Usługa - Szkolenie: WS-011 Windows Server 2019 Administration

Logo NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

4.4/5 z 5234 ocen

Tytuł Szkolenie: WS-011 Windows Server 2019 Administration

Numer usługi 2022/05/19/5395/1418470

Dostawca usług NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 800,00 zł netto

2 800,00 zł brutto

70,00 zł netto za godzinę

70,00 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie dla pracowników IT, którzy mają doświadczenie w pracy z systemem Windows Server.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 08-07-2022
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Każdy uczestnik szkolenia pracuje indywidualnie na udostępnionych zadaniach przez trenera. Po ukończeniu szkolenia ma możliwość utrwalenia zadań oraz kontaktu z trenerem, co pozwoli na lepsze przyswojenie programu szkolenia. 


Szkolenie zawiera 40 godzin zegarowych.


Moduł 1: Omówienie administracji Windows Server:

 • Omówienie zasad i narzędzi administracyjnych Windows Server
 • Wprowadzenie do Windows Server 2019
 • Omówienie Windows Server Core

Moduł 2: Usługi tożsamości w systemie Windows Server:

 • Omówienie usług AD DS
 • Wdrażanie kontrolerów domeny Windows Server
 • Omówienie usługi Azure AD
 • Wdrażanie zasad grupy
 • Omówienie usługi Active Directory Certificate Services

Moduł 3: Usługi infrastruktury sieciowej w systemie Windows Server: 

 • Wdrażanie i zarządzanie DHCP
 • Wdrażanie i zarządzanie usługami DNS
 • Wdrażanie i zarządzanie IPAM

Moduł 4: Serwery plików i zarządzanie pamięcią masową w systemie Windows Server:

 • Woluminy i systemy plików w Windows Server
 • Wdrażanie udostępniania w Windows Server
 • Wdrażanie Storage Spaces w systemie Windows Server
 • Wdrażanie deduplikacji danych
 • Wdrażanie iSCSI
 • Wdrażanie rozproszonego systemu plików

Moduł 5: Wirtualizacja i kontenery Hyper-V w systemie Windows Server:

 • Hyper-V w systemie Windows Server
 • Konfigurowanie maszyn wirtualnych
 • Zabezpieczanie wirtualizacji w systemie Windows Server
 • Kontenery w systemie Windows Server
 • Omówienie Kubernetes

Moduł 6: Wysoka dostępność w Windows Server:

 • Planowanie wdrożenia klastrów pracy awaryjnej
 • Tworzenie i konfigurowanie klastra pracy awaryjnej
 • Przegląd klastrów stretch
 • Wysoka dostępność i rozwiązania do odzyskiwania po awarii z maszynami wirtualnymi Hyper-V

Moduł 7: Odzyskiwanie po awarii w systemie Windows Server:

 • Replika Hyper-V
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie infrastruktury w Windows Server

Moduł 8: Bezpieczeństwo serwera Windows: 

 • Poświadczenia i ochrona dostępu uprzywilejowanego w systemie Windows Server
 • Umacnianie Windows Server
 • JEA w Windows Server
 • Zabezpieczanie i analizowanie ruchu SMB
 • Zarządzanie aktualizacjami  Windows Server

Moduł 9: Usługi pulpitu zdalnego w systemie Windows Server:

 • Wprowadzenie do RDS
 • Konfigurowanie wdrożenia pulpitu opartego na sesji
 • Przegląd osobistych i połączonych wirtualnych pulpitów

Moduł 10: Dostęp zdalny i usługi sieciowe w Windows Server:

 • Omówienie usługi RAS w Windows Server
 • Wdrażanie VPN
 • Wdrażanie NPS
 • Wdrażanie Always On VPN
 • Wdrażanie serwera sieci Web w Windows Server

Moduł 11: Monitorowanie, wydajność i rozwiązywanie problemów:

 • Omówienie narzędzi do monitorowania systemu Windows Server
 • Korzystanie z Performance Monitor
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń w celu rozwiązywania problemów

Moduł 12: Aktualizacja i migracja w Windows Server:

 • Migracja usług AD DS
 • Usługa migracji pamięci
 • Narzędzia migracji systemu Windows Server 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1: Omówienie administracji Windows Server Moduł 2: Usługi tożsamości w Windows Server Moduł 3: Usługi infrastruktury sieciowej w Windows Server
Data realizacji zajęć
11-07-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4: Serwery plików i zarządzanie pamięcią w Windows Server Moduł 5: Wirtualizacja i kontenery Hyper-V w systemie Windows Server Moduł 6: Wysoka dostępność w Windows Serve
Data realizacji zajęć
12-07-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 7: Odtwarzanie awaryjne w Windows Server Moduł 8: Bezpieczeństwo Windows Server 2019
Data realizacji zajęć
13-07-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 9: RDS w Windows Server Moduł 10: Dostęp zdalny i usługi sieciowe w Windows Server
Data realizacji zajęć
14-07-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 11: Monitorowanie, wydajność i rozwiązywanie problemów Moduł 12: Aktualizacja i migracja w Windows Server
Data realizacji zajęć
15-07-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestników do administrowania Windows Server 2019, planowania wdrażania i obsługi systemu Windows Server 2019.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: 

 • Charakteryzuje techniki i narzędzi administracyjnych w systemie Windows Server 2019.
 • Wdraża usługi tożsamości.
 • Zarządza usługami infrastruktury sieciowej.
 • Konfiguruje serwery plików.
 • Zarządza maszynami wirtualnymi za pomocą wirtualizacji Hyper-V i kontenerów.
 • Wdraża rozwiązania wysokiej dostępności i odtwarzania po awarii.
 • Stosuje funkcje bezpieczeństwa, aby chronić krytyczne zasoby.
 • Konfiguruje usługi pulpitu zdalnego.
 • Konfiguruje wdrożenia infrastruktury pulpitu opartej na maszynie wirtualnej.
 • Wdraża dostęp zdalny i usługi sieciowe.
 • Wdraża monitorowania usług i monitorowanie wydajności oraz zastosuj rozwiązywanie problemów.
 • Zarządza aktualizacjami i migracjami związanymi z usługami AD DS i magazynem.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Walidacja usługi odbędzie się na podstawie wypełnionych pre i posttestów przez uczestników.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 2 800,00 zł
Koszt usługi brutto 2 800,00 zł
Koszt godziny netto 70,00 zł
Koszt godziny brutto 70,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Adam Przybysz

Adam Przybysz

Ponad 5 lat doświadczenia w realizacji szkoleń IT (Microsoft Certified Trainer). Posiada wiele lat doświadczenia w administrowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych opartych na urządzeniach Cisco oraz systemach operacyjnych Windows Server, Solaris i Red Hat.Wykształcenie wyższe.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Wiktorko

Monika Wiktorko

email: mwiktorko@ntg.pl

tel: (+48) 505 096 602

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe).

Warunki uczestnictwa

Warunkiem skorzystania z usług dofinansowanych jest status MMŚP (wyjątkiem jest woj. małopolskie, w którym wsparcie mogą uzyskać również osoby indywidualne). 


Jak skorzystać z usług dofinansowanych? 

Krok 1: Założenie konta indywidualnego i instytucjonalnego w Bazie Usług Rozwojowych. 

Krok 2: Złożenie wniosku do Operatora, który rozdziela środki w Twoim województwie. 

Krok 3: Uzyskanie dofinasowania. 

Krok 4: Zapisanie na szkolenie poprzez platformę BUR. 


Lista operatorów: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie  

Informacje dodatkowe

Podczas szkoleń istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli/audytu usługi przez osoby do tego upoważnione przez PARP.


Usługa będzie realizowana z wykorzystaniem różnych form przekazu(ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu), które będą się odbywały podczas trwania szkolenia a ich czas może być uzależniony od wielkości grupy czy potrzeb uczestników.


W cenę szkolenia wliczono:

 • Certyfikat Microsoft
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Gwarancje jakości szkolenia :)

Dlaczego wybrać firmę NT Group Sp. z o.o.? 

 • Realizujemy szkolenia od 2002 roku. 
 • Mamy wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową. 
 • Przeprowadzimy Ciebie przez cały proces pozyskania dofinansowania. 
 • Bezpłatnie pomożemy w uzyskaniu dofinansowania. 
 • Zaproponujemy szkolenia dopasowane do potrzeb Twojej firmy. 
 • Dostarczymy dokumentację szkoleniową, niezbędną do rozliczenia. 
 • Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. 

  www.ntg.pl

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie będzie realizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Link do spotkania można otworzyć za pomocą przeglądarki, nie jest wymagana instalacja aplikacji.

Do poprawnego udziału w usłudze uczestnik powinien posiadać komputer z kamerą, mikrofonem, dostępem do Internetu; szybkością pobierania i przesyłania 500 kb/s; aktualną wersje przeglądarki Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari lub Chrome.  Zalecamy posiadanie systemu operacyjnego Windows 10 oraz min. 2 GB RAM pamięci. 

Ciasteczka>