Usługa - KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA W ZAKRESIE PRZEWOZU RZECZY - KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

Logo JÓZEF KRAWCZYK Ośrodek Szkolenia "KRAMEX"

4.5/5 z 1053 ocen

Tytuł KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA W ZAKRESIE PRZEWOZU RZECZY - KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

Numer usługi 2022/05/16/12505/1412898

Dostawca usług JÓZEF KRAWCZYK Ośrodek Szkolenia "KRAMEX"

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 805,00 zł netto za osobę

2 805,00 zł brutto za osobę

15,00 zł netto za osobogodzinę

15,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy uzyskali ( po 10.09.2009 r.) lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

  • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 21 roku życia. - kat. C, C+E

Usługa kierowana jest dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 18-05-2022
Liczba godzin usługi: 187
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 39 g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: w zakresie prawa jazdy kat. C1,C1+E,C,C+E, D1,D1+E,D, D+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA BLOKÓW PROGRAMOWYCH KURSU

Kurs skada się  z minimum 173 godzin lekcyjnych teorii ( na zasadzie e-learningu)  i 10h praktyki z uwzględnieniem płyty poślizgowej bądź symulatora.

Zakres tematyczny kursu  zgodny jest z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i podzielony został na dwie części:

1.CZĘŚĆ PODSTAWOWA:

1

Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania

15

2

Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bez­pieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom

15

3

Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzą­cych nim zasad

15

4

Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy

15

5

Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów

7

6

Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym

10

7

Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych

5

8

Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych

10

9

Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika

5


2.1. CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA: kat.  C, C1, C+E, C1+E  (W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT.C)

1

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasada­mi prawidłowego użytkowania pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii C

18

2

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

10

3

Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów

10

4

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organi­zacji rynku

5

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia. Opłata za egzamin występuje poza systemem bonów szkoleniowych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
23-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
24-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
25-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
26-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
27-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
30-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
31-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
01-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
02-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
03-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
04-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
05-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
06-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
07-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
08-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
09-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
13-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
LEKCJA
Data realizacji zajęć
14-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii:
1) C, C1, C+E, C1+E (W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT.C)
Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem:
-przepisów bezpieczeństwa
-stosowania obowiązują­cych przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środo­wiska.

Efekty uczenia się

Efektem uczestnictwa w szkoleniu będzie zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie racjonalnej i bezpiecznej jazdy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów dla pojazdów kategorii:

1) C, C1, C+E, C1+E 

oraz znajomość obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, umożliwiająca optymalizację i poprawę warunków w środowisku pracy.

Zdobyta przez absolwenta wiedza pozwoli mu również na wykorzystanie jej w warunkach ćwiczeń praktycznych.

ZAKOŃCZENIE KURSU

Absolwent po zaliczeniu obu części kursu i wszystkich zawartych w nich bloków oraz spełnieniu wymagań postawionych w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 151), tj. odbyciu 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 2 godzin zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, posiada uprawnienia do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

testy po każdym zakończnym module, egzamin państwowy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument wydany przez Starostę na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151)

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

DOKUMENT UPRAWNIA DO PRACY NA STANOWISKU ZAWODOWEGO KIEROWCY ODPOWIEDNIO DO UZYSKANYCH UPRAWNIEŃ; POJAZDEM SAMOCHODOWYM POWYŻEJ 3,5 T

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Małopolski Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 805,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 805,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołaja Kopernika 7, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

ZAJĘCIA TEORETYCZNE: pon-pt: SALE WYKŁADOWE UL. BRODZIŃSKIEGO 17, 33-100 TARNÓW, sb-nd: SALA UL. ROGOYSKIEGO 2, 33-100 TARNÓW ZAJĘCIA PRAKTYCZNE -PLAC MANEWROWY UL. BIAŁA ORAZ OBSZAR MIASTA TARNOWA I OKOLICE

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Osienkiewicz

Andrzej Osienkiewicz

TRENER-WYKŁADOWCA -doświadczenie min. 5 lat -przeszkolenie znacznej ilości uczestników na kursach prawa jazdy, -uczestnictwo w okresowych szkoleniach dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy -szkolenie uczestników kursu Kwalifikacja Wstępna doświadczenie min. 10 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Król-Fijałkowska

Joanna Król-Fijałkowska

email: kramex@data.pl

tel: (+48) 146 210 873

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

PODRĘCZNIK: kwalifikacja wstępna - złota edycja

Warunki uczestnictwa

- minimalny wiek:

  • kat. C, C+E -  21 lat
  • orzeczenie lekarskie,
  • orzeczenie psychologiczne.

Informacje dodatkowe

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem.

Zawarto umowe z WUP W Krakowie

W razie nieobecności trenera zastępstwo prowadzi: E.Wszoł lub D. Michalik lub J. Krawczyk

Ciasteczka>