Usługa - Szkolenie: AZ 900T00 Podstawy platformy Microsoft Azure

Logo NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

4.4/5 z 5244 ocen

Tytuł Szkolenie: AZ 900T00 Podstawy platformy Microsoft Azure

Numer usługi 2022/06/03/5395/1432807

Dostawca usług NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

980,00 zł netto za osobę

980,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Ten kurs jest odpowiedni dla pracowników IT, którzy dopiero zaczynają pracę z Azure. Ta grupa odbiorców chce poznać ofertę i uzyskać praktyczne doświadczenie w pracy z produktem.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 06-10-2022
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kazdy uczestnik szkolenia pracuje indywidualnie na udosępnianych zadaniach przez trenera. Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma możliwość wykonywania zadań na udostępnionej platformie, co pozwoli na lepsze utrwalenie programu szkolenia.


Szkolenie zawiera 14 godzin zegarowych.


Moduł 1: Opis podstawowych pojęć związanych z platformą Azure:

 • Wprowadzenie do podstaw platformy Azure.
 • Omówienie podstawowych pojęć dotyczących platformy Azure.
 • Opisanie podstawowych składników architektonicznych platformy Azure.

Moduł 2: Opis podstawowych usług platformy Azure:

 • Poznanie usług baz danych i analizy platformy Azure.
 • Poznanie usług obliczeniowych platformy Azure.
 • Poznanie usług magazynowych platformy Azure.
 • Poznanie usług sieciowych platformy Azure.

Moduł 3: Opis podstawowych rozwiązań i narzędzi do zarządzania na platformie Azure:

 • Wybór najlepszej usługi AI dostosowanej do potrzeb.
 • Wybór najlepszego narzędzia, aby pomóc organizacjom w tworzeniu lepszych rozwiązań.
 • Wybór najlepszej usługi monitorowania pod kątem widoczności, wglądu i ograniczania przestojów.
 • Wybór najlepszego narzędzia do zarządzania i konfigurowania środowiska platformy Azure.
 • Wybór najlepszej technologii przetwarzania bezserwerowego odpowiedniej dla danego scenariusza biznesowego.
 • Wybór najlepszej usługi Azure IoT dla danej aplikacji.

Moduł 4: Opis ogólnych funkcji zabezpieczeń i bezpieczeństwa sieci:

 • Ochrona przed zagrożeniami bezpieczeństwa na platformie Azure.
 • Bezpieczna łączność sieciowa na platformie Azure.

Moduł 5: Opis funkcji tożsamości, zarządzania, prywatności i zgodności:

 • Zabezpieczenie dostępu do swoich aplikacji, przy wykorzystaniu usług tożsamości platformy Azure.
 • Utwórzenie strategii zarządzania chmurą na platformie Azure.
 • Sprawdzenie standardów prywatności, zgodności i ochrony danych na platformie Azure.

Moduł 6: Opis zarządzania kosztami platformy Azure i umów dotyczących poziomu usług:

 • Planowanie i zarządzanie kosztami platformy Azure.
 • Wybór odpowiednich usług platformy Azure, przez analizę umów SLA i cyklu życia usługi.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1: Opis podstawowych pojęć związanych z platformą Azure Moduł 2: Opis podstawowych usług platformy Azure Moduł 3: Opis podstawowych rozwiązań i narzędzi do zarządzania na platformie Azure
Data realizacji zajęć
10-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4: Opis ogólnych funkcji zabezpieczeń i bezpieczeństwa sieci Moduł 5: Opis funkcji tożsamości, zarządzania, prywatności i zgodności Moduł 6: Opis zarządzania kosztami platformy
Data realizacji zajęć
11-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestnika do planowania ulepszeń i efektywnego wykorzystania dostępnych narzędzi zarządzania na platformie Azure. Osiągnięcie zakładanych efektów uczestnika pozwoli na wdrożenie korzystnych rozwiązań w organizacji.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Rozróżnia i  charakteryzuje usługi platformy Azure.
 • Wybiera korzystne rozwiązania dla firmy.
 • Definiuje pojęcia: bezpieczeństwo, prywatność, zgodność.
 • Planuje i zarządza kosztami platformy Azure. 
 • Dobiera odpowiednie usugi do potrzeb organizacji.
 • Sprawdza skuteczność wprowadzonych rozwiązań.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Obserwacja postępów uczestnika na podstawie wykonywanych zadań.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 980,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 980,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Ścisławski

Jacek Ścisławski

Ponad 15 lat doświadczenia w realizacji szkoleń IT (Microsoft Certified Trainer). Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi i bazami danych. Prowadzenie szkoleń informatycznych z zakresu : administowania sieciami Windows Server, Hyper-V, Powershell, MS SQL. Wykształcenie wyższe.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Wiktorko

Monika Wiktorko

email: mwiktorko@ntg.pl

tel: (+48) 505 096 602

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe).

Warunki uczestnictwa

Warunkiem skorzystania z usług dofinansowanych jest status MMŚP (wyjątkiem jest woj. małopolskie, w którym wsparcie mogą uzyskać również osoby indywidualne). 


Jak skorzystać z usług dofinansowanych? 

Krok 1: Założenie konta indywidualnego i instytucjonalnego w Bazie Usług Rozwojowych. 

Krok 2: Złożenie wniosku do Operatora, który rozdziela środki w Twoim województwie. 

Krok 3: Uzyskanie dofinasowania. 

Krok 4: Zapisanie na szkolenie poprzez platformę BUR. 


Lista operatorów: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie  

Informacje dodatkowe

Podczas szkoleń istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli/audytu usługi przez osoby do tego upoważnione przez PARP.


W cenę szkolenia wliczono: 

 • Certyfikat Microsoft  
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu 
 • Gwarancje jakości szkolenia :)  

Dlaczego wybrać firmę NT Group Sp. z o.o.? 

 • Realizujemy szkolenia od 2002 roku. 
 • Mamy wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową. 
 • Przeprowadzimy Ciebie przez cały proces pozyskania dofinansowania. 
 • Bezpłatnie pomożemy w uzyskaniu dofinansowania. 
 • Zaproponujemy szkolenia dopasowane do potrzeb Twojej firmy. 
 • Dostarczymy dokumentację szkoleniową, niezbędną do rozliczenia. 
 • Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. 

  www. ntg.pl

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie będzie realizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (nie jest wymagana instalacja aplikacji). Link do spotkania można otworzyć za pomocą przeglądarki i jest aktywny podczas trwania usługi.

Do poprawnego udziału w usłudze uczestnik powinien posiadać komputer z kamerą, mikrofonem, dostępem do Internetu; szybkością pobierania i przesyłania 500 kb/s; aktualną wersje przeglądarki Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari lub Chrome.  Zalecamy posiadanie systemu operacyjnego Windows 10 oraz min. 2 GB RAM pamięci. 

Ciasteczka>