Usługa - Kurs krawiecki

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1486 ocen

Tytuł Kurs krawiecki

Numer usługi 2022/04/25/10401/1392493

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

35,00 zł netto za osobogodzinę

35,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany do osób zainteresowanych tematyką krawiecką/ planujących rozpocząć pracę zawodową związaną z szyciem.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 6
Data zakończenia rekrutacji: 11-09-2022
Liczba godzin usługi: 100
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w krawiectwie i ergonomia pracy - 2 h

- Wybrane regulacje prawne dotyczące prawa pracy.

- Postępowanie  w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

- Problemy związane z organizacją stanowisk pracy w krawiectwie, z uwzględnieniem zasad ergonomii,

- Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracownika - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy, charakterystyka substancji i preparatów niebezpiecznych, odzież ochronna i odzież robocza.

- Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

- Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

2. Praca z maszyną do szycia - 3 h

- Budowa maszyny do szycia

- Budowa zewnętrzna i oprzyrządowanie maszyn szwalniczych.

- Obsługa maszyny do szycia

- Igły maszynowe – rodzaje i zastosowanie

- Przyczyny zakłóceń pracy maszyn do szycia.

- Konserwacja maszyn do szycia

- Omówienie ściegów

- Klasyfikacja ściegów ręcznych i maszynowych

- Klasyfikacja szwów maszynowych

- BHP pracy z maszyną do szycia

3. Pomiary antropometryczne - 5 h

- Anatomia figury kobiecej

- Płaszczyzny i linie ciała.

- Dokonywanie pomiarów z figury

- Punkty pomiarowe.

- Przyrządy pomiarowe, przybory i narzędzia krawieckie.

- Pomiary antromometryczne

- Proporcje figury

- Dobieranie modelu odzieży uwzględniając proporcję figury

4. Szycie odzieży - 60 h

- Szycie spódnicy

- Szycie bluzki

- Szycie sukienki

- Szycie spodni

- Szycie elementów odzieży (stójka, kołnierz, mankiety, kieszenie, wszywanie rękawów)

- Sposoby wykańczania dołów w odzieży

- Dobór dodatków krawieckich i elementów ozdobnych.

5. Konstrukcja i modelowanie odzieży - 30 h

- Wykonanie konstrukcji spódnicy, bluzki, sukienki i spodni

- Opracowanie szablonu spódnicy, bluzki, sukienki i spodni

- Modelowanie spódnicy, bluzki, sukienki i spodni

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:
1) konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych;
2) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;
3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
4) wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Efekty uczenia się

Absolwent kursu po zrealizowaniu zajęć potrafi:

 • zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • zastosować zasady organizacji stanowiska pracy podczas wykonywania prac krawieckich;
 • zidentyfikować sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania prac krawieckich;
 • wyposażyć stanowisko pracy w niezbędne materiały;
 • dobrać właściwy sprzęt techniczny do wykonania zadań;
 • przygotować do pracy i obsługiwać maszynę do szycia,
 • posługiwać się podstawowymi narzędziami krawieckimi,
 • pobrać wymiary antropometryczne,
 • dobrać model odzieży uwzględniający model figury,
 • posługiwać się gotowym wykrojem,
 • skroić materiał,
 • uszyć podstawowe elementy garderoby: bluzka, spódnica, sukienka, spodnie,
 • szyć drobne elementy odzieży,
 • wykonać konstrukcje spódnicy, bluzki i sukienki.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Zadania zaliczeniowe poszczególnych bloków tematycznych.

Egzamin zewnętrzny organizowany przez Krajowe Centrum Akredytacji (KCA).

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Certyfikat zawiera opis efektów uczenia się. Certyfikat uzyskuje się po pozytywnym zdaniu zewnętrznego egzaminu przed Krajowym Centrum Akredytacji (KCA).

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces kształcenia i walidacji jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności funkcji. Szkolenie realizowane jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Egzamin zewnętrzny przeprowadzany jest przez Krajowe Centrum Akredytacji (KCA).

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Tak

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Krajowe Centrum Akredytacji (KCA)
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Krajowe Centrum Akredytacji (KCA)
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 35,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 35,00 zł
w tym koszt walidacji netto 100,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 100,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 300,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 300,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, woj. podlaskie

budynek ZDZ, pracownia krawiecka

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dorota Benedyczuk

Dorota Benedyczuk

krawiectwo -
kilkanaście lat pracy w zawodzie krawcowej, własny zakład krawiecki,
wykształcenie średnie - z zakresu krawiectwa,
od 2022 roku prowadząca na kursach krawieckich w ZDZ

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Justyna Makal

Justyna Makal

email: j.makal@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 85 6752 517

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały eksploatacyjne niezbędne do nauki są udostępniane na czas trwania kursu.

Warunki uczestnictwa

- skończone 18 lat

Informacje dodatkowe

Każdy uczestnik otrzyma publikację z zakresu krawiectwa.

Do dyspozycji uczestników przekazujemy w trakcie trwania kursu:

- sprzęt i narzędzia krawieckie

- materiały eksploatacyjne: materiały, dodatki krawieckie

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Krajowe Centrum Akredytacji (KCA) potwierdzające kwalifikacje stylistki paznokci.

Ciasteczka>