Usługa - McGregor: Kurs angielski zawodowy- KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA- poziom B1 50 godzin

Logo MJP Investments Payne Matthew

4.3/5 z 1224 ocen

Tytuł McGregor: Kurs angielski zawodowy- KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA- poziom B1 50 godzin

Numer usługi 2022/05/14/5906/1412547

Dostawca usług MJP Investments Payne Matthew

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

4 500,00 zł netto za osobę

4 500,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

KURSY SKIEROWANE SĄ DO OSÓB:

  • powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą)
  • powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;
  • pracujący lub prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniający pracowników lub rolnik
  • jesteś związany z Małopolską (mieszkasz tu lub uczysz się lub pracujesz).

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa”

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Liczba godzin usługi: 50
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia indywidualne są dla osób, które już wcześniej miały kontakt z językiem angielskim ogólnym lub biznesowym i uczyły się go przez kilka lat, po których nastąpiła przerwa a obecnie chcą powrócić do nauki; bądź też ukończyły kurs języka angielskiego na poziomie  A2  i chcą  dalej kontynuować naukę. Są dedykowane kursantom, którzy preferują własne tempo pracy dostosowane do ich indywidualnych potrzeb oraz cenią sobie pracę indywidualną z lektorem. Zajęcia indywidualne prowadzone są w formie online. Przed przystąpieniem do kursu weryfikujemy poziom znajomości języka angielskiego poprzez wykonanie testu diagnostycznego w wersji online oraz krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej, która potwierdzi poziom znajomości języka angielskiego. Osoby, które ukończyły w  szkole McGregor kurs języka angielskiego ogólnego lub biznesowego w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, ich poziom jest ustalany na podstawie rekomendacji lektora z poprzedniego kursu.
Sprawdzamy również dyspozycyjność Państwa, abyśmy mogli zaproponować najbardziej odpowiednie dni i godziny zajęć. Zajęcia indywidualne w szkole McGregor skupiają się na komunikacji biznesowej oraz ćwiczeniu mówienia i interakcji potrzebnych w środowisku biznesowym. Dążymy do tego aby kursant jak najszybciej zaczął komunikować się i brał czynny udział w prostych rozmowach i dialogach biznesowych. Równocześnie rozwijamy umiejętności słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz pisania przy równoczesnym utrwalaniu i poznawaniu nowego słownictwa biznesowego oraz struktur gramatycznych na poziomie B1 zgodnie z Państwa potrzebami.  I osadzonymi w środowisku biznesowym
Materiały na zajęcia indywidualne są przygotowane przez lektora i są dostosowane do indywidualnych potrzeb kursanta i wspomagają Państwa proces uczenia się na zajęciach jak również poza nimi. W nauczaniu indywidualnym proponujemy podejście eklektyczne, które umożliwia wybór technik i form pracy odpowiednich dla kursanta. Zalecamy stosowanie wielu różnorodnych technik nauczania, tak aby dotrzeć do kursanta i w pełni wykorzystać jego potencjał. Nasza szkoła szczególny nacisk kładzie na wykształcenie szeroko rozumianej kompetencji komunikacyjnej. Takie podejście prezentuje też powszechnie akceptowany dokument Rady Europy – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej sprzyja taka organizacja procesu dydaktycznego, w której kursant może uczestniczyć w możliwie wielu organizowanych przez lektora sytuacjach biznesowych, które gwarantują wykorzystanie języka  biznesowego w sposób zbliżony do naturalnych sytuacji i komunikowania się w pracy. Praca ta może być również wspomagana przez podejście Task-Based Learning. Kursanci mają osiągnąć określony cel komunikacyjny  w środowisku biznesowym przy użyciu posiadanej wiedzy. Podejściu komunikacyjnym w głównej mierze przeważają ćwiczenia mające charakter aktywizujący np. dialogi, dyskusje, symulacje, odgrywanie roli osadzone w środowisku pracy i biznesu. W zakresie nauczania gramatyki proponujemy stosowanie metody indukcyjnej polegającej na samodzielnym odkrywaniu zjawisk systematycznie pojawiających się w języku biznesowym przez kursanta oraz samodzielnego formułowania hipotez dotyczących reguł gramatycznych.
W zakresie nauczania słownictwa biznesowego proponujemy podejście leksykalne, kładące nacisk na nauczanie i zapamiętywanie wyrazów w kontekście biznesowym  oraz w związkach z innymi wyrazami (np. kolokacje).
Program ten zakłada różne formy interakcji na zajęciach: praca w parach, praca indywidualna na zajęciach oraz w domu. Biorąc pod uwagę, że szkoła McGregor nie rekomenduje jednej słusznej metody nauczania lektor posiada wolność wyboru zadań i technik nauczania odpowiednich dla kursanta w zależności od Państwa aktualnego poziomu rozwoju językowego i potrzeb. Przykładowe techniki nauczania umiejętności językowych wykorzystywane w wymienionych powyżej metodach nauczania języka angielskiego jako języka obcego to: pytania otwarte, dialogi, pytania prawda/fałsz, pytania wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, dryle, symulacje, odgrywanie ról, gry i zabawy komunikacyjne, ćwiczenia z luką informacyjną, dialogi, dyskusje,  dryle, praca z fiszkami osadzone w środowisku biznesowym.

W ramach kursu polecamy i rekomendujemy Państwu regularne zadania domowe w postaci prac pisemnych i/ lub ćwiczeń oraz dodatkowych materiałów przygotowanych i zadawanych przez lektora do utrwalenia materiału przerobionego na zajęciach oraz korzystania z aplikacji wspomagających przyswajanie wiedzy rekomendowanych prze lektora i dopasowanych do indywidualnych potrzeb kursanta.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
19-05-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
24-05-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
26-05-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
02-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
07-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
09-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
14-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
21-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
23-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
28-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
30-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
05-07-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
07-07-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
12-07-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
14-07-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
19-07-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
21-07-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
26-07-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
28-07-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
02-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
04-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
09-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
11-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
16-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
18-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
25-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
30-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
01-09-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
06-09-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
08-09-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
13-09-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
15-09-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
20-09-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
22-09-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
27-09-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
29-09-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
04-10-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
06-10-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
11-10-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
13-10-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
03-11-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
08-11-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
10-11-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
15-11-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Business English B1
Data realizacji zajęć
17-11-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przygotowuje do samodzielnego korzystania z umiejętości mówienia, czytania i słuchania oraz pisania w środowisku biznesowym połączeniu z nabytą wiedzą w zakresie gramatyki i słownictwa biznesowego na poziomie B1 wg ESOKJ w środowisku pracy; zapoznaje kursanta z formatem egzaminu WCELC B1; potwierdza kształtowanie kompetencji społecznych w środowisku biznesowym: przełamanie bariery mówienia, wprowadzenie nawyku myślenia po angielsku oraz samodzielnej pracy nad rozwojem języka biznesowego.

Efekty uczenia się

Umiejętności
Mówienie
Na zakończenie kursu będą Państwo samodzielnie budowali wypowiedzi ustne stosując nabytą wiedzę z zakresu gramatyki oraz słownictwa biznesowego na poziomie B1 umożliwiającą w miarę swobodną komunikacje biznesową osadzoną w środowisku pracy. Będą Państwo podejmowali dialogi biznesowe w określonym celu np small talk, przekazania informacji o sobie i swojej pracy i doświadczeniu itp; przeprowadzali rozmowy telefoniczne biznesowe; przeprowadzali rozmowy i dialogi w środowisku pracy; będą Państwo samodzielnie poprawnie budowali coraz bardziej złożone zdania oraz pytania związane z środowiskiem biznesowym a Państwa wypowiedzi będą coraz bogatsze w treść, słownictwo biznesowe oraz struktury gramatyczne poznane na kursie i osadzone w środowisku biznesowym związanym z Państwa pracą.

Słuchanie:
Słuchanie wymaga ciągłej pracy i nie od razu będą Państwo w stanie zrozumieć i wychwycić wszystkie niezbędne informacje. Potrzebne są ćwiczenia oraz systematyczna praca. Na zakończenie kursu będą Państwo samodzielnie tłumaczyli polecenia lektora prowadzącego zajęcia indywidualne, określali ogólny sens słuchanego materiału osadzonego w środowisku biznesowym; będą Państwo wychwytywali ze słuchu poszczególne informacje takie jak: kiedy, gdzie, o której godzinie, z kim, za ile, co i kto; precyzowali czy podana informacja jest prawdziwa lub fałszywa z odsłuchanym nagraniem osadzonym w środowisku biznesowym.

Czytanie
Po zakończeniu kursu będą Państwo samodzielnie czytali ze zrozumieniem teksty biznesowe takie jak : artykuły, maile biznesowe, strony internetowe biznesowe. Będą Państwo określali główną myśl tekstu biznesowego, podsumowywali tekst biznesowy w kilku zdaniach, precyzowali czy dane zdania są prawdziwe czy fałszywe w odniesieniu do tekstu biznesowego; wychwytywali nowe słowa do samodzielnego sprawdzenia w słowniku i rozwijali swój zakres słownictwa biznesowego


Pisanie
Na zakończeniu kursu będą Państwo pisali samodzielnie pisma biznesowe używając słownictwa biznesowego oraz struktur gramatycznych z którymi zapoznali się Państwo na kursie takie jak: maile biznesowe, wiadomości biznesowe, oraz CV. Będą Państwo stosowali właściwy format tekstu użytkowego biznesowego , register oraz struktury gramatyczne i leksykalne charakterystyczne dla wypowiedzi formalnych i nieformalnych biznesowych poznane na kursie oraz poprawnie stosowali interpunkcje i zasady pisowni.

Wiedza
Na zakończenie kursu będą Państwo samodzielnie rozpoznawać, definiować, kategoryzować, nazywać i  samodzielnie stosować słownictwo biznesowe na poziomie B1 nie tylko w słuchaniu i czytaniu ale również w tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych z zakresu: praca i zakres obowiązków; służbowe podróżowanie, służbowe rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe, spotkania biznesowe, wykresy i ich analiza, rozmowa o pracę, produkty lub usługi, stress w pracy, problemy w pracy, logistyka.

Na zakończenie kursy będą Państwo samodzielnie rozpoznawać, identyfikować, porównywać oraz samodzielnie stosować struktury gramatyczne na poziomie B1 nie tylko w słuchaniu i czytaniu ale również w tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych w środowisku biznesowym z zakresu: czasy teraźniejsze (present simple oraz present continuous); czasy przeszłe (past simple); czasy przyszłe; czasowniki modalne, zwroty grzecznościowe, formułowanie pytań.

Postawy
Będą Państwo zmotywowani pozytywnie do dalszego poszerzania wiedzy z języka angielskiego biznesowego; do samodzielnej pracy w domu nad rozwojem umiejętności mówienia, słuchania , czytania oraz pisania przy równoczesnej pracy nad rozbudowaniem struktur leksykalno gramatycznych w środowisku biznesowym.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 90,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Bednarz

Anna Bednarz

Nauczanie języka angielskiego - dorośli, dzieci, młodzież
2014 - Licencjat, filologia angielska, język angielski - translatoryka,
2016 - przygotowanie pedagogiczne, studia kwalifikacyjne

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Pulit

Paulina Pulit

email: p.pulit@mcgregor.home.pl

tel: (+48) 512 993 747

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Kursant otrzymuje materiały przygotowane przez lektora zgodnie z potrzebami kursanta.Materiały zamieszczone są na platformie Langlion do której kursant ma dostęp przez czas kursu. Ich ilość oraz zawartość jest konsultowana z kursantem przez cały okres trwania zajęć indywidualnych w postaci rozmów. Jest ona również modyfikowana oraz dopasowywana do potrzeb kursanta. Kursant otrzymuje również  informacje o formacie egzaminu TGLS WCELC oraz  jeden egzamin próbny TGLS WCELC w celu zapoznania się z formą egzaminu i rodzajem ćwiczeń egzaminacyjnych.

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-Zgłoszenie do projektu za pośrednictwem strony projektu https://kierunek.pociagdokariery.pl/zgłoszenie uczestnictwo w Bilansie Kariery i podpisanie z WUP Kraków umowy na finansowanie szkolenia i egzaminu.
- Zgłoszenie chęci uczestnictwa w McGregor Language Schools, uzupełnienie testu diagnostycznego w wersji on line i odbycie rozmowy diagnostycznej weryfikujących poziom znajomości języka angielskiego.: https://mcgregor.langlion.com/registration/firstPage/registrationFormId/1

 -Ustalenie szczegółów organizacyjnych i podpisanie umowy określającej zasady realizacji szkolenia i rozliczeń na podstawie bonów
szkoleniowych.
Usluga dostępna równiez dla uczestników projektu Kierunek Kariera  Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną pod nazwą "Angielski  B1 50 h "Kierunek Kariera  Zawodowa" egzamin  WCELC 

Informacje dodatkowe

„Zawarto umowę z WUP Kraków na świadczenie usług w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:  platforma: ZOOM (https://zoom.us)  minimalne wymagania sprzętowe: Procesor:     Single Core 1 Ghz lub wyżej RAM:    nie dotyczy c)  minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: 3G / 4G / LTE lub internet szerokopasmowy 800 kbps / 1.0mbps (up/down) d)  niezbędne oprogramowanie: Windows XP SP3 luv nowsze mac OS X 10.7 lub nowsze Ubuntu 12.04 lub nowsze Mint 17.1 lub nowsze Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowsze Oracle Linux 6.4 lub nowsze Cent OS 6.4 lub nowsze Fedora 21 lub nowsze OpenSUSE 13.2 lub nowsze ArchLinux (tylko 64-bit)    

Harmonogram usługi: Zajęcia prowadzone zdalnie posiadają elementy takie jak: ćwiczenia, rozmowy na żywo, chat, testy, współdzielenie ekranu, odtwarzanie audio i DVD, prezentacje, „tablica”

Ciasteczka>