wolna-Belska

Certyfikowany Trener AgilePM®. Certyfikowany Trener Scrum Master. Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management.
Doradca, konsultant, coach. Specjalizuje się w metodyce Agile, Zarządzaniu Projektami, Metodzie Scrum, Change Management, Management 3.0, Budowaniem Zespołu, Facylitacją zespołów, Coachingiem zespołowym. Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo-szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej.
Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.
Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert, oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Absolwentka Zarządzania i Marketingu w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Zarządzanie Projektem.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Belski

Marek Belski

email: m.belski@doskam.pl

tel: (+48) 663 310 112

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • Akredytowane materiały szkoleniowe Change Management Foundation w wersji dokumentu pdf do pobrania.
 • Materiały egzaminacyjne:
  • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu (przed egzaminem)
  • Przykładowy formularz egzaminacyjny (przed egzaminem)
  • Test egzaminacyjny rozwiązywany na komputerze
 • po ukończeniu zajęć uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia. Po zdaniu egzaminu międzynarodowego - również stosowny certyfikat wystawiony przez APMG International (w wersji cyfrowej).

Warunki uczestnictwa

•    wypełnienie i odesłanie formularza Umowy-Zgłoszenia Doskam,
•    udzielenie indywidualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
•    zapisanie się na usługę najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem usługi,
•    posiadanie na egzaminie dowodu tożsamości ze zdjęciem,
•    akceptacja warunków uczestnictwa w egzaminie i przestrzegania zasad,
•    w trakcie egzaminu przebywanie w pomieszczeniu bez obecności innych osób,
•    dokonanie rejestracji uczestnika w systemie egzaminacyjnym instytucji certyfikującej - APMG International.

Informacje dodatkowe

 • Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt na adres info@doskam.pl lub tel. 730 005 350 w celu potwierdzenia dostępności miejsca.
 • Firma Doskam Sp. z o.o. jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego w związku z tym jest zwolniona z podatku VAT od prowadzonych przez Firmę szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. 
 • Firma Doskam sp. z o.o. jest akredytowaną przez APMG International organizacją szkoleniową (Accredited Training Organization). Akredytacja dotyczy szkoleń i egzaminów AgilePM®, Change Management, ABC Scrum Master.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niezebrania się grupy 4-osobowej.
 • Osobą prowadzącą szkolenie jest K. Wolna-Belska, egzamin - M. Belski.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa:

 • Szkolenie prowadzone jest za pośrednictwem platformy Zoom.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

 • komputer PC z systemem Operacyjnym Windows 7/8.x/10 albo komputer MacBook z systemem Mac OS X 10.5 lub wyższym,
 •  kamera o rozdzielczości min 640 x 480 pix.,
 • mikrofon i głośnik (zestaw słuchawkowy jest niedozwolony na egzaminie).

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

 • łącze internetowe: min download: 40 Mb/s, upload 8 Mb/s. Łącze winno być stabilne (nie zrywać połączenia).

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

 • przeglądarka internetowa Google Chrome (preferowana) lub Mozilla Firefox w najnowszych wersjach,
 • przeglądarka plików pdf (np. Adobe Acrobat Reader),
 • czytnik plików doc. np. MS Word lub OpenOffice,
 • opcjonalnie - klient (aplikacja) Zoom.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu online:

 • link jest ważny na godzinę przed rozpoczęciem usługi do momentu zakończenia całego szkolenia. Na każdy dzień usługi uczestnik otrzymuje inny link.
Ciasteczka>