Usługa - NEGOCJOWANIE W PRAKTYCE – Jak Prowadzić Skuteczne Negocjacje Handlowe i Osiągać Swoje Cele? – Akademia Menadżera MŚP [SZKOLENIE STACJONARNE]

Logo Mariusz Tomaszewski MTConsulting

4.9/5 z 1968 ocen

Tytuł NEGOCJOWANIE W PRAKTYCE – Jak Prowadzić Skuteczne Negocjacje Handlowe i Osiągać Swoje Cele? – Akademia Menadżera MŚP [SZKOLENIE STACJONARNE]

Numer usługi 2022/05/16/13873/1412890

Dostawca usług Mariusz Tomaszewski MTConsulting

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 980,00 zł netto za osobę

1 980,00 zł brutto za osobę

123,75 zł netto za osobogodzinę

123,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą nauczyć się skutecznie wywierać wpływ i osiągać swoje cele w negocjacjach z klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami, z uwzględnieniem interesów własnych i partnera negocjacji. Negocjacje handlowe to warsztat kierowany głównie do:

 • przedsiębiorców, właścicieli firm i członków zarządów
 • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub przewidzianych do awansu
 • pracowników działów handlowych
 • sprzedawców, przedstawicieli handlowych, key account manager
 • wszystkich osób, które na co dzień prowadzą negocjacje

Od uczestników szkolenia nie jest wymagana wiedza ani uprzednie doświadczenie związane z negocjacjami handlowymi. Wymagane są natomiast podstawowe umiejętności komunikacyjne.

Szkolenie spełnia kryteria Uniwersalnych Kompetencji Menadżerskich w ramach Programu Akademia Menadżera MŚP.

Realizowana kompetencja: Komunikacja i wykorzystanie informacji -> Negocjowanie.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 31-07-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Negocjowanie w praktyce, polegające na zaspokojeniu interesów stron, przez wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla stron negocjacji i utrzymania pozytywnych kontaktów, to szkolenie dla wszystkich, którzy chcą skutecznie negocjować i osiągać swoje cele negocjacyjne.

Dotyczy ono zarówno negocjacji z klientami i kontrahentami (na zewnątrz organizacji) jak i z pracownikami czy współpracownikami (wewnątrz organizacji). Osiągnięcie celów negocjacyjnych jest celem każdego menadżera i osoby, która coś sprzedaje lub kupuje na co dzień.

Warsztat składa się w 80% z zajęć praktycznych i 20% z części teoretycznej (mini-wykłady). Prowadzony jest przez praktyka - eksperta negocjacji i sprzedaży B2B.

MODUŁY SZKOLENIA

PODSTAWY NEGOCJACJI

 • Definicja, zasady i reguły negocjacyjne
 • Przygotowanie do negocjacji (cel, listy interesów, jakie zastrzeżenia może wysunąć potencjalny partner)
 • Opracowanie dolnej linii poszczególnych kwestii negocjacyjnych, czyli na co nie mogę się zgodzić, a gdzie mogę robić ustępstwa?
 • Dostosowane własnego stylu negocjacji do stylu preferowanego przez drugą stronę
 • Opracowanie różnych wariantów porozumienia

"MARIGOLD" I "PRONESS" - GRA ZE SCENARIUSZEM (NEGOCJACJE 1:1)

 • Perswazyjne techniki przedstawiania argumentów
 • Dobra pozycja otwarcia
 • Jak robić ustępstwa?
 • Jak pozyskiwać informację od Klienta?
 • Kiedy włączać do negocjacji kolejny parametr (istotny dla mnie)?

ZASADY WYWIERANIA WPŁYWU CIALDINIEGO (PREZENTACJE UCZESTNIKÓW)

 • Zasada autorytetu
 • Zasada wzajemności
 • Zasada podobieństwa
 • Zasada niedostępności
 • Zasada zaangażowania i konsekwencji
 • Zasada społecznego dowodu słuszności
 • Jak stosować zasady wywierania wpływu w kontakcie z klientem?

TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA W NEGOCJACJACH

 • Jak pokazać partnerom, że się poważnie traktuje ich zdanie?
 • Komunikowanie emocji i ich klaryfikacja – kiedy warto się do nich odwoływać? (ćwiczenie w parach)
 • Wykształcenie samokontroli dla procesu negocjacji
 • Jak sobie radzić ze stresem w negocjacjach, jak nad nim zapanować? (ćwiczenia indywidualne)
 • Diagnoza typu osobowości partnera negocjacyjnego (i dopasowanie się do niego)
 • Sztuka zadawania pytań - jak szybko dotrzeć do intencji drugiej strony? (ćwiczenie 5 pytań)
 • Sugestie ukryte - perswazyjne formułowanie przekazu.

OBSERWUJ I ANALIZUJ (MINI-WYKŁAD I ĆWICZENIE W PARACH)

 • Rozpoznawanie różnic między zarzutami partnerów negocjacyjnych, a najczęściej stosowanymi wymówkami
 • Jak dobrać najlepsze sposoby reagowania na wymówki?

"NORD WEST" ORAZ "AMAX" (ĆWICZENIA W PARACH)

 • Symulacja negocjacji oparta na scenariuszach i rolach
 • Techniki kreowania nowych potrzeb u klientów / partnerów
 • Przedstawianie klientom / partnerom nowych rozwiązań / możliwości współpracy
 • Jak włączać do negocjacji dodatkowe parametry – realizować sprzedaż wiązaną?

PODSTAWOWY ZASÓB W NEGOCJACJACH (ĆWICZENIE W PARACH)

 • Plan OPK w negocjacjach
 • Określenie Poziomu Optymalnego
 • Określenie Poziomu Pożądanego
 • Określenie Poziomu Koniecznego
 • Jak wykorzystać Plan OPK podczas negocjacji?

"JEDEN NA JEDEN" (SCENKI Z OMÓWIENIEM)

 • Symulacja najczęściej spotykanych rozmów z Klientami / współpracownikami / partnerami w Firmie
 • Schematy wywierania wpływu do różnych sytuacji w rozmowach
 • Taktyki "prowadzenia" rozmówcy do postawionego celu

"MONETY" (GRA SYMULACYJNA)

 • Poznanie zasad negocjacji i własnych nawykowych działań podczas "różnych technik" stosowanych przez partnera negocjacji
 • Jak zachować jasność myślenia i rozwagę w podejmowaniu decyzji, w sytuacjach trudnych podczas negocjacji?

"CO DALEJ"?

 • Co robić po skończonych rozmowach negocjacyjnych?
 • Czy proces negocjacji się kończy wraz z rozmowami?
 • Ustalenie schematu przesłania notatki negocjacyjnej
 • Jak wywierać wpływ na partnera jeśli ten nie odpowiada?

TEST THOMASA KILMANNA

 • Poznanie swoich nawykowych schematów postępowania w sytuacjach konfliktowych
 • 5 strategii działań w sytuacjach negocjacyjnych
 • Strategie na: unikanie, uległość, kompromis, rywalizację i kooperację

AKTYWNE STAWIANIE GRANIC W NEGOCJACJACH (ĆWICZENIE W PARACH)

 • Jak odmawiać, by zachować relacje?
 • Jak odmawiać, by kontynuować proces negocjacji?

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
 • Materiały szkoleniowe i handouty do ćwiczeń

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • Interaktywny mini wykład
 • Case study - symulacja negocjacji
 • Gra ze scenariuszem
 • Ćwiczenia w parach
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Prezentacje uczestników
 • Scenki z omówieniem
 • Test auto diagnostyczny

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Praktyczne sprawdzenie umiejętności i wiedzy na temat negocjowania - case study
 • Symulacja, w ramach której przeprowadza się negocjacje z założonym z góry celem do osiągnięcia

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy negocjacji
Data realizacji zajęć
01-08-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
"Marigold" I "Proness" - gra ze scenariuszem (negocjacje 1:1)
Data realizacji zajęć
01-08-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zasady wywierania wpływu Cialdiniego (prezentacje uczestników) - cz.1
Data realizacji zajęć
01-08-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zasady wywierania wpływu Cialdiniego (prezentacje uczestników) - cz.2
Data realizacji zajęć
01-08-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki aktywnego słuchania w negocjacjach
Data realizacji zajęć
01-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Obserwuj i analizuj (mini-wykład i ćwiczenie w parach)
Data realizacji zajęć
01-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Nord West" oraz "Amax" (ćwiczenia w parach)
Data realizacji zajęć
02-08-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowy zasób w negocjacjach (ćwiczenie w parach)
Data realizacji zajęć
02-08-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
"Jeden na jeden" (scenki z omówieniem)
Data realizacji zajęć
02-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
"Monety" (gra symulacyjna)
Data realizacji zajęć
02-08-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
"Co dalej"?
Data realizacji zajęć
02-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Test Thomasa Kilmanna. Aktywne stawianie granic w negocjacjach (ćwiczenie w parach)
Data realizacji zajęć
02-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie „Negocjowanie w Praktyce – Jak Prowadzić Skuteczne Negocjacje Handlowe i Osiągać Swoje Cele?” przygotowuje uczestników do samodzielnego i skutecznego prowadzenia negocjacji handlowych z uwzględnieniem interesów własnych i partnera negocjacji oraz osiągania wspólnych celów.

Efekty uczenia się

 • tworzy efektywne strategie prowadzenia negocjacji
 • przygotowuje się do każdej rozmowy mając sprecyzowane jasno oczekiwania, cele i strategię negocjacji
 • tworzy efektywną argumentację w trakcie negocjacji
 • diagnozuje etapy w procesie negocjacji
 • korzysta z technik wywierania wpływu w negocjacjach
 • dostrzega impas w negocjacjach i skutecznie sobie z nim radzi
 • tworzy „asertywny efekt pierwszego wrażenia” i wzmacnia pozycję w procesie negocjacji
 • radzi sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami partnera w negocjacjach
 • wpływa na emocje drugiej osoby
 • dostrzega błędy popełniane w negocjacjach i im przeciwdziała
 • asertywnie stawia granice podczas spotkań negocjacyjnych
 • kontroluje negocjacje na poziomie procesu, wywierania wpływu i perswazyjnej argumentacji
 • dostosowuje taktyki stosowane w negocjacjach do przyjętej u partnera strategii
 • radzi sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych
 • dostraja się do swojego partnera w negocjacjach na poziomie werbalnym i niewerbalnym

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadania realizowane podczas szkolenia
 • Zadanie wdrożeniowe po szkoleniu z informacją zwrotną od trenera
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 980,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 980,00 zł
Koszt osobogodziny netto 123,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 123,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Agatowa, 50-005 Wrocław, woj. dolnośląskie

Szkolenie w formule zamkniętej odbywa się w siedzibie przedsiębiorcy lub w innym uzgodnionym miejscu.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Kolasiński

Tomasz Kolasiński

Posiada doświadczenie zawodowe jako handlowiec, menedżer sprzedaży i dyrektor handlowy w branżach elektroniki użytkowej oraz elektryczno-budowlanej. Zarządzał pracą 20-osobowego zespołu doradców techniczno-handlowych oraz pracowników działu sprzedaży i ofertowania. Wdrażał standardy obsługi klienta w takich firmach jak Media Saturn Holding, Perfumeriach Douglas, czy sieci sklepów Centrum Wina. Wdrażał profesjonalne systemy sprzedaży telefonicznej w mBanku
oraz Cardif ARD.
Szkolenia ze sprzedaży i negocjacji prowadzi od ponad 10 lat. W tym czasie przeszkolił ponad 50 firm różnych branż i
wielu handlowców, pracując dla firm. Na salach szkoleniowych spędził ponad 1500 dni szkoleniowych, z czego ponad 500 z zakresu negocjacji. Z jego doświadczenia korzystali pracownicy m.in, takich firm jak: Ambra, Castorama, Ciech, mBank, T-Mobile, Volvo, General Electric i wiele innych.

Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego - Podyplomowe Studium Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim – wydział Zarządzania.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewa Tomczak

Ewa Tomczak

email: ewa.tomczak@mtc.pl

tel: (+48) 662 481 054

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe:

 • podręcznik;
 • skrypt;
 • prezentacja mulitmedialna;
 • materiały ćwiczeniowe:
  - tabele
  - kanwy
  - diagramy
  - wykresy

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formule zamkniętej dla konkretnej firmy w formie szkolenia stacjonarnego lub zdalnego z trenerem na żywo. Skontaktuj się z nami i poproś o indywidualną ofertę.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).

Ciasteczka>