Usługa - Prawo jazdy kat.D po B - Kierunek Kariera Zawodowa, MBON Plus, Łap skilla!

Logo Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX"

4.6/5 z 1240 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat.D po B - Kierunek Kariera Zawodowa, MBON Plus, Łap skilla!

Numer usługi 2022/05/02/21891/1400188

Dostawca usług Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

6 760,00 zł netto za osobę

6 760,00 zł brutto za osobę

65,00 zł netto za osobogodzinę

65,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje i mieć możliwość podjęcia pracy w zawodzie kierowcy autobusu.

"Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa"

"Usługa również adresowana dla uczestników projektu Łap skilla!"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 12-05-2022
Liczba godzin usługi: 104
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kategorii - AM, A1, A2, A, B, C, D1, D, B+E, C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie podstawowe w zakresie kat.D (dla posiadających tylko kat.B) prawa jazdy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Szkolenie teoretyczne prowadzone jest  w formie wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia praktyczne odbywają się w ruchu drogowym jak i na placu manewrowym. Szkolenie praktyczne realizowane jest po zakończeniu części teoretycznej.

Ilość godzin szkolenia:

Zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych

Zajęcia praktyczne – 80 godzin lekcyjnych (60 godzin zegarowych)

Egzaminy wewnętrzny - 4

Program usługi:

 1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
 2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym
 3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
 4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
 5. Plac manewrowy
 6. Ruch drogowy
 7. Egzamin wewnętrzny

Uczestnik otrzyma: Podręcznik kursanta wraz z dostępem do bazy pytań egzaminacyjnych przez internet, długopis

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbedzie się po zakończeniu częci teoretycznej

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowacwarunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego; opłata egzaminacyjna poza systemem bonów szkoleniowych,

Koszt egzaminu państwowego

 • 30 zł - egzamin teoretyczny
 • 200 zł  - egzamin praktyczny

Podmiot walidacyjny  - WORD

Podmiot certyfikujący  -  Urząd Miasta / Starosta

Opłata za wydanie dokumentu prawa jazdy - 100,00 zł

Opłata za wpis do CEPiK - 0,50 zł
 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
16-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
18-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
20-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat D, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu poprzez wyposażenie tych osób w wiedzę i umiejętności ujęte w charakterystyce absolwenta kursu. Celem szkolenia jest również przygotowanie kursantów do złożenia egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z prawa jazdy kat D.

Efekty uczenia się

Uczestnicy kursu będą wiedzieć jak interpretować przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały na drogach oraz znać wymogi z zakresu wyposażenia i eksploatacji autobusu, zasady ruchu drogowego oraz przepisy regulujące czas pracy kierowców. Będąumiećprzygotować się do jazdy i sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, potrafi posługiwać się urządzeniami sterowania pojazdem, Będą umiećsamodzielnie jeździćautobusemz zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz wykonywaćmanewry występujące w różnych sytuacjach drogowych. Będą potrafili wykorzystać nabytą wiedzę w zakresie m.in. użytkowania pojazduoraz bezpiecznego przewozu osób,oraz rozumiećkonsekwencje podjętych decyzji oraz zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób związanych z wypadkiem drogowym.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test sprawdzający przed rozpoczęciem kursu, egzamin wewnętrzny 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 760,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 760,00 zł
Koszt osobogodziny netto 65,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 65,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

os. 2 Pułku Lotniczego 47a/4, 30-870 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne: Kraków, os.2 Pułku Lotniczego 47a , Kraków, ul. Meissnera32 Zajęcia praktyczne: Kraków, ul.Igołomska 8J, gm. Kraków,

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Niesiołowski

Jan Niesiołowski

Instruktor / wykładowca nauki jazdy kat. A,B,C,C+E,D
Instruktor nauki jazdy z wieloletnim doświadczeniem,
wyższe,
Szkolenie kandydatów na kierowców kategorii A,B,C,D,E

Zdjęcie Jan Wrzodek

Jan Wrzodek

Instruktor / wykładowca nauki jazdy kat. A,B,C,D
Instruktor nauki jazdy z wieloletnim doświadczeniem
wyższe
Szkolenie kandydatów na kierowców kategorii A,B,C,D,E

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Połetek

Barbara Połetek

email: szkoleniacodex@interia.pl

tel: (+48) 508 868 877

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik kursanta wraz z dostępem do bazy pytań egzaminacyjnych przez internet, długopis

Warunki uczestnictwa

Wymagania:

 • Profil Kandydata na Kierowcę - kat D
 • prawo jazdy kat B

Dokumenty wymagane do utworzenia PKK:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy,

 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

 4. fotografia o wym. 35 × 45 mm (w pozycji frontalnej),

 5. kserokopia posiadanego prawa jazdy.

Po zakończeniu kursu uczestnik projektu Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa jest zobowiązany zgodnie z umową z WUP do:

 • wypełnienia ankiety
 • przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz dostarczenia usługodawcy w terminie do 60 dni od daty zakończenia usługi - zaświadczenia z WORD potwierdzajacego przystąpienie do ww. egzaminu

Informacje dodatkowe

"Zawarto umową z WUP Kraków w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" 

"Zawarto umową z WUP Kraków na rozliczenie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Łap skilla!"

Pozostali instruktorzy: Krzysztof Kusion, Mieczysław Łysek,  Jarosław Bochenek, Dariusz Kapera, Jarosław Straszak,  Jarosław Nogalski, Krzysztof Rydz, Sebastian Róg, Grzegorz Kaczmarczyk, Mirosław Hemmerling, Robert Kędys, Marcin Korczak, Marcin Kulma, Krzysztof Maderak

Ciasteczka>