Usługa - Prawo jazdy kat.B+E - Kierunek Kariera

Logo Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX"

4.6/5 z 1171 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat.B+E - Kierunek Kariera

Numer usługi 2022/05/02/21891/1400212

Dostawca usług Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

1 950,00 zł netto za osobę

1 950,00 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

75,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 7000 kg, składającym się z pojazdu samochodowego z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka (której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3500 kg),

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 01-06-2022
Liczba godzin usługi: 26
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kategorii - AM, A1, A2, A, B, C, D1, D, B+E, C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ilość godzin szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (w tym zajęcia z pierwsza pomoc) - 4 godz. lekcyjna

Zajęcia praktyczne –  20 godzin lekcyjnych (15 godzin zegarowych)

Egzamin wewnętrzny  - 2 godziny

Program usługi:

1. Plac manewrowy

2. Ruch drogowy

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi po zakończeniu części teoretycznej szkolenia.

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego; opłata egzaminacyjna poza systemem bonów szkoleniowych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne- pierwsza pomoc
Data realizacji zajęć
04-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat BE, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu poprzez wyposażenie tych osób w wiedzę i umiejętności ujęte w charakterystyce absolwenta kursu. Celem szkolenia jest również przygotowanie kursantów do złożenia egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z prawa jazdy kat BE.

Efekty uczenia się

Uczestnicy nabędą i utrwalą wiedzę z zakresu m.in.: przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i eksploatacji pojazdu oraz umiejętności praktycznej nauki jazdy zespołem pojazdów.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

pre-test, egzamin wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 950,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 950,00 zł
Koszt osobogodziny netto 75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 75,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

os. 2 Pułku Lotniczego 47a/4, 30-870 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne: Kraków, os. 2 Płk. Lotniczego 47A, Zajęcia praktyczne: Kraków, ul.Igołomska 8J, gm. Kraków

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Wrzodek

Jan Wrzodek

Instruktor/ wykładowca nauki jazdy
kat. A, B, B+E, C, C+E, D
Od 1996 r - instruktor nauki jazdy oraz właściciel ośrodka szkolenia kierowców
średnie mechaniczne

Zdjęcie Jan Niesiołowski

Jan Niesiołowski

Instruktor/ wykładowca nauki jazdy
kat. A, B, C, D, E
instruktor nauki jazdy / wykładowca z wieloletnim doświadczeniem
średnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Połetek

Barbara Połetek

email: szkoleniacodex@interia.pl

tel: (+48) 508 868 877

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Obowiązujące akty prawne w wersji elektronicznej

Warunki uczestnictwa

Wymagania:

  • uprawnienia w zakresie kat.B prawa jazdy,
  • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) - kat B+E

Po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu jest zobowiązany do

  • wypełnienia ankiety
  • przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz dostarczenia usługodawcy w terminie do 60 dni od daty zakończenia usługi - zaświadczenia z WORD potwierdzajacego przystąpienie do ww. egzaminu .

Koszt egzaminu państwowego:

  • 200 zł  - egzamin praktyczny

Podmiot walidacyjny  -  WORD

Podmiot certfikujący  -  Urząd Miasta / Starosta

Opłata za wydanie doumentu prawa jazdy  - 100,00 zł

Opłata za wpis do CEPiK  - 0,50 zł

Informacje dodatkowe

"Zawarto umową z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera"

Pozostali instruktorzy: Krzysztof Kusion, Małgorzata Więckowska, Ewa Wrzodek, Mieczysław Łysek, Krzysztof Bochenek, Janusz Samborek, Adrian Kurowski, Jarosław Bochenek, Dariusz Kapera, Jarosław Straszak, Dariusz Kędys, Robert Kędys, Krzysztof Rydz, Sebastian Róg, Marcin Kulma, Krzysztof Maderak

Ciasteczka>