Usługa - Prawo jazdy kat.C - Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa, MBON Plus, Łap skilla!

Logo Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX"

4.6/5 z 1171 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat.C - Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa, MBON Plus, Łap skilla!

Numer usługi 2022/05/02/21891/1400123

Dostawca usług Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

4 020,00 zł netto za osobę

4 020,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje i mieć możliwość podjęcia pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego.

"Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa"

"Usługa również adresowana dla uczestników projektu Łap skilla!"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 12-05-2022
Liczba godzin usługi: 67
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kategorii - AM, A1, A2, A, B, C, D1, D, B+E, C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie podstawowe w zakresie kat.C prawa jazdy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.  Szkolenie teoretyczne prowadzone jest  w formie wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia praktyczne odbywają się w ruchu drogowym jak i na placu manewrowym. Szkolenie praktyczne realizowane jest po zakończeniu części teoretycznej.

Ilość godzin szkolenia:

Zajęcia teoretyczne - 24 godzin lekcyjnych 

Zajęcia praktyczne – 40 godzin lekcyjnych

Egzaminy wewnętrzne - 3 godz

Program usługi:

 1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
 2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym
 3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
 4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
 5. Plac manewrowy
 6. Ruch drogowy
 7. Egzamin wewnętrzny

Zajęcia praktyczne ustalane będą w biurze ośrodka indywidualnie dla każdego z uczestników po zakończeniu części teoretycznej.

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa oraz Łap skilla, warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego; opłata egzaminacyjna poza systemem bonów szkoleniowych,

 Koszt egzaminu państwowego: 

 • 30 zł  - egzamin teoretyczny
 • 200 zł  - egzamin praktyczny

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
16-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
18-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
20-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat C, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu poprzez wyposażenie tych osób w wiedzę i umiejętności ujęte w charakterystyce absolwenta kursu. Celem szkolenia jest również przygotowanie kursantów do złożenia egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z prawa jazdy kat C.

Efekty uczenia się

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu m.in. przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów na drogach oraz wymogówdotyczących wyposażenia i eksploatacji samochodu ciężarowego, zasad ruchu drogowego oraz przepisówregulujących czas pracy kierowców.  Będą umiećprzygotować się do jazdy i sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, posługiwać się urządzeniami sterowania pojazdem, wykorzystać nabytą wiedzę w zakresie m.in. użytkowania i załadowania pojazdu, bezpiecznego przewozu rzeczy, samodzielnie jeździćsamochodem ciężarowymz zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz wykonywaćmanewry występujące w różnych sytuacjach drogowych. Uczestnicy będą rozumiećkonsekwencje podjętych decyzji oraz zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób związanych z wypadkiem drogowym.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test sprawdzający przed rozpoczęciem kursu, egzamin wewnętrzny 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 020,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 020,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

os. 2 Pułku Lotniczego 47a/4, 30-870 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne: Kraków, os.2 Pułku Lotniczego 47a, Kraków, ul.Meissnera 32 Zajęcia praktyczne: Kraków, ul.Igołomska 8J, gm. Kraków

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Wrzodek

Jan Wrzodek

Instruktor/ wykładowca nauki jazdy
kat. A, B, B+E, C, C+E, D
Od 1996 r - instruktor nauki jazdy oraz właściciel ośrodka szkolenia kierowców
średnie techniczne
Szkolenie kandydatów na kierowców kategorii A,B,C,D,E

Zdjęcie Jan Niesiołowski

Jan Niesiołowski

Instruktor/ wykładowca nauki jazdy
kat. A,B,C,D,E
instruktor nauki jazdy z wieloletnim doświadczeniem
wyższe
Szkolenie kandydatów na kierowców kategorii A,B,C,D,E

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Połetek

Barbara Połetek

email: szkoleniacodex@interia.pl

tel: (+48) 508 868 877

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik kursanta wraz z dostępem do bazy pytań egzaminacyjnych przez internet, długopis

Warunki uczestnictwa

Wymagania:

 • Profil Kandydata na Kierowcę kat C
 • prawo jazdy kat B

Dokumenty wymagane do utworzenia PKK:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy,
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 4. fotografia o wym. 35 × 45 mm (w pozycji frontalnej),
 5. kserokopia posiadanego prawa jazdy.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa, Łap skilla jest zobowiązany zgodnie z umową z WUP do:

 • wypełnienia ankiety
 • przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz dostarczenia usługodawcy w terminie do 60 dni od daty zakończenia usługi - zaświadczenia z WORD potwierdzajacego przystąpienie do ww. egzaminu

Informacje dodatkowe

"Zawarto umową z WUP Kraków w ramach projektu "Kierunek Kariera"

 "Zawarto umową z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa"

"Zawarto umową z WUP Kraków na rozliczenie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Łap skilla!"

Pozostali instruktorzy/wykładowcy: M. Łysek, J. Samborek, J.Bochenek, D.Kapera, J.Straszak, J.Nogalski, K.Rydz, S. Róg, G.Cheba, M.Hemmerling, M.Loster, K. Kacała, R. Kędys, , M. Korczak, K. Kusion, J. Nowobilski, K.Maderak, M.Kulma

Ciasteczka>