Usługa - Prawo jazdy kat.C+E (kurs indywidualny) - Kierunek Kariera Zawodowa,

Logo Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX"

4.6/5 z 1171 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat.C+E (kurs indywidualny) - Kierunek Kariera Zawodowa,

Numer usługi 2022/05/12/21891/1410696

Dostawca usług Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

3 895,00 zł netto za osobę

3 895,00 zł brutto za osobę

95,00 zł netto za osobogodzinę

95,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje i mieć możliwość podjęcia pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego.

"Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera"

"Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa"

"Usługa również adresowana dla uczestników projektu Łap skilla!"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 17-05-2022
Liczba godzin usługi: 41
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kategorii - AM, A1, A2, A, B, C, D1, D, B+E, C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ilość godzin edukacyjnych szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (pre-test z omówieniem, pierwsza pomoc) - 5 godz.

Zajęcia praktyczne – 33 godz. 

Egzaminy wewnętrzne - 3 godz

Program usługi:

1. Plac manewrowy

2. Ruch drogowy

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbedzie się po zakończeniu części teoretycznej

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa, Łap skilla warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego; opłata egzaminacyjna poza systemem bonów szkoleniowych,

Koszt egzaminu państwowego: 

 • 245 zł - egzamin praktyczny

Podmiot walidacyjny  - WORD

Podmiot certyfikujący - Urząd Miasta  / Starosta

Opłata za wydanie dokumentu prawa jazdy  - 100,00 zł

Opłata za wpis do CEPiK - 0,50 zł

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne (pre-test z omówieniem, pierwsza pomoc)
Data realizacji zajęć
21-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
03:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat CE, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu poprzez wyposażenie tych osób w wiedzę i umiejętności ujęte w charakterystyce absolwenta kursu. Celem szkolenia jest również przygotowanie kursantów do złożenia egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z prawa jazdy kat CE.

Efekty uczenia się

Uczestnicy kursu będą wiedzieć jak interpretować przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały na drogach oraz znać wymogi z zakresu wyposażenia i eksploatacji zespołu pojazdów oraz zasady ruchu drogowego.

Będą umieć w sposób prawidłowy wykonać sprzęganie i rozprzęganie przyczepy z pojazdem ciężarowym oraz sprawdz mechanizmy sprzęgające w tym przewody elektryczne i hamulcowe, przygotować się do jazdy i sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,umiećsamodzielnie jeździćsamochodem ciężarowym z przyczepąz zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz wykonywaćmanewry występujące w różnych sytuacjach drogowych. Będą potrafili wykorzystać nabytą wiedzę w zakresie m.in. użytkowania i załadowania pojazdu oraz bezpiecznego przewozu rzeczy, rozumiećkonsekwencje podjętych decyzji oraz zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób związanych z wypadkiem drogowym.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test sprawdzający przed rozpoczęciem kursu, egzamin wewnętrzny 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 895,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 895,00 zł
Koszt osobogodziny netto 95,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 95,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

os. 2 Pułku Lotniczego 47a/4, 30-870 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne: Kraków, os. 2 Płk. Lotniczego 47A, Kraków, ul.Meissnera 32 Zajęcia praktyczne: Kraków, ul.Igołomska 8J, gm. Kraków

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Wrzodek

Jan Wrzodek

Instruktor/ wykładowca nauki jazdy
kat. A, B, B+E, C, C+E, D
Od 1996 r - instruktor nauki jazdy oraz właściciel ośrodka szkolenia kierowców
średnie mechaniczne

Zdjęcie Jan Niesiołowski

Jan Niesiołowski

Instruktor/ wykładowca nauki jazdy kat. A,B,C,D,E
instruktor nauki jazdy / wykładowca z wieloletnim doświadczeniem
wyższe, Szkolenie kandydatów na kierowców kat A,B,C,D,E

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Połetek

Barbara Połetek

email: szkoleniacodex@interia.pl

tel: (+48) 508 868 877

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Wybrane akty prawne w wersji elektronicznej

Warunki uczestnictwa

 • prawo jazdy kat C,
 • Profil Kandydata na Kierowcę - kat C+E

Dokumenty wymagane do utworzenia PKK:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy,
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

 4. fotografia o wym. 35 × 45 mm (w pozycji frontalnej),

 5. kserokopia posiadanego prawa jazdy.

Po zakończeniu kursu uczestnik projektu jest zobowiązany zgodnie z umową z WUP do:

 • wypełnienia ankiety
 • przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz dostarczenia usługodawcy w terminie do 60 dni od daty zakończenia usługi - zaświadczenia z WORD potwierdzajacego przystąpienie do ww. egzaminu

Informacje dodatkowe

"Zawarto umową z WUP Kraków w ramach projektu "Kierunek Kariera"

"Zawarto umową z WUP Kraków w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

"Zawarto umową z WUP Kraków na rozliczenie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Łap skilla!"

Pozostali instruktorzy / wykładowcy: Krzysztof Kusion, Mieczysław Łysek, Janusz Samborek, Jarosław Bochenek, Dariusz Kapera, Jarosław Straszak, Dariusz Kędys, Krzysztof Rydz, Sebastian Róg, Mirosław Hemmerling, Robert Kędys, Jarosław Nogalski, Krzysztof Maderak, Krzysztof Kulma

Ciasteczka>