Usługa - Blender 3D 3.1 od podstaw – kurs

Logo Kozera Fundacja

4.9/5 z 223 ocen

Tytuł Blender 3D 3.1 od podstaw – kurs

Numer usługi 2022/05/11/23841/1408769

Dostawca usług Kozera Fundacja

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 000,00 zł netto

5 000,00 zł brutto

113,64 zł netto za godzinę

113,64 zł brutto za godzinę

Zapisanych 8 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest skierowany do przedsiębiorców i ich pracowników - grafików, architektów, projektantów wnętrz, projektantów wzornictwa, designerów, inżynierów, fotografów, artystów wizualnych, producentów zwiastunów kinowych oraz zajawek do mediów społecznościowych.

Minimalna liczba uczestników: 7
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 29-06-2022
Liczba godzin usługi: 44
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Tworzenie Interfejsu
 3. Podstawy modelowania
 4. Modelowanie z rzutów, na podstawie zarejestrowanych obrazów
 5. Tworzenia UV Mapping.
 6. Mapowania tekstur na obiekt
 7. Tworzenie podstawowych materiałów
 8. Dodawanie częściom obiektów różnych materiałów

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1. Wprowadzenie 2. Tworzenie Interfejsu 3. Podstawy modelowania
Data realizacji zajęć
30-06-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
21:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
3. Podstawy modelowania (ciąg dalszy)
Data realizacji zajęć
05-07-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
21:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
5. Tworzenia UV Mapping (ciąg dalszy).
Data realizacji zajęć
07-07-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
21:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
3. Podstawy modelowania (ciąg dalszy)
Data realizacji zajęć
12-07-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
21:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
5. Tworzenia UV Mapping.
Data realizacji zajęć
14-07-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
21:15
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
4. Modelowanie z rzutów, na podstawie zarejestrowanych obrazów
Data realizacji zajęć
02-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
4. Modelowanie z rzutów, na podstawie zarejestrowanych obrazów (ciąg dalszy)
Data realizacji zajęć
04-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
5. Tworzenia UV Mapping (ciąg dalszy)
Data realizacji zajęć
09-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
6. Mapowania tekstur na obiekt (ciąg dalszy)
Data realizacji zajęć
11-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
6. Mapowania tekstur na obiekt
Data realizacji zajęć
16-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
6. Mapowania tekstur na obiekt (ciąg dalszy).
Data realizacji zajęć
18-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
7. Tworzenie podstawowych materiałów
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
7. Tworzenie podstawowych materiałów (ciąg dalszy).
Data realizacji zajęć
25-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
8. Dodawanie częściom obiektów różnych materiałów.
Data realizacji zajęć
30-08-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
21:15
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Blender 3D 3.1 od podstaw – kurs przygotowuje od podstaw do samodzielnego tworzenia grafiki komputerowej 3D przy użyciu funkcji kreacji Interfejsu, podstawowego modelowania, modelowania z rzutów oraz na podstawie zarejstrowanych zdjęć, tworzenia UV Mapping, mapowania tekstur na obiekt, tworzenia podstawowych materiałów, dodawania częściom obiektów różnych materiałów z przeznaczeniem do publikacji elektronicznej.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Po zakończeniu szkolenia i potwierdzeniu osiągniecia efektów kształcenia uczestnik w zakresie wiedzy potrafi;

 1. Rozróżnia interfejs programu Blender 3D 3.1.
 2. Uzasadnia metody pracy i wzorce projektowe w tworzeniu grafiki komputerowej 3D  w środowisku Blender 3D 3.1.
 3. Definiuje tworzenie interfejsu oraz etapy produkcji: podstawowego modelowania, modelowania z rzutów oraz na podstawie zarejstrowanych zdjęć, tworzenia UV Mapping,  mapowania tekstur na obiekt, tworzenia podstawowych materiałów, dodawania częściom obiektów różnych materiałów.

Po zakończeniu szkolenia i potwierdzeniu osiągniecia efektów kształcenia uczestnik w zakresie umiejętności potrafi;

 1. Projektuje samodzielnie podstawowe modelowanie, modelowania z rzutów i na podstawie zarejstrowanych zdjęć,
 2. Projektuje samodzielnie UV Mapping,  mapowanie tekstur na obiekt,  podstawowe materiały,
 3. Projektuje samodzielnie dodawanie częściom obiektów różnych materiałów

Po zakończeniu szkolenia i potwierdzeniu osiągniecia efektów kształcenia uczestnik w zakresie kompetencji społecznych
potrafi;

 1. Ocenia samodzielne tworzenie grafiki komputerowej 3D w środowisku Blender 3D 3.1
 2. Charakteryzuje wychodzenie poza schematy postępowania.
 3. Organizuje pracę w zespole nad złożonymi projektami

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja efektów uczenia będzie dokonywana na podstawie opinii trenera podczas praktycznego sprawdzenia
umiejętności i wiedzy na temat samodzielnego działania w zakresie kreowania interfajsu, podstawowego modelowania, modelowania z rzutów w tym na podstawie zarejstrowanych zdjęć, tworzenia UV Mapping,  mapowania tekstur na obiekt, tworzenia podstawowych materiałów, dodawania częściom obiektów różnych materiałów.komputerowej grafiki 3D, objaśnienie co jest samodzielnym projektowaniem grafiki 3D - od podstaw w środowisku Blender 3D 3.1, podniesienie wiedzy w zakresie samodzielnego tworzenie grafiki 3D w środowisku Blender 3D 3.1,  wychodzenia poza schematy postępowania, organizowania pracy w zespole nad złożonymi projektami w publikacji elektronicznej. Charakter kształtujący ocenę pozwalać będzie na bieżący monitoring postępów uczestnika szkolenia w realizacji zdefiniowanych na poziomie kursu efektów uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 5 000,00 zł
Koszt usługi brutto 5 000,00 zł
Koszt godziny netto 113,64 zł
Koszt godziny brutto 113,64 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Aleksandra Fredry 7/39, 61-701 Poznań, woj. wielkopolskie

Ulica Aleksandra Fredry 7 lokal 39 mieści się w centrum Poznania w Zamku Cesarskim w budynku Masztalarni (od ul. Fredry). Obiekt jest dobrze skomunikowany z miastem – w pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. W kompleksie znajduje się kawiarnia. Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest płatny parking.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Vetulani

Jan Vetulani

Grafika 3D i 2D z dziedzin GameDev i Realtime Archviz, na potrzeby architektury, druku 3D, gier, renderów, aplikacji mobilnych i stacjonarnych w Virtual i Augmented Reality.
Od 2011 roku Starszy Grafik, obecnie Dyrektor Artystyczny w poznańskiej spółce 3R Studio Mobile. Odział w projektach B+R.
Średnie licealne, Absolutorium na kierunku Filozofia na Uniwersytecie Śląskim.
Pracownia Wizytująca w Poznańskim Collegium Da Vinci - zajęcia z dziedziny grafiki 3D nastawione na GemeDev dla studentów kierunków informatyka, Grafika i Animacja.
Październik 2014 - Marzec 2015 1 grupa,
Październik 2015 - Marzec 2016 2 grupy,
Kozera Fundacja
Od styczeń 2019 - obecnie kursy Blender na potrzeby wizualizacji architektonicznej i projektowania Od stopnia podstawowego do zaawansowanego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Kozera

Marek Kozera

email: marek.kozera1@gmail.com

tel: (+48) 601 179 399

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Informacje o materiałach dla uczestników usługi:
W celu wsparcia utrwalenia efektów usługi rozwojowej – szkolenia, każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia
otrzyma materiały szkoleniowe wraz z kontaktem do prowadzącego szkolenie jak również do Usługodawcy tj. Kozera
Fundacji. Uczestnicy mogą komunikować się drogą telefoniczną lub mailową z prowadzącym w celu dodatkowych
konsultacji.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy szkolenia są informowani o możliwości odbycia dodatkowych szkoleń poszerzających wiedzę lub zdobycia
nowych kwalifikacji. Usługodawca informuje wszystkich uczestników o tych możliwościach podczas spotkań osobistych,
telefonicznych lub droga mailową.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania realizacji usługi w przypadku zrekrutowania mniej niż 7 osób zainteresowanych udziałem w proponowanej usłudze. 

Ciasteczka>