Usługa - Modelowanie struktur danych i generowanie raportów za pomocą Jasper Reports

Logo NOBLEPROG POLSKA Spółka z o.o

4.4/5 z 379 ocen

Tytuł Modelowanie struktur danych i generowanie raportów za pomocą Jasper Reports

Numer usługi 2022/04/21/52766/1389341

Dostawca usług NOBLEPROG POLSKA Spółka z o.o

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

142,86 zł netto za osobogodzinę

142,86 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do osób, które zamierzają pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie struktur  danych, oprcowywania modeli danych  i  raportowania w JasperReports. 

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 27-09-2022
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia,  14 godzin - szkolenie realizowane w godzinach zegarowych. 

PROGRAM SZKOLENIA

Wstęp do zagadnien z  modelowania danych i raportowania 

Podstawy programowanie wyrażeń w raportach

Modelowanie struktur danych raportu

Zarządzanie systemem JasperReport Server (zarządzanie repozytorium, uprawnienia do raportów, publikowanie na serwer)

Podstawy składni, Proste typy danych 

Modelowanie struktury danych- wstęp do zagadnień 

Modelowanie danych jako narzędzie w pracy przy projektach IT

Modelowanie danych -   zasady i metodologia 

Tibco Jaspersoft Studio

Raportowanie - Poruszanie się po Jaspersoft Studio
Konfigurowanie środowiska projektowego
Budowanie raportu, modelowanie danych 

Modelowanie danych i struktur danych 
Dodawanie parametrów
Dodawanie zmiennych
Komponowanie wyrażeń
Wdrażanie stylów
Dodawanie podraportów
Łączenie z serwerem JasperReports
Publikowanie prostego raportu
Serwer Tibco Jaspersoft

Tworzenie kontrolek wejściowych
Dodawanie zasobów
Dodawanie pakietów zasobów
Uruchamianie raportów
Raporty harmonogramów

Modelowanie struktur danych - podsumowanie 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁAD W CZ. RZECZYW, CHAT, WSPÓŁDZ. EKRANU Wstęp do zagadnien z  modelowania danych i raportowania  Podstawy programowanie wyrażeń w raportach Modelowanie struktur danych raportu
Data realizacji zajęć
29-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁAD W CZ. RZECZYW, CHAT, WSPÓŁDZ. EKRANU Podstawy składni, Zarządzanie systemem JasperReport Server Proste typy danych , Tibco Jaspersoft Studio
Data realizacji zajęć
29-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁAD W CZ. RZECZYW, CHAT, WSPÓŁDZ. EKRANU, ĆWICZENIA Modelowanie danych i struktur danych , Poruszanie się po Jaspersoft Studio, Konfigurowanie środowiska projektoweg
Data realizacji zajęć
29-09-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁAD W CZ. RZECZYW, CHAT, WSPÓŁDZ. EKRANU, ĆWICZENIA Budowanie raportu
Data realizacji zajęć
29-09-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁAD W CZ. RZECZYW, CHAT, WSPÓŁDZ. EKRANU, ĆWICZENIA Dodawanie parametrów Dodawanie zmiennych
Data realizacji zajęć
29-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁAD W CZ. RZECZYW, CHAT, WSPÓŁDZ. EKRANU, ĆWICZENIA Komponowanie wyrażeń, Wdrażanie stylów
Data realizacji zajęć
29-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁAD W CZ. RZECZYW, CHAT, WSPÓŁDZ. EKRANU, ĆWICZENIA Dodawanie podraportów
Data realizacji zajęć
30-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁAD W CZ. RZECZYW, CHAT, WSPÓŁDZ. EKRANU, ĆWICZENIA Łączenie z serwerem JasperReports
Data realizacji zajęć
30-09-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁAD W CZ. RZECZYW, CHAT, WSPÓŁDZ. EKRANU, ĆWICZENIA Publikowanie prostego raportu Serwer Tibco Jaspersoft
Data realizacji zajęć
30-09-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁAD W CZ. RZECZYW, CHAT, WSPÓŁDZ. EKRANU, ĆWICZENIA Tworzenie kontrolek wejściowych, Dodawanie zasobów
Data realizacji zajęć
30-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁAD W CZ. RZECZYW, CHAT, WSPÓŁDZ. EKRANU, ĆWICZENIA Dodawanie pakietów zasobów, Uruchamianie raportów
Data realizacji zajęć
30-09-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁAD W CZ. RZECZYW, CHAT, WSPÓŁDZ. EKRANU, ĆWICZENIA Modelowanie struktor danych - podsumowanie , Raporty harmonogramów
Data realizacji zajęć
30-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Po szkoleniu uczestnik będzie samodzielnie modelował dane w strukturach dacych zgodnie z poprawnością składniową i strukturalną oraz efektywnie posługiwał sie zaawansowanymi funkcjami raportowania.

Efekty uczenia się

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Uczestnik szkolenia wymienia i charakteryzuje poprawność składniową i strukturalną plików i danych 

Uczestnik szkolenia opisuje  podstawy programowania wyrażeń w raportach

Uczestnik szkolenia charakteryzuje rodzaje modelowania struktor danych w raportach  

Uczestnik szkolenia wymienia etapy tworzenia plików XSD opisujących strukturę oraz dane

Uczestnik szkolenia wymienia i opisuje zaawansowane możliwości raporotowania

Uczestnik szkolenia opisuje Proste typy danych , Podstawy składni danych 

Uczestnik szkolenia wymienia i opisuje struktury danych i mozliwości ich modelowania 

Uczestnik szkolenia wymienia i opisuje podstawowe oraz zaawansowane narzędzia do modelowania struktor danych 

Uczestnik szkolenia wymienia i opisuje podstawowe oraz zaawansowane narzędzia do tworzenia raportów 

Uczestnik szkolenia wymienia zabezpieczenia  Jasper Reports

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Uczestnik szkolenia samodzielnie wykorzystuje narzędzia do programowania wyrażeń w raportach 

Uczestnik szkolenia sprawnie i efektywnie zarządza  systemem JasperReport Server w zakresie- zarządzanie repozytorium, uprawnienia do raportów, publikowanie na serwer

Uczestnik szkolenia samodzielnie modeluje struktury danych w raportach 

Uczestnik szkolenia wymienia i opisuje  zaawansowane narzędzia modelowania danych i raportowania 

Uczestnik szkolenia wykorzystuje   możliwości Jasper Reports do tworzenia raportów, do modelowania struktor danych 

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: 

Uczestnik szkolenia zdaje sobie sprawę z poziomu swojej wiedzy i umiejętności; 

Uczestnik szkolenia ma świadomość konieczności ciąłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,

Uczestnik szkolenia stosuje  zasady etyki zawodowej, 

Uczestnik szkolenia charakteryzuje i definiuje  systemy pracy w zespole IT, 

Uczestnik szkolenia rozwiązuje  problemy w zespole.  

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane poprzez egzamin końcowy w ostatnim dniu szkolenia -POST TEST - , a także testem początkowym - PRE TEST - pozowoli to na zmierzenie wzrostu wiedzy nabytej podczas szkolenia.  

Na zakończenie usługi uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz z opisanymi efektami kształcenia ( po zaliczonym teście wiedzy)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto142,86 zł
Koszt osobogodziny brutto142,86 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie SŁAWOMIR DRUŻBA

SŁAWOMIR DRUŻBA

Sławomir Drużba

Wykształcenie wyższe informatyczne , doświadczenie zawodowe: 10 lat, w tym od 5 lat prowadzi szkolenia oraz kursy.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu SAP, SAP Lumira, Jenkins, SQL, Jasper.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Patrycja Foremniak

Patrycja Foremniak

email: patrycja.foremniak@nobleprog.com

tel: (+48) 694 117 999

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej- skrypt z zakresu programu szkolenia, ćwiczenia. 

Informacje dodatkowe

Kontakt w sprawie szkolenia, dotyczące kwestii organizacyjnych : 

Marta Obłękowska    marta.oblekowska@nobleprog.pl 

Kontakt w sprawie dofinansowania do szkolenia : 

Patrycja Foremniak   patrycja.foremniak@nobleprog.com  , tel. 694 117 999 

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Wymagane:
wymagania sieciowe, oprogramowanie - komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (min 10Mbit/s download i
1Mbit/s upload);
przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox;
wymagania w sprzęt - dobrej jakościmikrofon lub słuchawki;
rodzaj komunikatora- Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM


Minimalne wymagania sprzętowe:
Procesor jednordzeniowy o taktowaniu co najmniej 1Ghz,
Pamięć RAM – zalecana 4Gb,
w laptopach posiadających jeden lub dwa rdzenie liczba klatek na sekundę jest ograniczona podczas udostępniania ekranu   (około 5 klatek na sekundę).

Aby uzyskać optymalne wyniki podczas udostępniania ekranu z laptopów, zalecamy  wykorzystanie procesora posiadającego cztery procesory lub więcej,


System Linux wymaga procesora lub karty graficznej z obsługą sterownika OpenGL 2.0 lub nowszej wersji.


Uczestnik otrzyma link do szkolenia na 2 dni przed rozpoczęciem usługi
Link będzie ważny przez cały okres trwania usługi

Ciasteczka>