Usługa - Administracja serwerami Linux / Administracja systemem

Logo Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis s.c. Piela Stanisław, Piela Maciej

4.6/5 z 193 ocen

Tytuł Administracja serwerami Linux / Administracja systemem

Numer usługi 2022/05/19/15310/1418220

Dostawca usług Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis s.c. Piela Stanisław, Piela Maciej

Miejsce usługi Bochnia

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

125,00 zł netto za osobogodzinę

125,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i ich pracowników pracujących w branży IT, którzy chcą nabyć umiejętności administrowania serwerami Linux i wykorzystać ją w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i etatu.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i ich pracowników posiadających podstawową wiedzę z zakresu administrowania serwerami Linux i chcących zwiększyć zakres własnych umiejętności. Udział w usłudze umożliwi uczestnikowi uzupełnienie i uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z obszaru IT.

Ramowy plan kształcenia:

 1. Zaplanowanie i przygotowanie sieci mgmt.
 2. Sieć mgmt konfiguracja vlan.
 3. Firewall mgmt.
 4. Konfiguracja ssh server / klient.
 5. Zarządzanie kluczami klient / server (zabezpieczenia).
 6. Konfiguracja kont i praw usera.
 7. System powiadomień o zdarzeniach w powłoce.

Szkolenie trwa 24 godziny dydaktyczne i realizowane jest w kameralnych grupach, maksymalnie 10-osobowych. Każdy uczestnik stacjonarny ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe, a do uczestników realizujących usługę rozwojową w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, dostarczamy kurierem wyposażenie stanowiska szkoleniowego (po ukończeniu szkolenia sprzęt zostaje odebrany przez kuriera).

Usługa rozwojowa trwa tyle samo godzin zarówno dla osób realizujących ją w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, jak i dla uczestników stacjonarnych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
Zaplanowanie i przygotowanie sieci mgmt. Sieć mgmt konfiguracja vlan. Firewall mgmt. (Wykład, testy, ćwiczenia.)
Data realizacji zajęć
21-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Konfiguracja ssh server / klient. Zarządzanie kluczami klient / server (zabezpieczenia). (Wykład, dyskusja, ćwiczenia, udostępnianie ekrau.)
Data realizacji zajęć
22-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Konfiguracja kont i praw usera. System powiadomień o zdarzeniach w powłoce. (Wykład, dyskusja, ćwiczenia, udostępnianie ekrau, testy.)
Data realizacji zajęć
23-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Administracja serwerami Linux / Administracja systemem.", przygotowuje do samodzielnego i prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie administrowania serwerami Linux z przeznaczeniem administracji systemami.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kształcenia uczestnik:

 • planuje i przygotowuje sieci mgmt,
 • charakteryzuje sieć mgmt,
 • konfiguruje vlan,
 • konfiguruje Firewall mgmt,
 • konfiguruje ssh server / klient,
 • zarządza kluczami klient / server (zabezpieczenia),
 • konfiguruje konta i prawa usera,
 • interpretuje system powiadomień o zdarzeniach w powłoce,
 • ma świadomość stałego podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych
 • planuje dalsze samodzielne działania oraz ma świadomość i umiejętności dot. administracji serwerami w przypadku chęci uzyskania wsparcia z zewnątrz, a także udzielenia wsparcia i kompleksowego doradzania klientom w zakresie administracji systemami w środowisku serwerowym Linux

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Szkolenie zakończone jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest certyfikatem potwierdzającym odbycie kursu i uzyskane efekty kształcenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto125,00 zł
Koszt osobogodziny brutto125,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mirosław Sekuła

Mirosław Sekuła

Obszary specjalizacji: -sieć: DHCP, HTTP, FTP, IP, OSPF, EIGRP, BGP, SMTP, POP3, VPN, VoIP,
ISCSI VRRP, HSRP, HEARTBEAT , -bezpieczeństwo: instalacja i administracja urządzeniami zabezpieczającymi -produkty: Cisco, Huawei, Huawei / Symantec, Vyatta / VyOS, IBM , - system: Windows Server 2003-2016, Linux / Unix oparty na CentOS, Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Red HaT. Starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej – Instytut Informatyki Stosowanej w Elblągu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych administrator systemów w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu. Doświadczenie szkoleniowe zdobyte w firmie Netfront Spółka jawna z siedzibą w Elblągu oraz w firmie Opegieka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu. Wykształcenie wyższe. Ukończone studia inżynierskie: Projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe w Instytucie Informatyki Stosowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz ukończone studia magisterskie: Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych na wydziale Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Artur Kowalewski

Artur Kowalewski

email: akowalewski@notemaster.pl

tel: (+48) 573 436 635

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Całość opracowanych materiałów jest autorska i składa się z: opisów, ćwiczeń, poleceń, komend, procedur i zdjęć. Po zakończeniu kształcenia wszyscy uczestnicy otrzymują materiały w formie skryptu dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Sprzęt i materiały przesłane do uczestnika "zdalnego w czasie rzeczywistym" na czas trwania szkolenia (w celu realizacji części praktycznej szkolenia):

 • jednostka serwerowa z odpowiednim oprogramowaniem

W/w wyposażenie stanowiska szkoleniowego jest przesłane i następnie odebrane od uczestnika "zdalnego w czasie rzeczywistym" po ukończeniu szkolenia za pośrednictwem kuriera.

Informacje dodatkowe

Naszą misją stało się podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności osób świadczących usługi w zakresie administracji serwerami.

Szkolenie nasze jest bardzo szczegółowe, ponieważ zależy nam na przekazaniu jak największej ilości informacji. Łącznie trwa 24 godziny dydaktycznych i trwa przez 3 dni.

Harmonogram uwzględnia łączną liczbę godzin szkolenia, jako 21 godzin zegarowych, ponieważ uwzględnia również przerwy pomiędzy poszczególnymi blokami zajęć (I przerwa - 15 min, II przerwa - 30 min, III przerwa 15 min / 1 dzień)

Usługa docelowo przeznaczona jest dla uczestników chcących ją zrealizować w formie stacjonarnej, jak i dla uczestników, którzy preferują odbycie usługi rozwojowej w formie zdalnej w czasie rzeczywistym.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

 • Do połączenia zdalnego w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami, a trenerem służy program “Zoom Client for Meetings” (do pobrania ze strony https://zoom.us/download).

 • Komputer/laptop z kamerką internetową  z zainstalowanym klientem Zoom, minimum dwurdzeniowy CPU o taktowaniu 2 GHz.

 • Mikrofon i słuchawki (ewentualnie głośniki).

 • System operacyjny MacOS 10.7 lub nowszy, Windows 7, 8, 10, Linux: Mint, Fedora, Ubuntu, RedHat.

 • Przeglądarkę internetowa: Chrome 30 lub nowszy, Firefox 27 lub nowszy, Edge 12 lub nowszy, Safari 7 lub nowsze.

 • Dostęp do internetu. Zalecane parametry przepustowości łącza: min. 5 Mbps - upload oraz min. 10 Mbps - download, zarezerwowane w danym momencie na pracę zdalną w czasie rzeczywistym. Umożliwi to komfortową komunikację pomiędzy uczestnikami, a trenerem.

 • Link umożliwiający dostęp do szkolenia jest aktywny przez cały czas jego trwania, do końca zakończenia danego etapu szkolenia. Każdy uczestnik będzie mógł użyć go w dowolnym momencie trwania szkolenia.

Ciasteczka>