Usługa - Szkolenie: NTG 20761 Zapytania za pomocą języka T-SQL

Logo NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

4.4/5 z 5244 ocen

Tytuł Szkolenie: NTG 20761 Zapytania za pomocą języka T-SQL

Numer usługi 2022/05/26/5395/1424757

Dostawca usług NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 800,00 zł netto za osobę

2 800,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie dla osób,  które administrują bazami danych, deweloperów baz danych lub specjalistów BI.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 13-10-2022
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Całe szkolenie będzie prowadzone zamiennie: część praktyczna (laboratoria) z częścią teoretyczną, którą będzie wykładać trener podczas zajęć. Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym.


Szkolenie zawiera 40 godzin zegarowych.(1 godzina = 45 minut).


Moduł 1: Wprowadzenie do Microsoft SQL Server:

 • Podstawowa architektura SQL Server.
 • Edycje i wersje SQL Server.
 • Rozpoczęcie pracy z SQL Server Management Studio.

Moduł 2: Wprowadzenie do zapytań T-SQL:

 • Wprowadzenie do T-SQL.
 • Zrozumienie zestawów.
 • Zrozumienie logiki predykatów.
 • Zrozumienie logicznej kolejności operacji w instrukcjach SELECT.

Moduł 3: Tworzenie zapytań SELECT:

 • Pisanie prostych instrukcji SELECT.
 • Eliminacja duplikatów przy użyciu DISTINCT.
 • Używanie aliasów kolumn i tabel.
 • Pisanie prostych instrukcji CASE.

Moduł 4: Tworzenie zapytań do wielu tabel:

 • Zrozumienie złączeń.
 • Zapytania z połączeniami INNER.
 • Zapytania z połączeniami OUTER.
 • Zapytania z połączeniami SELF i CROSS.

Moduł 5: Sortowanie i filtrowanie danych:

 • Sortowanie danych.
 • Filtrowanie danych według predykatów.
 • Filtrowanie danych z opcjami TOP i OFFSET-FETCH.
 • Praca z nieznanymi wartościami.

Moduł 6: Praca z typami danych SQL Server 2016:

 • Wprowadzenie do typów danych SQL Server.
 • Praca z typami znakowymi.
 • Praca z danymi daty i czasu.

Moduł 7: Modyfikacja danych za pomocą DML:

 • Dodawanie danych do tabel.
 • Modyfikowanie i usuwanie danych.
 • Generowanie automatycznych wartości kolumn.

Moduł 8: Używanie z wbudowanych funkcji:

 • Pisanie zapytań za pomocą wbudowanych funkcji.
 • Korzystanie z funkcji konwersji.
 • Korzystanie z funkcji logicznych.
 • Używanie funkcji do pracy z NULL.

Moduł 9: Grupowanie i agregacja danych:

 • Korzystanie z funkcji agregujących.
 • Korzystanie z klauzuli GROUP BY.
 • Filtrowanie grup za pomocą klauzuli HAVING.

Moduł 10: Korzystanie z podzapytań:

 • Pisanie samozawierających podzapytań.
 • Pisanie skorelowanych podzapytań.
 • Używanie predykatu EXISTS z podzapytaniami.

Moduł 11: Używanie wyrażeń tabelowych:

 • Używanie widoków.
 • Używanie funkcji tablicowych (Inline TVF).
 • Używanie tabel pochodnych.
 • Używanie wyrażeń tabelowych (Common Table Expression).

Moduł 12: Używanie operatorów zbiorów:

 • Tworzenie zapytań z operatorem UNION.
 • Wykorzystanie EXCEPT oraz INTERSECT.
 • Wykorzystanie APPLY.

Moduł 13: Używanie funkcji Ranking, Aggregate oraz Offset:

 • Tworzenie okienek z wykorzystaniem klauzuli OVER.
 • Przegląd funkcji.

Moduł 14: Przestawianie i grupowanie:

 • Tworzenie zapytań za pomocą PIVOT oraz UNPIVOT.
 • Zastosowanie GROUPING SETS.

Moduł 15: Wykonywanie procedur przechowywanych:

 • Zapytanie o dane za pomocą przechowywanych procedur.
 • Przekazywanie parametrów do procedur przechowywanych.
 • Tworzenie prostych przechowywanych procedur.
 • Praca z Dynamic SQL.

Moduł 16: Programowanie w T-SQL;

 • Elementy programowania T-SQL.
 • Kontrolowanie wykonania programu.

Moduł 17: Wdrażanie obsługi błędów:

 • Wdrażanie obsługi błędów T-SQL.
 • Wdrażanie ustrukturyzowanej obsługi wyjątków.

Moduł 18: Wdrażanie transakcji:

 • Transakcje i silnik bazy danych.
 • Kontrolowanie transakcji.

ANKIETA

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1: Wprowadzenie do Microsoft SQL Server Moduł 2: Wprowadzenie do zapytań T-SQL Moduł 3: Tworzenie zapytań SELECT Moduł 4: Tworzenie zapytań do wielu tabel
Data realizacji zajęć
17-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5: Sortowanie i filtrowanie danych Moduł 6: Praca z typami danych SQL Server 2016 Moduł 7: Modyfikacja danych za pomocą DML Moduł 8: Używanie z wbudowanych funkcji
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 9: Grupowanie i agregacja danych Moduł 10: Korzystanie z podzapytań Moduł 11: Używanie wyrażeń tabelowych Moduł 12: Używanie operatorów zbiorów
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 13: Używanie funkcji Ranking, Aggregate oraz Offset Moduł 14: Przestawianie i grupowanie Moduł 15: Wykonywanie procedur przechowywanych
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 16: Programowanie w T-SQL Moduł 17: Wdrażanie obsługi błędów Moduł 18: Wdrażanie transakcji
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje do tworzenia zapytań w Transact SQL Server.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu tego kursu uczestnik:

 • Opisuje kluczowe możliwości i składniki SQL Server.
 • Opisuje T-SQL, zestawy i logikę predykatów.
 • Opisuje, w jaki sposób SQL Server używa typów danych.
 • Tworzy pojedynczą instrukcję SELECT do tabeli.
 • Tworzy instrukcję SELECT dla wielu tabel.
 • Tworzy instrukcje SELECT z filtrowaniem i sortowaniem.
 • Tworzy instrukcje DML.
 • Tworzy zapytania korzystające z wbudowanych funkcji.
 • Tworzy zapytania agregujące dane, podzapytania/
 • Tworzyć i wdraża widoki oraz funkcje wycenione w tabeli.
 • Używa operatorów zestawów do łączenia wyników zapytań.
 • Tworzy zapytania wykorzystujące funkcje rankingu, przesunięcia i agregacji okien.
 • Przekształca dane, wdrażając pivot, unpivot, rollup i cube.
 • Tworzy i wdraża  procedury składowane.
 • Dodaje konstrukcje programowania, takie jak zmienne, warunki i pętle do kodu T-SQL.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Ocena umiejętności uczestników odbędzie się na podstawie wypełnionych przez uczestników PRE i POST testów na podstawie, których możliwe będzie określenie przyrostu wiedzy zdobytej na szkoleniu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Skurniak

Tomasz Skurniak

Wykształcenie wyższe, min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu kursów z rzeczonej tematyki , doskonała znajomość praktyczna i teoretyczna środowiska informatycznego opartego o systemy operacyjne MS Windows, Netware oraz Unix.
Bardzo dobra znajomość środowiska programistycznego .NET (najnowsze wersje) w tym języków: C# oraz VB. Umiejętność tworzenia aplikacji WinForms jak i WebForms (w tym Ajax, SilverLight, WebServices – WCF, WPF, MVC, MVVM).

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Wiktorko

Monika Wiktorko

email: mwiktorko@ntg.pl

tel: (+48) 505 096 602

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autorskie materiały szkoleniowe - podręcznik - w formie elektronicznej.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem skorzystania z usług dofinansowanych jest status MMŚP (wyjątkiem jest woj. małopolskie, w którym wsparcie mogą uzyskać również osoby indywidualne). 


Jak skorzystać z usług dofinansowanych? 

Krok 1: Założenie konta indywidualnego i instytucjonalnego w Bazie Usług Rozwojowych. 

Krok 2: Złożenie wniosku do Operatora, który rozdziela środki w Twoim województwie. 

Krok 3: Uzyskanie dofinasowania. 

Krok 4: Zapisanie na szkolenie poprzez platformę BUR. 


Lista operatorów: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie  

Informacje dodatkowe

Podczas szkoleń istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli/audytu usługi przez osoby do tego upoważnione przez PARP.


Usługa będzie realizowana z wykorzystaniem różnych form przekazu (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu), które będą się odbywały podczas trwania szkolenia a ich czas może być uzależniony od wielkości grupy czy potrzeb uczestników.


Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności w szkoleniu. 


Szkolenie zawiera 40 godzin dydaktycznych.


Dlaczego wybrać firmę NT Group Sp. z o.o.? 

 • Realizujemy szkolenia od 2002 roku. 
 • Mamy wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową. 
 • Przeprowadzimy Ciebie przez cały proces pozyskania dofinansowania. 
 • Bezpłatnie pomożemy w uzyskaniu dofinansowania. 
 • Zaproponujemy szkolenia dopasowane do potrzeb Twojej firmy. 
 • Dostarczymy dokumentację szkoleniową, niezbędną do rozliczenia. 
 • Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. 

www.ntg.pl


Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie będzie realizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (nie jest wymagana instalacja aplikacji). Link do spotkania można otworzyć za pomocą przeglądarki i jest aktywny podczas trwania usługi.

Do poprawnego udziału w usłudze uczestnik powinien posiadać komputer z kamerą, mikrofonem, dostępem do Internetu; szybkością pobierania i przesyłania 500 kb/s; aktualną wersje przeglądarki Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari lub Chrome.  Zalecamy posiadanie systemu operacyjnego Windows 10 oraz min. 2 GB RAM pamięci. 

Ciasteczka>