Usługa - Florysta - Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych-R.26. Kurs umiejętności zawodowych. Symbol cyfrowy zawodu 343203.

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1481 ocen

Tytuł Florysta - Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych-R.26. Kurs umiejętności zawodowych. Symbol cyfrowy zawodu 343203.

Numer usługi 2022/04/25/10401/1392509

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 000,00 zł brutto za osobę

27,21 zł netto za osobogodzinę

27,21 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych pracą w zawodzie florysty, prowadzeniem kwiaciarni, realizacje zleceń dekoracji wnętrz, uroczystości.

Zapraszamy osoby o zamiłowaniach plastycznych, lubiące pracować z materiałem roślinnym, interesujące się estetyką i pięknem dekoracji.

Kurs nastawiony jest przede wszystkim na umiejętności praktyczne. 75% wszystkich zajęć to zajęcia w pracowni florystycznej.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 11-09-2022
Liczba godzin usługi: 147
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Przedmioty w kształceniu teoretycznym (47 godz): 

1. Podstawy florystyki - 17 godz.

2. Wykonywanie i sprzedaż kompozycji florystycznych - 30 godz.

Przedmioty w kształceniu praktycznym (100 godz.)

1. Pracownia florystyczna - 100 godz.

Program kursu:

1. Podstawy florystyki

 • Systematyka roślin.
 • Wartość dekoracyjna i użytkowa roślin ozdobnych.
 • Czynniki wpływające na jakość materiału roślinnego.
 • Metody suszenia i utrwalania roślin.
 • Przydatność materiału roślinnego przy wykonywaniu kompozycji florystycznych.
 • Choroby roślin.
 • Szkodniki roślin ozdobnych.
 • Ekologiczne metody zwalczania chorób i szkodników.
 • Wymagania pokarmowe roślin.
 • Przedłużanie trwałości kwiatów i zieleni ciętej.
 • Materiały i środki niezbędne do pielęgnacji wyrobów i kompozycji florystycznych.
 • Metody i techniki przedłużania trwałości wyrobów florystycznych.
 • Zabiegi pielęgnacyjne stosowane w uprawie roślin doniczkowych.

2. Wykonywanie i sprzedaż kompozycji florystycznych

- Bezpieczeństwo i higiena pracy ze środkami ochrony.

- Narzędzia stosowane we florystyce.

- Urządzenia stosowane we florystyce.

- Zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami stosowanymi we florystyce.

- Środki techniczne: gąbki, alternatywne środki wspomagające układanie, kleje, farby, taśmy florystyczne itd.

- Materiały ,,nieflorystyczne” niezbędne przy stosowaniu określonych technik pomocniczych.

- Dobór środków technicznych do wykonania określonych kompozycji florystycznych.

- Warunki przechowywania nieroślinnego materiału florystycznego.

- Rodzaje kompozycji florystycznych oraz ich cechy plastyczne.

- Podstawowe reguły kompozycji plastycznej: proporcje, punkt wzrostu, punkt wagi.

- Rodzaje porządkowania.

- Style florystyczne.

- Techniki florystyczne:

* Technika wiązania.

* Technika konstrukcyjna.

* Technika nawlekania.

* Technika warstwowania.

* Technika wtykania.

* Technika klejenia.

* Technika woskowania.

* Technika tkacka/tkania.

* Technika mocowania.

* Technika stosu.

* Technika detali florystycznych.

- Obsługa klienta

- Prowadzenie i finalizowanie sprzedaży

3. Pracownia florystyczna

- Bukiety okolicznościowe (pęk kwiatowy, bukiet prosty, wiązanka paralelna, wiązanka rytmicznie występowania, bukiety konstrukcyjne i inne.

- Kompozycja w naczyniu.

- Florystyka ślubna.

- Florystyka żałobna (florystyka kondolencyjna, florystyka pogrzebowa, florystyka ofiarna).

- Kompozycje florystyczne na różne okazje okazje (święta, uroczystości).

- Florystyka sezonowa.

- Dekoracje wnętrz

- Obiekty florystyczne.

- Dekoracje roślinne we wnętrzu.

- Dobór materiałów do wykonania dekoracji roślinnych.

- Zabezpieczenie materiałów florystycznych, technicznych lub gotowych wyrobów w trakcie transportu.

Program kształcenia na kursie umiejętności zawodowych został opracowany w oparciu o postawę programową kształcenia w zawodach dla zawodu florysta 343203 i kwalifikacji R.63 Wykonywanie kompozycji florystycznych (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU 2012, poz. 184)

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania kompozycji florystycznych, przygotowywania kompozycji kwiatowych o różnym charakterze i na różne okoliczności, zdobienia wnętrz

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia będzie:

znał:

R.26.2(2) narzędzia i urządzenia stosowane we florystyce;

R.26.2(3) zabiegi pielęgnacyjne roślin, kwiatów i zieleni ciętej;

R.26.2(4) metody i techniki utrwalania roślin oraz przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej;

R.26.2(5) techniki florystyczne oraz techniki pomocnicze;

R.26.2(8) zasady określania kosztów wykonania wyrobów oraz realizacji usług florystycznych;

R.26.2(11) zasady prowadzenia sprzedaży roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych;

R.26.2(12) normy i wytyczne dotyczące obrotu materiałami florystycznymi.

potrafił:
R.26.2(1) ocenić jakość oraz przydatność materiału roślinnego i środków technicznych do wykonania wyrobów i dekoracji;

R.26.2(2) posługiwać się narzędziami i urządzeniami stosowanymi we florystyce;

R.26.2(3) wykonywać zabiegi pielęgnacyjne roślin, kwiatów i zieleni ciętej;

R.26.2(4) stosować metody i techniki utrwalania roślin oraz przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej;

R.26.2(5) stosować różnorodne techniki florystyczne oraz techniki pomocnicze;

R.26.2(6) wykonywać kompozycje i dekoracje roślinne zgodnie z aktualnymi trendami florystycznymi;

R.26.2(7) wykonywać dekoracje roślinne wnętrz;

R.26.2(9) ocenić jakość wykonania kompozycji florystycznych i dekoracji roślinnych;

R.26.2(10) przyjmować i realizować zamówienia na wyroby florystyczne;

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego słuchacz otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ważne przez pięć lat.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Zadania zaliczeniowe z poszczególnych bloków tematycznych kursu. Egzamin zewnętrzny na zakończenie szkolenia.

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji ZRK? Florysta (343203)
Kod kwalifikacji ZRK 4P01700091
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Zakład Doskonalenia Zawodowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Zakład Doskonalenia Zawodowego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Kształcenie KUZ

Wykonywanie kompozycji florystycznych

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 27,21 zł
Koszt osobogodziny brutto 27,21 zł
w tym koszt walidacji netto 100,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 100,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 100,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 100,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Stankiewicz

Jan Stankiewicz

florystyka, bukieciarstwo
od ponad 30 lat praktyka zawodowa w kwiaciarni i przy produkcji roślin ozdobnych,
wykształcenie średnie - technik ogrodnik,
od 2005 wykładowca w ZDZ na kursach florystycznych (zrealizowane ponad 40 szkoleń)

Zdjęcie JOANNA TYLICKA

JOANNA TYLICKA

florystyka, bukieciarstwo,
od 22 lat praktyka zawodowa w kwiaciarni, wykształcenie średnie
- szkoła florystyczna Małgorzaty Niskiej zakończona uzyskaniem tytułem mistrza florystyki
- kurs instruktora praktycznej nauki zawodu
od 13 wykładowca zajęć praktycznych w CKU, od 7 lat prowadzenie szkoleń florystycznych dla różnych instytucji

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Justyna Makal

Justyna Makal

email: j.makal@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 856 752 517

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzymuje drukowany skrypt szkoleniowy, zeszyt i długopis.

Warunki uczestnictwa

- ukończony 18 r.ż.

- zaświadczenie lekarskie o braku  przeciwwskazań do nauki w zawodzie florysty

Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane jest w salach wykładowych i pracowni ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77.

Rozpoczęcie szkolenia uwarunkowane jest zebraniem grupy. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 85 675 25 17

Po ukończeniu wszystkich kursów umiejętności zawodowych składających się na kwalifikację R.62 - Wykonywanie kompozycji florystycznych absolwent może przystąpić do egzaminu zawodowego i uzyskać Dyplom w zawodzie Florysty.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców oraz podręcznik florysty.

Ciasteczka>